Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Granatkrystaller i kvarts Glasergruva nord Fareskilt - gruveåpninger Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bliva Vebjørns plass Skjerp - se ned for å se opp! Kart over Fringsfossen og Skotfossene Røverkollen Arbeidsmiljø i Bruberg Bjordamskollen bygdeborg Lakene i Ulvsvann Magnetittåre i Glasergruva Gulset bedehus Inngang - Glasergruva Røvarkollen Kart - Glasergruva Kullslede Gravhaug på Gulset Mangelfull sikring Skådalen - kullmiler Brubergstollen Fossumgruvene - kart Løveid sett fra Ruglaåsen Låvebru Nyhus Stiger Paulsens bolig Rugla Gjestgiveri Rugla sett fra Rugleåsen Kulturlandskap - Vestre Gulset Nordgaards vannledning Kjempeåsen idag Skotfoss stadion på Røråsen Kart over Bruberg Glaserdalen - stien kommer fra Lia Eggformede gruveganger Sluse i Falkumelva Gravhauger - Gulset Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Sjakt - Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Løveid Isskuring Skiferbruddet ved Falkumelva Informasjon om sprøyting Landsbygda og byen møtes på Gulset Goberg lense Skotfoss - en liten flom Kanon på museet til Løvenskiold Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gneis Gruvesjakt - ikke lett å se! Syd for Skotfossen Malmen er magnetisk Vakkert tre ved Falkumelva Gruvesjakter - Glaseren Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Myren i dag Steingjerde til Langgangsplassen Sjøen i Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Avløpsrør - Falkumelva Magnetitt i gneiss Skotfoss Skien - et eldorado for kano Kullbunn i Svartendalen Elstrøm - mølledrift Veien til Smørhullet Vik og havn på Ruglaåsen Magnetjernstein Russerhula Langs Falkumelvas bredd Milebunn i Skådalen Siste huleboer Hulvei Skifer Beverrenne Kjempeåsen med bygdeborg Informasjon til Glaseren Kalkstein i oppløsning Hestevandring - "Gå djevelen" Glaseren - farlige skjerp Hyni pukkverk Jettegryter Regler for laksefisket Stigeråsen på Gulset Toppkjoyte Åletjern Skotfosstien - informasjonsplakat Vadested - sluse - bro Bygdeborg Aquadukt Myren tresliperi - 1908 Tallmannshuset ved Løveid Konglekrig på bygdeborg Limitjern ved Kreppamyr Steinbrudd for Skien sluse Gamle jernverk Breigangen gruve - ruin Kjempa bygdeborg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hjellevannet Skotfoss - en idyllisk plass Vakkert elvelandskap Kvartskrystaller Thors plass Breidgangen gruve med ruin Langgangen gruve Nedgang i Glasergruva Lokalhistorie Gruvesjakt - Bruberg gruve Fra brannstasjonen mot Galgebakken Tangen på Skotfoss De siste huleboere Spor av bronseladerrøyser Ruin av Sackerhus studeres Gruvearbeidernes håndredskaper Hestekrybba ved Skotfossveien Pinnehuset Strømdal gård Bygdeborgveien til Kjempa Åletjern Gulset gård Kullbæring Rasteplass på Ulvskollen Magnetittåre i Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Gulset kirke under bygging Bjørnestilla Prebkollen Myren tresliperi Veien til Skrehelle Meterrikstegn Gravhaug på Bjørntvedt Løveid fra Nordsjøsida TT-skilt i Rokkedalen Skien vannverk - Ulvsvann Veivalg og god skilting Ebbes plass Geoparktur til Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Jernmalm Bergmanden Bliva nedover Kjempa bygdeborgvei Bliva badeplass Prinsens bolig Kjempa under angrep Skotåsen gruve Bruberg gruve - snitt av østre del Gulset bru (nedl.) Stoll utminert ved fyrsetting Breigangen gruve - profil Hynibrua fra 1655 Bru, mølle og sluse i Falkumelva Grøtsund ved Skotfoss Ruglaåsen Åletjern i Gulsetmarka Jettegryter ved Kjempa Graver på Maihaugen Goberg lense Tømmerenne Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hynieva Parkering til Mikaelshulen Modell av arbeid i gruve Kart - Kjempeåsen Brattkant ved Falkumelva På Ulvsvannsjordet Bredgangen gruve - sikret Elstrøm camping Gravplass - Pollen ved Skotfoss Tømmerfløtere på Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Naturlige veier Storelva sett fra Elstrøm Brurester - Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Dal i Dalsbygda Pipa - Skotfoss bruk Ebbes plass Flytteblokk Tvittingen Kullslede Malmletere - rutengjengere Skotfossen eller Ovfoss Amasonitt Trykk og temperatur Kurvslede Myren på Gulset Innsegling til Rugla Ruinen ved Breidgangen Skifer - Falkumelva På Langgangsjordet Meterrikstegn Spor av bever Revefelle ved Falkumelva Direktørvilla - Vaddrettet Torgersen og Sollid Skotfoss skole Kanal og sluse i Falkumelva Rusletur på Skotfoss Sjakt - Glasergruva Gravhaug på Gulset Amfibolittganger Bjørn skutt nær Skien På vei til glaseren Gruvesjakter i Magnetkollen Elvelandskap Ovnsplater og ovner Skirferbrudd ved Falkumelva Gammel esse Ole Høiland - hule Bruket på Skotfoss Mikaelshula Magnetisk jernmalm Vrakstein ved Glasergruva Gulset skole på Strømdal Stryk i Falkumelva Geiterams Falkum - en geologisk grenselinje Gateløp på Skotfoss Falkumbrua 1983 Glaseren - hestevandring Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Farlige skjerp Nyhus - Gulsetkaasa Platå for hestevandring - Bruberg gruve Vognmann Flohr - Skotfossveien Elever i Glasergruva Hulvei på Elstrøm Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gulis haug Kjempa falt Kart over Glasergruva Hulvei - elever Dalsbygda Klyve Gamlehjem Omdal skole, Dalsbygda Boliger i Røråsen Trehjørningen - Ulvskollen Rokkedalen Løveid sluser Sandgata på Skotfoss Glimmer Ulvsvann - Fossumkart Skotfosskleiva Liabrakka Hyttebekken ned fra Bruberg Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss 1890 Glasergruva - en opplevelse Smørhullet Bruberg - snitt av vestre del

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish