Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Falkum - en geologisk grenselinje Gravplass - Pollen ved Skotfoss Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gulset gård Kullbunn i Svartendalen Kjempa bygdeborgvei Naturlige veier Sjakt - Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Toppkjoyte Gruvesjakt - ikke lett å se! Eggformede gruveganger Røvarkollen Nyhus - Gulsetkaasa Elever i Glasergruva Falkumbrua 1983 Trehjørningen - Ulvskollen Kjempa falt Skotfoss - en idyllisk plass Trykk og temperatur Brubergsjakt sett fra traktorveien Gruvesjakter - Glaseren Stiger Paulsens bolig Rester etter fyrsetting i Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Glasergruva - en opplevelse Omdal skole, Dalsbygda Breigangen gruve - ruin Brurester - Falkumelva Bliva Jernmalm Gravhaug på Gulset Utsyn fra Vestre Skredhelle Syd for Skotfossen Geiterams Bjørn skutt nær Skien Glaserdalen - stien kommer fra Lia Magnetittåre i Glasergruva Gulset kirke under bygging Kart - Glasergruva Magnetitt i gneiss Myren tresliperi - 1908 Limitjern ved Kreppamyr Skiferbruddet ved Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Langgangen gruve Amfibolittganger Kart over eiendommen Elstrøm Gruvearbeidernes håndredskaper Geoparktur til Glasergruva Elstrøm - mølledrift Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Magnetjernstein Kanal og sluse i Falkumelva Rugla Gjestgiveri Rokkedalen Fareskilt - gruveåpninger Storelva sett fra Elstrøm Skien - et eldorado for kano Breigangen gruve - profil Løveid sluser Vadested - sluse - bro Ruinen ved Breidgangen Bliva nedover Magnetisk jernmalm Hulvei på Elstrøm Grøtsund ved Skotfoss Ebbes plass Skotfosskleiva Gateløp på Skotfoss Gneis Vrakstein ved Glasergruva På vei til glaseren Flytteblokk Innsegling til Rugla På Ulvsvannsjordet Landsbygda og byen møtes på Gulset Goberg lense Ovnsplater og ovner Gulis haug Gammel esse Hyttebekken ved Bruberg Sjøen i Glasergruva Kart - Kjempeåsen Skotfoss 1890 På Langgangsjordet Brubergstollen Bruberg gruve - snitt av østre del Gruvesjakt - Bruberg gruve Milebunn i Skådalen Beverrenne Parkering til Mikaelshulen Vik og havn på Ruglaåsen Isskuring Sjakt - Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Skotfoss skole De siste huleboere Gulset bru (nedl.) Jettegryter Prinsens bolig Pinnehuset Gravhaug på Gulset Prebkollen Thors plass Torgersen og Sollid Løveid Steingjerde til Langgangsplassen Tømmerfløtere på Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Myren tresliperi Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kullbæring Hynieva Låvebru Nyhus Tømmerenne Skotfossen eller Ovfoss Gamle jernverk Kart over Glasergruva Stigeråsen på Gulset Glasergruva nord Skien vannverk - Ulvsvann Kanon på museet til Løvenskiold Graver på Maihaugen Skirferbrudd ved Falkumelva Liabrakka Revefelle ved Falkumelva Nedgang i Glasergruva Strømdal gård Skådalen - kullmiler Tangen på Skotfoss Skjerp - se ned for å se opp! Elvelandskap Bruberg - snitt av vestre del Skotfoss Lakene i Ulvsvann Gulset bedehus Fossumgruvene - kart Bygdeborgveien til Kjempa Gulset skole på Strømdal Åletjern Regler for laksefisket Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Veien til Smørhullet Ole Høiland - hule Bredgangen gruve - sikret Gneiss på vestsiden av Falkumelva Røverkollen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bergmanden Hyttebekken ned fra Bruberg Åletjern i Gulsetmarka Øvelse i Hyni pukkverk Lokalhistorie Vrakstein ved Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Kalkstein i oppløsning Geoparkåpning ved Glasergruva Ebbes plass Glimmer Gruvesjakter i Magnetkollen Nordgaards vannledning Glaseren - hestevandring Skifer - Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Goberg lense Skifer Avløpsrør - Falkumelva Kulturlandskap - Vestre Gulset Hyni pukkverk Arbeidsmiljø i Bruberg Kart over Bruberg Myren på Gulset Sluse i Falkumelva Gravhaug på Bjørntvedt Modell av arbeid i gruve Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Aquadukt Hulvei - elever Inngang - Glasergruva Ruglaåsen Steinbrudd for Skien sluse Kjempa under angrep Veivalg og god skilting Malmletere - rutengjengere Løveid sett fra Ruglaåsen Spor av bever Kvartskrystaller Kjempeåsen idag Russerhula Bjordamskollen bygdeborg Farlige skjerp Dalsbygda Hestekrybba ved Skotfossveien Siste huleboer Smørhullet Tallmannshuset ved Løveid Kjempeåsen med bygdeborg Stoll utminert ved fyrsetting Jettegryter ved Kjempa Rugla sett fra Rugleåsen Hjellevannet Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Breidgangen gruve med ruin Hestevandring - "Gå djevelen" Klyve Gamlehjem Kurvslede Ruin av Sackerhus studeres Bliva badeplass TT-skilt i Rokkedalen Brattkant ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Gravhauger - Gulset Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skotåsen gruve Glaseren - farlige skjerp Informasjon om sprøyting Sandgata på Skotfoss Malmen er magnetisk Skotfoss - en liten flom Vognmann Flohr - Skotfossveien Veien til Skrehelle Mikaelshula Smie ved Vasdalstjern Stryk i Falkumelva Dal i Dalsbygda Åletjern Kjempa bygdeborg Vebjørns plass Kullslede Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfoss Elstrøm camping Granatkrystaller i kvarts Tvittingen Hulvei Tømmerrenna på Fossum Amasonitt Informasjon til Glaseren Spor av bronseladerrøyser Kullslede Pipa - Skotfoss bruk Vakkert tre ved Falkumelva Bruket på Skotfoss Bygdeborg Meterrikstegn Rusletur på Skotfoss Ulvsvann - Fossumkart Vakkert elvelandskap Myren i dag Gruvagang i Glasergruva Boliger i Røråsen Bjørnestilla Løveid fra Nordsjøsida Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfosstien - informasjonsplakat Hynibrua fra 1655 Meterrikstegn

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish