Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Parkering til Mikaelshulen Kart over eiendommen Elstrøm Ole Høiland - hule Revefelle ved Falkumelva Kullbæring Kurvslede Brubergsjakt sett fra traktorveien Tangen på Skotfoss Kulturlandskap - Vestre Gulset Rugla Gjestgiveri Hynibrua fra 1655 Skotfoss Geiterams Ruin av Sackerhus studeres Åletjern Gruvesjakter - Glaseren Modell av arbeid i gruve Sjøen i Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Fareskilt - gruveåpninger Brubergstollen Stryk i Falkumelva Magnetitt i gneiss Skjerp - se ned for å se opp! Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Trykk og temperatur Ebbes plass Klyve Gamlehjem Skotfosskleiva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gulset bedehus Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skotfoss stadion på Røråsen Langgangen gruve Kalkstein i oppløsning Sluse i Falkumelva Breigangen gruve - ruin Magnetisk jernmalm Kvartskrystaller Hulvei - elever Rusletur på Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Gneiss på vestsiden av Falkumelva Lokalhistorie Utsyn fra Vestre Skredhelle Skifer - Falkumelva Prinsens bolig Skotfosstien - informasjonsplakat Spor av bever Mikaelshula Sandgata på Skotfoss Åletjern Glasergruva - en opplevelse Smie ved Vasdalstjern Skiferbruddet ved Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skiferbruddet ved Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Bygdeborgveien til Kjempa Glimmer Strømdal gård Ulvsvann - Fossumkart Lakene i Ulvsvann Steingjerde til Langgangsplassen Brurester - Falkumelva Goberg lense Avløpsrør - Falkumelva Bruberg - snitt av vestre del Omdal skole, Dalsbygda Glaseren - hestevandring Kart - Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Meterrikstegn Skien vannverk - Ulvsvann Bjørnestilla Vebjørns plass Skotfoss skole Tømmerrenna på Fossum Ruinen ved Breidgangen TT-skilt i Rokkedalen Vognmann Flohr - Skotfossveien Elvelandskap Kjempeåsen idag Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Stiger Paulsens bolig Bredgangen gruve - sikret Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skotfoss - en liten flom Ovnsplater og ovner Geoparkåpning ved Glasergruva Siste huleboer Kanal og sluse i Falkumelva Røvarkollen Bruberg gruve - snitt av østre del Informasjon om sprøyting Skifer Sjakt - Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Kjempa under angrep Gateløp på Skotfoss Hjellevannet Sjakt - Glasergruva Dalsbygda Kart - Kjempeåsen Gulset kirke under bygging Informasjon til Glaseren Bjordamskollen bygdeborg Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hestevandring - "Gå djevelen" Dal i Dalsbygda Landsbygda og byen møtes på Gulset Eggformede gruveganger Gulset gård Hyttebekken ned fra Bruberg Milebunn i Skådalen Skotfoss - en idyllisk plass Veivalg og god skilting Flytteblokk Regler for laksefisket Gneis Falkumbrua 1983 Magnetittåre i Glasergruva Gamle jernverk Kjempa bygdeborgvei Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Pipa - Skotfoss bruk Malmen er magnetisk Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Mangelfull sikring Gulset skole på Strømdal Myren på Gulset Fossumgruvene - kart Løveid sluser Gruvesjakt - Bruberg gruve Kart over Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Glasergruva nord Nedgang i Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Nordgaards vannledning Bruket på Skotfoss Beverrenne Isskuring Hyni pukkverk Stigeråsen på Gulset Gravhaug på Bjørntvedt Myren tresliperi - 1908 Myren i dag Skotåsen gruve Hyttebekken ved Bruberg Direktørvilla - Vaddrettet Elstrøm camping Kart over Fringsfossen og Skotfossene Granatkrystaller i kvarts Toppkjoyte Øvelse i Hyni pukkverk Veien til Skrehelle Geoparktur til Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Rokkedalen Skotfossen eller Ovfoss Bliva nedover Åletjern i Gulsetmarka Elstrøm - mølledrift Russerhula Tvittingen Vakkert tre ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Fra brannstasjonen mot Galgebakken Vakkert elvelandskap Liabrakka Amfibolittganger Kullslede Gulis haug Røverkollen De siste huleboere Meterrikstegn Thors plass Ruglaåsen Gruvearbeidernes håndredskaper Vadested - sluse - bro Innsegling til Rugla Tømmerenne Rester etter fyrsetting i Glasergruva Prebkollen Graver på Maihaugen Tallmannshuset ved Løveid Kullbunn i Svartendalen Rugla sett fra Rugleåsen Myren tresliperi Kart over Bruberg Boliger i Røråsen Magnetittåre i Glasergruva Jettegryter Kjempa bygdeborg Gruvagang i Glasergruva Pinnehuset Bergmanden Veien til Smørhullet Goberg lense Storelva sett fra Elstrøm Aquadukt Bliva Gulset bru (nedl.) Nyhus - Gulsetkaasa På vei til glaseren Inngang - Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Skirferbrudd ved Falkumelva Torgersen og Sollid Ebbes plass Smørhullet Malmletere - rutengjengere Hulvei Løveid Magnetjernstein Jettegryter ved Kjempa Bygdeborg Vik og havn på Ruglaåsen Breigangen gruve - profil Konglekrig på bygdeborg Syd for Skotfossen Rasteplass på Ulvskollen Amasonitt Spor av bronseladerrøyser Gruvesjakter i Magnetkollen Bliva badeplass Arbeidsmiljø i Bruberg Kjempa falt Elever i Glasergruva Gammel esse Gravhauger - Gulset Kullslede Gruvesjakt - ikke lett å se! Skådalen - kullmiler Hulvei på Elstrøm Skien - et eldorado for kano Bjørn skutt nær Skien På Langgangsjordet Falkum - en geologisk grenselinje Hynieva Naturlige veier Låvebru Nyhus Farlige skjerp Skotfoss 1890 Glaseren - farlige skjerp På Ulvsvannsjordet Langs Falkumelvas bredd Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gravhaug på Gulset Jernmalm Trehjørningen - Ulvskollen Gravhaug på Gulset

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish