Hopp til hovedinnholdet

Bliva badeplass

Bliva er i dag navnet på en hyggelig liten badeplass i Bøelva. Opprinnelig var navnet knyttet til et vadested, brua (Valebøveien) og en trolig husmannsplass på stedet. Ca 250 m syd for Blivabrua renner Sandåa ut i Bøelva som møter Hoppestadelva ved Fossum og renner videre som Falkumelva (før kalt Hynielva ved Hyni og Århuselva ved Århus). Ved utløpet av Sandåa skal det også ha ligget en liten plass.

I Skien kommunes miljøstatus finner vi følgende beskrivelse:
"Familievennlig badeplass i stilleflytende del av Bliva. Grasslettene på begge sider av elva er fine rasteplasser tilrettelagt med søppelstativer og toalett ved parkeringsplassen. Fisking er tillatt for medlemmer av Grenland Sportsfiskere . Du kan få sjøørret og laks. I vassdrag med laks og sjørret må det betales fiskeavgift til staten. Turtips: Som en avveksling fra bading og soling kan man gå den merkede turløypa til Geitbuvarden. Flott utsiktspunkt!"

Bratsbergbanen passerer Bliva. Før bilen ble vanlig eie for familiene, var det vanlig å ta toget opp til dette badestedet. Toget stoppet på skinnegangen etter avtale og ut tumlet "badegjestene"; - familier, foreninger av mange slag hadde opplevelsesrike heldagsturer hit. Så kom toget tilbake i kveldinga, stanset og tok folket med ned til bygda og byen igjen. "Og alle var enige om at det hadde vært en stor pikk" stod det gjerne i referatene.

Grunt vann og tidligere vadested.
Det var lett å krysse Bøelva på vandring nord-syd på dette stedet og her har trolig vært vadested og stitråkk gjennom lange tider. Vannet renner rolig og i noe krok slik at det har lagt seg opp sand og grus som gir myk elvebunn og fine jordbakker egnet for familiekos og lek ute i det fri. 

Utflukter og skogsturer.
Badestedet er spesielt egnet for barnefamilier, og det er tilrettelagt som friområde. Bliva har lang tradisjon som mål for utflukter, men mange benytter også dette stedet som utgangspunkt for turer innover i Vestmarka; inn under jernbanebrua opp i Rokkedalen, Herfra kunne du legge turen opp Skådalen eller inn i Smørhullet og opp til Bygdeborgen på Bjordamskollen. Eller kanskje du ønsket deg høyere opp, forbi Bjordamskollen med bygdeborg, Dyreparken og til Gjeitebuvarden? 

Geologi
Berggrunnen er grunnfjell. Men like øst for Bliva består fjellet av sedimentære bergarter, her ser vi sandskifer fra tidlig Kambrium. Berget reiser seg i bratt kant og står som markering av grensen mot Oslofeltet. I lagdelte bergarter kan man  finne fossiler. Fossiler er en viktig del av geologien som har sin opprinnelse i gammelhavbunn, og altså et viktig "blad" i vår lange og mangfoldige jordhistorie. La slike funn fra vår geologiske historie ligge.


Bilder

Langs Falkumelvas bredd Kart - Glasergruva Dalsbygda Rugla sett fra Rugleåsen Hyttebekken ved Bruberg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gruvesjakter i Magnetkollen Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss Pinnehuset Vognmann Flohr - Skotfossveien Skiferbruddet ved Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Myren tresliperi Trykk og temperatur Siste huleboer Låvebru Nyhus Skotfoss skole Omdal skole, Dalsbygda Gulset bru (nedl.) Stryk i Falkumelva Smie ved Vasdalstjern Informasjon om sprøyting Gulset skole på Strømdal Utsyn fra Vestre Skredhelle Kjempeåsen med bygdeborg Bruket på Skotfoss Kullslede På Langgangsjordet Hulvei Øvelse i Hyni pukkverk Bru, mølle og sluse i Falkumelva Tangen på Skotfoss Skotfoss stadion på Røråsen Bliva Direktørvilla - Vaddrettet Kart over Fringsfossen og Skotfossene Geoparktur til Glasergruva Løveid sluser Hyni pukkverk Brubergsjakt sett fra traktorveien Boliger i Røråsen Gulset kirke under bygging Sandgata på Skotfoss Magnetjernstein Røverkollen Brubergstollen Gravhauger - Gulset Konglekrig på bygdeborg Glimmer Åletjern i Gulsetmarka Elstrøm - mølledrift Kjempeåsen idag Eggformede gruveganger Skotfosskleiva Bygdeborger - rester etter festning Vik og havn på Ruglaåsen Tømmerenne Veien til Smørhullet Rasteplass på Ulvskollen Jettegryter Bygdeborg Gravplass - Pollen ved Skotfoss Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfoss - en liten flom Breigangen gruve - profil Toppkjoyte Malmen er magnetisk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Jettegryter ved Kjempa Gruvesjakter - Glaseren Gammel esse Kart over Bruberg Fossumgruvene - kart Breigangen gruve - ruin Bliva nedover Skien - et eldorado for kano Torgersen og Sollid Inngang - Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Lakene i Ulvsvann Bjordamskollen bygdeborg Landsbygda og byen møtes på Gulset Falkum - en geologisk grenselinje Skien vannverk - Ulvsvann Hestevandring - "Gå djevelen" Langgangen gruve De siste huleboere Vrakstein ved Glasergruva På Ulvsvannsjordet Ulvsvann - Fossumkart Bruberg - snitt av vestre del Elever i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Gruvesjakt - ikke lett å se! Bruberg gruve - snitt av østre del Skjerp - se ned for å se opp! Skotfossen eller Ovfoss TT-skilt i Rokkedalen Mikaelshula Elvelandskap Røvarkollen På vei til glaseren Vrakstein ved Glasergruva Kullbæring Skifer - Falkumelva Jernmalm Skotfoss - en idyllisk plass Vebjørns plass Kalkstein i oppløsning Storelva sett fra Elstrøm Skotfoss 1890 Kanal og sluse i Falkumelva Prebkollen Liabrakka Skotfoss Rokkedalen Løveid sett fra Ruglaåsen Stigeråsen på Gulset Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hulvei på Elstrøm Kjempa bygdeborgvei Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Hynibrua fra 1655 Gneis Skotfosstien - informasjonsplakat Gravhaug på Bjørntvedt Thors plass Russerhula Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gateløp på Skotfoss Hyttebekken ned fra Bruberg Informasjon til Glaseren Kanon på museet til Løvenskiold Hulvei - elever Vadested - sluse - bro Beverrenne Prinsens bolig Avløpsrør - Falkumelva Spor av bronseladerrøyser Geiterams Hjellevannet Regler for laksefisket Dal i Dalsbygda Graver på Maihaugen Glaseren - hestevandring Veien til Skrehelle Åletjern Gulis haug Gravhaug på Gulset Skotåsen gruve Isskuring Kullslede Goberg lense Amasonitt Kulturlandskap - Vestre Gulset Bergmanden Ruinen ved Breidgangen Skådalen - kullmiler Revefelle ved Falkumelva Nedgang i Glasergruva Stiger Paulsens bolig Tvittingen Lokalhistorie Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Ovnsplater og ovner Stoll utminert ved fyrsetting Fareskilt - gruveåpninger Løveid Gulset gård Ebbes plass Bjørnestilla Kjempa under angrep Kart over eiendommen Elstrøm Gruvagang i Glasergruva Skifer Kjempa falt Breidgangen gruve med ruin Kjempa bygdeborg Elstrøm camping Bjørn skutt nær Skien Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Aquadukt Sjakt - Glasergruva Mangelfull sikring Skiferbruddet ved Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Syd for Skotfossen Brattkant ved Falkumelva Gulset bedehus Skirferbrudd ved Falkumelva Granatkrystaller i kvarts Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Glasergruva nord Kurvslede Naturlige veier Farlige skjerp Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bliva badeplass Magnetitt i gneiss Gruvearbeidernes håndredskaper Magnetittåre i Glasergruva Kvartskrystaller Magnetittåre i Glasergruva Ebbes plass Myren på Gulset Sluse i Falkumelva Strømdal gård Steingjerde til Langgangsplassen Meterrikstegn Ruglaåsen Rugla Gjestgiveri Løveid fra Nordsjøsida Goberg lense Bredgangen gruve - sikret Klyve Gamlehjem Falkumbrua 1983 Rusletur på Skotfoss Tømmerfløtere på Falkumelva Ole Høiland - hule Geoparkåpning ved Glasergruva Magnetisk jernmalm Milebunn i Skådalen Trehjørningen - Ulvskollen Limitjern ved Kreppamyr Brurester - Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Nordgaards vannledning Vakkert elvelandskap Glaseren - farlige skjerp Gruvesjakt - Bruberg gruve Kart over Glasergruva Spor av bever Åletjern Meterrikstegn Gneiss på vestsiden av Falkumelva Innsegling til Rugla Sjakt - Glasergruva Flytteblokk Hestekrybba ved Skotfossveien Veivalg og god skilting Modell av arbeid i gruve Nyhus - Gulsetkaasa Bygdeborgveien til Kjempa Smørhullet Kullbunn i Svartendalen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Sjøen i Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Grøtsund ved Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gamle jernverk Kart - Kjempeåsen Gravhaug på Gulset Pipa - Skotfoss bruk Myren i dag Hynieva Amfibolittganger Parkering til Mikaelshulen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish