Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Innsegling til Rugla Siste huleboer Avløpsrør - Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Kurvslede Hulvei Prebkollen Løveid sett fra Ruglaåsen Skotfossen eller Ovfoss Rasteplass på Ulvskollen Isskuring Dal i Dalsbygda Kart over Fringsfossen og Skotfossene Geoparktur til Glasergruva Pipa - Skotfoss bruk Magnetittåre i Glasergruva Bjørnestilla Kullbunn i Svartendalen Ole Høiland - hule Gulset skole på Strømdal Lokalhistorie Breigangen gruve - profil Kjempa under angrep Øvelse i Hyni pukkverk Kjempeåsen idag Skotfoss - en liten flom Tangen på Skotfoss Eggformede gruveganger Løveid sluser Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfosskleiva Russerhula Jettegryter ved Kjempa Grøtsund ved Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Bruberg gruve - snitt av østre del Tømmerrenna på Fossum Vrakstein ved Glasergruva Aquadukt Skotfoss Amfibolittganger Gulset bru (nedl.) Graver på Maihaugen Kullslede Bliva nedover Løveid fra Nordsjøsida Gulis haug Prinsens bolig Elever i Glasergruva Elvelandskap TT-skilt i Rokkedalen Malmletere - rutengjengere Gruvesjakt - ikke lett å se! Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Hyttebekken ned fra Bruberg Boliger i Røråsen Falkum - en geologisk grenselinje På Langgangsjordet Tømmerenne Magnetjernstein Kanon på museet til Løvenskiold Konglekrig på bygdeborg Bredgangen gruve - sikret Kjempa bygdeborgvei Hestekrybba ved Skotfossveien Smie ved Vasdalstjern Røvarkollen Røverkollen Syd for Skotfossen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Mangelfull sikring Bliva badeplass Liabrakka Gateløp på Skotfoss Vebjørns plass Nedgang i Glasergruva Hjellevannet Kvartskrystaller Kullbæring Skifer Landsbygda og byen møtes på Gulset Myren tresliperi - 1908 Bliva Hulvei på Elstrøm Revefelle ved Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skotfoss 1890 Pinnehuset Kart over Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Stigeråsen på Gulset Trehjørningen - Ulvskollen Ruin av Sackerhus studeres Direktørvilla - Vaddrettet Gruvesjakter - Glaseren Falkumbrua 1983 Brubergstollen Nordgaards vannledning Vrakstein ved Glasergruva Skotåsen gruve Åletjern i Gulsetmarka Skien vannverk - Ulvsvann Spor av bronseladerrøyser Sandgata på Skotfoss Vik og havn på Ruglaåsen Toppkjoyte Smørhullet Skiferbruddet ved Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Kanal og sluse i Falkumelva De siste huleboere Meterrikstegn Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Spor av bever Kulturlandskap - Vestre Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bygdeborg Klyve Gamlehjem Skjerp - se ned for å se opp! Gravhaug på Bjørntvedt Langs Falkumelvas bredd Tallmannshuset ved Løveid Goberg lense Skirferbrudd ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Informasjon om sprøyting Gulset kirke under bygging Hyttebekken ved Bruberg Thors plass Steingjerde til Langgangsplassen Skifer - Falkumelva Gamle jernverk Sjøen i Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ebbes plass Kullslede Myren på Gulset Farlige skjerp Hynibrua fra 1655 Veivalg og god skilting Gneis Fossumgruvene - kart Strømdal gård Arbeidsmiljø i Bruberg Gulset gård Sjakt - Glasergruva Breigangen gruve - ruin Bjordamskollen bygdeborg Brurester - Falkumelva Glaseren - hestevandring Skådalen - kullmiler Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Geiterams Stoll utminert ved fyrsetting Stiger Paulsens bolig Løveid Kjempeåsen med bygdeborg Gravplass - Pollen ved Skotfoss Informasjon til Glaseren Skien - et eldorado for kano Myren tresliperi Mikaelshula Flytteblokk På Ulvsvannsjordet Bjørn skutt nær Skien Gruvearbeidernes håndredskaper Regler for laksefisket Åletjern Veien til Skrehelle Goberg lense Ovnsplater og ovner Vadested - sluse - bro Bygdeborgveien til Kjempa Veien til Smørhullet Beverrenne Trykk og temperatur Malmen er magnetisk Lakene i Ulvsvann Ebbes plass Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Breidgangen gruve med ruin Steinbrudd for Skien sluse Bergmanden Brattkant ved Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Kjempa falt Gravhaug på Gulset Stryk i Falkumelva Låvebru Nyhus Langgangen gruve Limitjern ved Kreppamyr Glaseren - farlige skjerp Parkering til Mikaelshulen Vakkert elvelandskap Granatkrystaller i kvarts Gammel esse Gneiss på vestsiden av Falkumelva Amasonitt Bruket på Skotfoss Magnetittåre i Glasergruva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Sluse i Falkumelva Glasergruva nord Brubergsjakt sett fra traktorveien Glasergruva - en opplevelse Jettegryter Glimmer Bygdeborger - rester etter festning Kart - Glasergruva Elstrøm camping Skotfoss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rugla sett fra Rugleåsen Sjakt - Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Magnetitt i gneiss Gruvagang i Glasergruva Modell av arbeid i gruve Fareskilt - gruveåpninger Gravhauger - Gulset Kalkstein i oppløsning Rokkedalen Åletjern Myren i dag Nyhus - Gulsetkaasa Kart over Bruberg Hestevandring - "Gå djevelen" Kart - Kjempeåsen Vakkert tre ved Falkumelva Gulset bedehus Hulvei - elever Skotfosstien - informasjonsplakat Milebunn i Skådalen Tømmerfløtere på Falkumelva Torgersen og Sollid Utsyn fra Vestre Skredhelle Elstrøm - mølledrift Skiferbruddet ved Falkumelva Rusletur på Skotfoss Ulvsvann - Fossumkart Dalsbygda På vei til glaseren Rugla Gjestgiveri Bru, mølle og sluse i Falkumelva Inngang - Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gravhaug på Gulset Ruglaåsen Tvittingen Skotfoss skole Jernmalm Hynieva Geoparkåpning ved Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Meterrikstegn Kjempa bygdeborg Vognmann Flohr - Skotfossveien Magnetisk jernmalm Bruberg - snitt av vestre del Hyni pukkverk

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish