Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kullslede Stoll utminert ved fyrsetting Falkumbrua 1983 TT-skilt i Rokkedalen Prebkollen Sluse i Falkumelva Glasergruva nord Liabrakka Limitjern ved Kreppamyr Russerhula Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gulset bedehus Kart - Kjempeåsen Gruvesjakter i Magnetkollen Gneis Hynibrua fra 1655 Elstrøm - mølledrift Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bliva Kart - Glasergruva Myren på Gulset På vei til glaseren Modell av arbeid i gruve Nedgang i Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Fossumgruvene - kart Malmen er magnetisk Steinbrudd for Skien sluse Landsbygda og byen møtes på Gulset Siste huleboer Bergmanden Gulset kirke under bygging Geoparkåpning ved Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Gulis haug Skotfoss - en liten flom Malmletere - rutengjengere Bruberg gruve - snitt av østre del Breidgangen gruve med ruin Nyhus - Gulsetkaasa Farlige skjerp Boliger i Røråsen Gruvesjakter - Glaseren Rokkedalen Skotfoss skole Langgangen gruve Brubergstollen Elvelandskap Rusletur på Skotfoss Veien til Skrehelle Pinnehuset Revefelle ved Falkumelva Gruvesjakt - Bruberg gruve Bjørnestilla Løveid sluser Spor av bever Elever i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Magnetittåre i Glasergruva Løveid På Langgangsjordet Vik og havn på Ruglaåsen Skifer - Falkumelva Bliva badeplass Eggformede gruveganger Naturlige veier Beverrenne Gruvesjakt - ikke lett å se! Magnetisk jernmalm Magnetitt i gneiss Bjordamskollen bygdeborg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Meterrikstegn Tallmannshuset ved Løveid Klyve Gamlehjem Graver på Maihaugen Skotfossen eller Ovfoss Åletjern i Gulsetmarka Smørhullet Magnetittåre i Glasergruva Vebjørns plass Lokalhistorie Skiferbruddet ved Falkumelva Bliva nedover Skifer Gulset bru (nedl.) Granatkrystaller i kvarts Mangelfull sikring Vakkert tre ved Falkumelva Kjempeåsen idag Bruberg - snitt av vestre del Hulvei Platå for hestevandring - Bruberg gruve Utsyn fra Vestre Skredhelle Glasergruva - en opplevelse Syd for Skotfossen Trykk og temperatur Kullbunn i Svartendalen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Veien til Smørhullet Informasjon til Glaseren Storelva sett fra Elstrøm Gateløp på Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Nordgaards vannledning Løveid fra Nordsjøsida Hyni pukkverk Direktørvilla - Vaddrettet Ebbes plass Goberg lense Gulset gård Glimmer Gneiss på vestsiden av Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Låvebru Nyhus Kurvslede Kjempa bygdeborgvei Smie ved Vasdalstjern Kulturlandskap - Vestre Gulset Skirferbrudd ved Falkumelva Kart over Bruberg Skotfoss Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Elstrøm camping Jettegryter ved Kjempa Kjempa under angrep Hynieva Arbeidsmiljø i Bruberg Flytteblokk Langs Falkumelvas bredd Glaserdalen - stien kommer fra Lia Lakene i Ulvsvann Vakkert elvelandskap Pipa - Skotfoss bruk Gammel esse Breigangen gruve - profil Hestevandring - "Gå djevelen" Bruket på Skotfoss Skotfoss 1890 Myren tresliperi På Ulvsvannsjordet Vrakstein ved Glasergruva Hjellevannet Fareskilt - gruveåpninger Myren tresliperi - 1908 Ebbes plass Kanal og sluse i Falkumelva Vadested - sluse - bro Bygdeborger - rester etter festning Bygdeborg Ovnsplater og ovner Tangen på Skotfoss Torgersen og Sollid Hestekrybba ved Skotfossveien Aquadukt Brattkant ved Falkumelva Gamle jernverk Tvittingen Kullslede Kvartskrystaller Kullbæring Falkum - en geologisk grenselinje Geiterams Isskuring Vrakstein ved Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Skien - et eldorado for kano Myren i dag Skotfoss - en idyllisk plass Strømdal gård Bjørn skutt nær Skien Goberg lense Innsegling til Rugla Fra brannstasjonen mot Galgebakken De siste huleboere Mikaelshula Skådalen - kullmiler Stigeråsen på Gulset Tømmerrenna på Fossum Sjakt - Glasergruva Hulvei på Elstrøm Jernmalm Ruinen ved Breidgangen Trehjørningen - Ulvskollen Skotfosstien - informasjonsplakat Bygdeborgveien til Kjempa Røverkollen Stiger Paulsens bolig Sandgata på Skotfoss Inngang - Glasergruva Gulset skole på Strømdal Ulvsvann - Fossumkart Sjøen i Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Toppkjoyte Skiferbruddet ved Falkumelva Stryk i Falkumelva Kalkstein i oppløsning Kart over Glasergruva Sjakt - Glasergruva Rugla Gjestgiveri Gravhauger - Gulset Kjempa bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Tømmerenne Ruglaåsen Dal i Dalsbygda Glaseren - hestevandring Spor av bronseladerrøyser Åletjern Brubergsjakt sett fra traktorveien Milebunn i Skådalen Meterrikstegn Gravhaug på Gulset Amfibolittganger Røvarkollen Skotfosskleiva Løveid sett fra Ruglaåsen Øvelse i Hyni pukkverk Gruvagang i Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Skotåsen gruve Gravhaug på Gulset Omdal skole, Dalsbygda Rester etter fyrsetting i Glasergruva Regler for laksefisket Hulvei - elever Bredgangen gruve - sikret Kjempa falt Kart over eiendommen Elstrøm Amasonitt Ole Høiland - hule Kanon på museet til Løvenskiold Prinsens bolig Steingjerde til Langgangsplassen Geoparktur til Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Jettegryter Veivalg og god skilting Breigangen gruve - ruin Kjempeåsen med bygdeborg Informasjon om sprøyting Rasteplass på Ulvskollen Konglekrig på bygdeborg Brurester - Falkumelva Magnetjernstein Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Åletjern Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skotfoss stadion på Røråsen Skien vannverk - Ulvsvann Rugla sett fra Rugleåsen Dalsbygda Parkering til Mikaelshulen Grøtsund ved Skotfoss Thors plass

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish