Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Thors plass Kjempeåsen med bygdeborg Flytteblokk Brubergsjakt sett fra traktorveien Pinnehuset Naturlige veier Hulvei på Elstrøm Informasjon om sprøyting Platå for hestevandring - Bruberg gruve Brattkant ved Falkumelva Hulvei Revefelle ved Falkumelva Parkering til Mikaelshulen Skiferbruddet ved Falkumelva Gruvesjakt - Bruberg gruve Kullslede Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Konglekrig på bygdeborg Skjerp - se ned for å se opp! Gulset kirke under bygging Gruvesjakter i Magnetkollen Syd for Skotfossen Gravhauger - Gulset Hyttebekken ned fra Bruberg Ruinen ved Breidgangen Modell av arbeid i gruve Bygdeborgveien til Kjempa Prebkollen Skotfossen eller Ovfoss Storelva sett fra Elstrøm Åletjern i Gulsetmarka Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gruvesjakter - Glaseren Bygdeborg Liabrakka Ulvsvann - Fossumkart Ruglaåsen Øvelse i Hyni pukkverk Bruberg - snitt av vestre del Skien - et eldorado for kano Langgangen gruve Breigangen gruve - ruin Fossumgruvene - kart Elstrøm - mølledrift TT-skilt i Rokkedalen Landsbygda og byen møtes på Gulset Kart over Bruberg Bru, mølle og sluse i Falkumelva Lakene i Ulvsvann Breidgangen gruve med ruin Løveid fra Nordsjøsida Gulset bru (nedl.) Ebbes plass Sjøen i Glasergruva Farlige skjerp Jettegryter Røverkollen Mangelfull sikring Ovnsplater og ovner Glasergruva nord Skotfoss Åletjern Skådalen - kullmiler Rusletur på Skotfoss Gulset bedehus Gravhaug på Bjørntvedt Skotfoss - en liten flom Vakkert elvelandskap Strømdal gård Rugla Gjestgiveri Amasonitt Kalkstein i oppløsning Falkum - en geologisk grenselinje Gruvesjakt - ikke lett å se! Glasergruva - en opplevelse Glaseren - farlige skjerp Bliva nedover Bjørnestilla Hestekrybba ved Skotfossveien Boliger i Røråsen Toppkjoyte Stiger Paulsens bolig Ebbes plass Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Røvarkollen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Isskuring Skiferbruddet ved Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Meterrikstegn Stryk i Falkumelva Ruin av Sackerhus studeres På Langgangsjordet Kjempa bygdeborg Steingjerde til Langgangsplassen Løveid Kulturlandskap - Vestre Gulset Kart over Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Magnetitt i gneiss Spor av bever Veivalg og god skilting Amfibolittganger Spor av bronseladerrøyser Pipa - Skotfoss bruk Bergmanden Vadested - sluse - bro Geoparktur til Glasergruva Tømmerenne Regler for laksefisket På vei til glaseren Elstrøm camping Nyhus - Gulsetkaasa Geoparkåpning ved Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Torgersen og Sollid Hjellevannet Klyve Gamlehjem Russerhula Aquadukt Smørhullet Nedgang i Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Brubergstollen Prinsens bolig Siste huleboer Myren tresliperi - 1908 Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gravhaug på Gulset Trehjørningen - Ulvskollen Skotfosstien - informasjonsplakat Rokkedalen Kanon på museet til Løvenskiold Dal i Dalsbygda Inngang - Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Myren på Gulset Hynieva Kanal og sluse i Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Hyni pukkverk Falkumbrua 1983 Lokalhistorie Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gulset gård Meterrikstegn Kjempa falt Breigangen gruve - profil Omdal skole, Dalsbygda Skifer Rugla sett fra Rugleåsen Skirferbrudd ved Falkumelva Glimmer Sandgata på Skotfoss Sluse i Falkumelva Nordgaards vannledning Myren i dag Tømmerfløtere på Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Grøtsund ved Skotfoss Smie ved Vasdalstjern Goberg lense Skotfoss - en idyllisk plass Malmen er magnetisk Kurvslede Stoll utminert ved fyrsetting Bjørn skutt nær Skien Gravhaug på Gulset Vakkert tre ved Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del Skien vannverk - Ulvsvann Elvelandskap Langs Falkumelvas bredd Mikaelshula Kjempeåsen idag Skotåsen gruve Gateløp på Skotfoss Skotfoss 1890 Magnetittåre i Glasergruva Jernmalm Kullbunn i Svartendalen Ole Høiland - hule Sjakt - Glasergruva Utsyn fra Vestre Skredhelle Vik og havn på Ruglaåsen Eggformede gruveganger Bygdeborger - rester etter festning Gravplass - Pollen ved Skotfoss Magnetittåre i Glasergruva Bliva Goberg lense Beverrenne Trykk og temperatur Hulvei - elever Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Arbeidsmiljø i Bruberg Vebjørns plass Kart - Kjempeåsen De siste huleboere Skifer - Falkumelva Bliva badeplass Vognmann Flohr - Skotfossveien Innsegling til Rugla Rester etter fyrsetting i Glasergruva Geiterams Gammel esse Informasjon til Glaseren Skotfosskleiva Gulset skole på Strømdal Sjakt - Glasergruva Milebunn i Skådalen Gamle jernverk Fareskilt - gruveåpninger Kullslede Veien til Skrehelle Tangen på Skotfoss Elever i Glasergruva Dalsbygda Direktørvilla - Vaddrettet Veien til Smørhullet Tallmannshuset ved Løveid Magnetjernstein Åletjern Låvebru Nyhus Tvittingen Løveid sluser Malmletere - rutengjengere Brurester - Falkumelva Gneis Kjempa under angrep På Ulvsvannsjordet Granatkrystaller i kvarts Kjempa bygdeborgvei Myren tresliperi Skotfoss stadion på Røråsen Limitjern ved Kreppamyr Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stigeråsen på Gulset Bredgangen gruve - sikret Gulis haug Skotfoss skole Bruket på Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Skotfoss Glaseren - hestevandring Gruvearbeidernes håndredskaper Steinbrudd for Skien sluse Kullbæring Graver på Maihaugen Kart - Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Magnetisk jernmalm Kvartskrystaller Hynibrua fra 1655

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish