Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Skifer - Falkumelva Kullbæring Brattkant ved Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Prinsens bolig Smørhullet Falkum - en geologisk grenselinje Flytteblokk Elstrøm camping Jernmalm Tømmerfløtere på Falkumelva Kullslede Myren på Gulset Mangelfull sikring Myren i dag Elstrøm - mølledrift Hyttebekken ved Bruberg Løveid sett fra Ruglaåsen Meterrikstegn Nyhus - Gulsetkaasa Landsbygda og byen møtes på Gulset Avløpsrør - Falkumelva Stigeråsen på Gulset Skotfosskleiva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Lakene i Ulvsvann Skotfoss skole Gruvagang i Glasergruva Brubergstollen Russerhula Steinbrudd for Skien sluse Ruin av Sackerhus studeres Malmen er magnetisk Tvittingen Inngang - Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Hyttebekken ned fra Bruberg Gateløp på Skotfoss Kanal og sluse i Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Kart - Kjempeåsen Kvartskrystaller Bjørn skutt nær Skien Ebbes plass Gammel esse Bru, mølle og sluse i Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kart over Glasergruva Sjøen i Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Elever i Glasergruva Åletjern Spor av bever Glaseren - hestevandring Rugla sett fra Rugleåsen Toppkjoyte Arbeidsmiljø i Bruberg Dal i Dalsbygda Gulset gård Skotfoss 1890 Kjempa bygdeborgvei Kulturlandskap - Vestre Gulset Kjempeåsen idag Vrakstein ved Glasergruva Gravhaug på Bjørntvedt Skådalen - kullmiler Røvarkollen Hestevandring - "Gå djevelen" Rasteplass på Ulvskollen Bruberg - snitt av vestre del Trykk og temperatur Gruvearbeidernes håndredskaper Nordgaards vannledning Stryk i Falkumelva Siste huleboer Goberg lense Hynibrua fra 1655 Ulvsvann - Fossumkart Vognmann Flohr - Skotfossveien Strømdal gård Trehjørningen - Ulvskollen Modell av arbeid i gruve Skirferbrudd ved Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Eggformede gruveganger Kjempa falt Fareskilt - gruveåpninger Låvebru Nyhus Aquadukt Løveid sluser Naturlige veier På vei til glaseren Bygdeborg Ruglaåsen Øvelse i Hyni pukkverk Vik og havn på Ruglaåsen Tømmerenne Vrakstein ved Glasergruva Kjempeåsen med bygdeborg Lokalhistorie Farlige skjerp Åletjern Amfibolittganger Bredgangen gruve - sikret Pinnehuset Skotfoss - en idyllisk plass Grøtsund ved Skotfoss Tallmannshuset ved Løveid Sandgata på Skotfoss Revefelle ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Direktørvilla - Vaddrettet Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gruvesjakter i Magnetkollen Bliva Ovnsplater og ovner Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfossen eller Ovfoss Isskuring Magnetisk jernmalm Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Innsegling til Rugla Rusletur på Skotfoss Hestekrybba ved Skotfossveien Kart over Bruberg Stoll utminert ved fyrsetting Skien - et eldorado for kano Skotfoss stadion på Røråsen Brubergsjakt sett fra traktorveien Kullslede På Langgangsjordet De siste huleboere Gravhauger - Gulset Torgersen og Sollid Kalkstein i oppløsning Malmletere - rutengjengere Falkumbrua 1983 Ruinen ved Breidgangen Magnetittåre i Glasergruva Veien til Smørhullet Breigangen gruve - ruin Skotåsen gruve Gravhaug på Gulset Tømmerrenna på Fossum Gulis haug Glimmer Graver på Maihaugen Løveid Glaserdalen - stien kommer fra Lia Geoparktur til Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss - en liten flom Jettegryter ved Kjempa Skotfosstien - informasjonsplakat Kart - Glasergruva Boliger i Røråsen Mikaelshula Gamle jernverk Sjakt - Glasergruva Vakkert elvelandskap Skotfoss Spor av bronseladerrøyser Åletjern i Gulsetmarka Parkering til Mikaelshulen Goberg lense Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bergmanden Bygdeborger - rester etter festning Hyni pukkverk Rokkedalen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Gulset bru (nedl.) Glasergruva - en opplevelse Pipa - Skotfoss bruk Utsyn fra Vestre Skredhelle Milebunn i Skådalen Gruvesjakt - Bruberg gruve Prebkollen Hulvei - elever Veivalg og god skilting Myren tresliperi Sjakt - Glasergruva Veien til Skrehelle Løveid fra Nordsjøsida Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stiger Paulsens bolig Storelva sett fra Elstrøm Gulset skole på Strømdal Kanon på museet til Løvenskiold Fra brannstasjonen mot Galgebakken Sluse i Falkumelva Skifer Gruvesjakter - Glaseren Informasjon til Glaseren Gneis Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ole Høiland - hule Glasergruva nord Magnetittåre i Glasergruva Kurvslede Langgangen gruve Klyve Gamlehjem Rugla Gjestgiveri Magnetitt i gneiss Røverkollen Langs Falkumelvas bredd TT-skilt i Rokkedalen Amasonitt Hulvei Bruket på Skotfoss Granatkrystaller i kvarts Bruberg gruve - snitt av østre del Breigangen gruve - profil På Ulvsvannsjordet Tangen på Skotfoss Gulset kirke under bygging Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Kjempa bygdeborg Brurester - Falkumelva Ebbes plass Steingjerde til Langgangsplassen Vebjørns plass Gruvesjakt - ikke lett å se! Nedgang i Glasergruva Vadested - sluse - bro Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gravhaug på Gulset Jettegryter Kjempa under angrep Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Dalsbygda Elvelandskap Skiferbruddet ved Falkumelva Gulset bedehus Thors plass Skjerp - se ned for å se opp! Liabrakka Regler for laksefisket Beverrenne Magnetjernstein Kullbunn i Svartendalen Meterrikstegn Gravplass - Pollen ved Skotfoss Hjellevannet Bjørnestilla Geiterams Kart over eiendommen Elstrøm Hulvei på Elstrøm Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Konglekrig på bygdeborg Hynieva Informasjon om sprøyting Fossumgruvene - kart Bjordamskollen bygdeborg Smie ved Vasdalstjern Syd for Skotfossen Bliva nedover Myren tresliperi - 1908 Bliva badeplass

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish