Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Kart over Fringsfossen og Skotfossene Hestevandring - "Gå djevelen" Bruket på Skotfoss Skifer Fareskilt - gruveåpninger Konglekrig på bygdeborg Geoparktur til Glasergruva Steingjerde til Langgangsplassen Stoll utminert ved fyrsetting Åletjern Skotfossen eller Ovfoss De siste huleboere Glasergruva - en opplevelse Eggformede gruveganger Gulset skole på Strømdal Hynibrua fra 1655 Goberg lense Vrakstein ved Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Inngang - Glasergruva Brattkant ved Falkumelva Liabrakka Skiferbruddet ved Falkumelva Myren tresliperi Gammel esse Meterrikstegn Graver på Maihaugen Gulset bedehus Tvittingen Skotfoss - en liten flom Skien vannverk - Ulvsvann Låvebru Nyhus Kullslede Stigeråsen på Gulset Tallmannshuset ved Løveid Kanon på museet til Løvenskiold Klyve Gamlehjem Kjempa bygdeborgvei Smørhullet Magnetitt i gneiss Veien til Skrehelle Kullbæring Elstrøm - mølledrift Skien - et eldorado for kano Løveid sluser Ebbes plass Breigangen gruve - profil Skotåsen gruve Granatkrystaller i kvarts Thors plass Siste huleboer Lokalhistorie Gravhaug på Gulset Lakene i Ulvsvann Regler for laksefisket Modell av arbeid i gruve Bredgangen gruve - sikret Informasjon om sprøyting Rasteplass på Ulvskollen Veivalg og god skilting Kjempa bygdeborg Spor av bronseladerrøyser Rusletur på Skotfoss Rugla Gjestgiveri Isskuring Gruvearbeidernes håndredskaper Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kjempa under angrep Parkering til Mikaelshulen Åletjern Grøtsund ved Skotfoss Åletjern i Gulsetmarka Rugla sett fra Rugleåsen Myren tresliperi - 1908 Bliva badeplass Vognmann Flohr - Skotfossveien Tømmerrenna på Fossum Sjakt - Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Vadested - sluse - bro Glimmer Myren på Gulset Skotfoss 1890 Ruin av Sackerhus studeres Glaserdalen - stien kommer fra Lia Øvelse i Hyni pukkverk Torgersen og Sollid Bygdeborger - rester etter festning Gravhauger - Gulset Skiferbruddet ved Falkumelva På Ulvsvannsjordet Vrakstein ved Glasergruva Milebunn i Skådalen Breigangen gruve - ruin Gamle jernverk Glaseren - farlige skjerp Hulvei Vebjørns plass Informasjon til Glaseren Kjempeåsen idag Røverkollen Gruvesjakter - Glaseren Innsegling til Rugla Revefelle ved Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Direktørvilla - Vaddrettet Sjakt - Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Kvartskrystaller Avløpsrør - Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp På vei til glaseren Sandgata på Skotfoss Skirferbrudd ved Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Amfibolittganger Kurvslede Vik og havn på Ruglaåsen Bygdeborg Ulvsvann - Fossumkart Hyttebekken ved Bruberg Kulturlandskap - Vestre Gulset Strømdal gård Bygdeborgveien til Kjempa Russerhula Rester etter fyrsetting i Glasergruva Mikaelshula Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfosskleiva Kjempa falt Naturlige veier Gateløp på Skotfoss Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skotfoss stadion på Røråsen Magnetisk jernmalm Flytteblokk Ebbes plass Glasergruva nord Skådalen - kullmiler Hyttebekken ned fra Bruberg Glaseren - hestevandring Jernmalm Amasonitt Gulset kirke under bygging Ruglaåsen Falkumbrua 1983 På Langgangsjordet Skjerp - se ned for å se opp! Spor av bever Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Løveid sett fra Ruglaåsen Elstrøm camping Falkum - en geologisk grenselinje Gneis Nedgang i Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Trykk og temperatur Ovnsplater og ovner Skotfoss Prinsens bolig Meterrikstegn Gulset gård Rokkedalen Stiger Paulsens bolig Brurester - Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Kart over Bruberg Myren i dag Gruvesjakt - Bruberg gruve Sluse i Falkumelva Malmletere - rutengjengere Utsyn fra Vestre Skredhelle Syd for Skotfossen TT-skilt i Rokkedalen Hjellevannet Kart over Glasergruva Farlige skjerp Fossumgruvene - kart Gravhaug på Gulset Bruberg - snitt av vestre del Beverrenne Gruvesjakt - ikke lett å se! Bliva Boliger i Røråsen Jettegryter Bjørn skutt nær Skien Løveid Kullslede Trehjørningen - Ulvskollen Tangen på Skotfoss Kalkstein i oppløsning Skotfoss Hyni pukkverk Ole Høiland - hule Kjempeåsen med bygdeborg Bjordamskollen bygdeborg Kanal og sluse i Falkumelva Smie ved Vasdalstjern Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Gruvesjakter i Magnetkollen Langs Falkumelvas bredd Elever i Glasergruva Jettegryter ved Kjempa Røvarkollen Kart - Kjempeåsen Vakkert elvelandskap Bjørnestilla Kullbunn i Svartendalen Skotfosstien - informasjonsplakat Kart - Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Brubergstollen Dal i Dalsbygda Magnetjernstein Steinbrudd for Skien sluse Mangelfull sikring Landsbygda og byen møtes på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hynieva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Bergmanden Bru, mølle og sluse i Falkumelva Veien til Smørhullet Hestekrybba ved Skotfossveien Aquadukt Dalsbygda Geoparkåpning ved Glasergruva Limitjern ved Kreppamyr Arbeidsmiljø i Bruberg Tømmerenne Langgangen gruve Elvelandskap Breidgangen gruve med ruin Gulis haug Hulvei - elever Hulvei på Elstrøm Pinnehuset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bliva nedover Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss skole Stryk i Falkumelva Goberg lense Toppkjoyte Storelva sett fra Elstrøm Gravhaug på Bjørntvedt Malmen er magnetisk Sjøen i Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Skifer - Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Prebkollen Vakkert tre ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Geiterams Nordgaards vannledning

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish