Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Amfibolittganger Hynieva Glaseren - hestevandring Åletjern Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kullslede Elever i Glasergruva Nordgaards vannledning Kjempa bygdeborgvei Grøtsund ved Skotfoss Gneis Bjordamskollen bygdeborg Rusletur på Skotfoss Meterrikstegn Modell av arbeid i gruve Kjempa falt Breigangen gruve - profil Hulvei på Elstrøm Skien - et eldorado for kano Flytteblokk Øvelse i Hyni pukkverk Smie ved Vasdalstjern Geiterams Platå for hestevandring - Bruberg gruve Meterrikstegn Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hulvei - elever Rugla Gjestgiveri Stoll utminert ved fyrsetting Myren på Gulset Brurester - Falkumelva Elstrøm camping Mangelfull sikring Rokkedalen Magnetisk jernmalm Gammel esse Thors plass Skotfosstien - informasjonsplakat Veien til Skrehelle Trehjørningen - Ulvskollen Myren i dag Bliva nedover Skotfoss - en idyllisk plass Vakkert tre ved Falkumelva Malmen er magnetisk Falkum - en geologisk grenselinje På vei til glaseren Myren tresliperi Kjempeåsen idag Kullslede Skotfosskleiva Arbeidsmiljø i Bruberg Dalsbygda Bliva Skotfoss Siste huleboer Inngang - Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Farlige skjerp Magnetittåre i Glasergruva Syd for Skotfossen Skotfoss 1890 Gruvearbeidernes håndredskaper Skotåsen gruve Kart over eiendommen Elstrøm På Langgangsjordet Elstrøm - mølledrift Gravhauger - Gulset Konglekrig på bygdeborg Parkering til Mikaelshulen Graver på Maihaugen På Ulvsvannsjordet Bjørn skutt nær Skien Granatkrystaller i kvarts Kurvslede Hyttebekken ved Bruberg Sjakt - Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gravplass - Pollen ved Skotfoss Torgersen og Sollid Kart - Glasergruva Jettegryter ved Kjempa Pinnehuset Tømmerenne Ruinen ved Breidgangen Revefelle ved Falkumelva Elvelandskap Avløpsrør - Falkumelva Gulset skole på Strømdal Spor av bronseladerrøyser Skådalen - kullmiler Tømmerfløtere på Falkumelva Sjøen i Glasergruva Løveid sluser Amasonitt Steingjerde til Langgangsplassen Magnetitt i gneiss Hjellevannet De siste huleboere Storelva sett fra Elstrøm Prinsens bolig Gravhaug på Gulset Direktørvilla - Vaddrettet Vadested - sluse - bro Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gruvesjakter - Glaseren Tangen på Skotfoss Tvittingen Stryk i Falkumelva Kvartskrystaller Kanon på museet til Løvenskiold Gneiss på vestsiden av Falkumelva Isskuring Skifer - Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Gulis haug Limitjern ved Kreppamyr Vrakstein ved Glasergruva Hyni pukkverk Bredgangen gruve - sikret Lakene i Ulvsvann Sluse i Falkumelva Kart over Glasergruva Fossumgruvene - kart Gulset bedehus Informasjon til Glaseren Goberg lense Falkumbrua 1983 Hestekrybba ved Skotfossveien Innsegling til Rugla Regler for laksefisket Kalkstein i oppløsning Åletjern Skiferbruddet ved Falkumelva Skien vannverk - Ulvsvann Bruket på Skotfoss Kjempeåsen med bygdeborg Skotfoss - en liten flom Skotfoss skole Jernmalm Jettegryter Trykk og temperatur Veien til Smørhullet Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ebbes plass Kulturlandskap - Vestre Gulset Langs Falkumelvas bredd Toppkjoyte Smørhullet Gamle jernverk Rasteplass på Ulvskollen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Hynibrua fra 1655 Ruin av Sackerhus studeres Kullbæring Skifer Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gulset kirke under bygging Vakkert elvelandskap Vebjørns plass Bjørnestilla Pipa - Skotfoss bruk Skotfossen eller Ovfoss Gruvesjakter i Magnetkollen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skotfoss Aquadukt Brubergstollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Skirferbrudd ved Falkumelva Gateløp på Skotfoss Rugla sett fra Rugleåsen Naturlige veier Glasergruva nord Kullbunn i Svartendalen Glimmer Milebunn i Skådalen Steinbrudd for Skien sluse Klyve Gamlehjem Ebbes plass Prebkollen Stiger Paulsens bolig Bergmanden Bliva badeplass Dal i Dalsbygda Magnetjernstein Kjempa bygdeborg Løveid sett fra Ruglaåsen Magnetittåre i Glasergruva Gulset bru (nedl.) Brattkant ved Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Gravhaug på Gulset Russerhula Gulset gård Hyttebekken ned fra Bruberg Boliger i Røråsen Sandgata på Skotfoss Eggformede gruveganger Gruvesjakt - ikke lett å se! Bygdeborgveien til Kjempa Hulvei Geoparktur til Glasergruva Beverrenne Gravhaug på Bjørntvedt Kart - Kjempeåsen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Veivalg og god skilting Røverkollen Røvarkollen Landsbygda og byen møtes på Gulset Strømdal gård Ulvsvann - Fossumkart Gruvesjakt - Bruberg gruve Lokalhistorie Låvebru Nyhus Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stigeråsen på Gulset Malmletere - rutengjengere Ovnsplater og ovner Glasergruva - en opplevelse Bruberg gruve - snitt av østre del Sjakt - Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kart over Bruberg Kjempa under angrep Hestevandring - "Gå djevelen" Omdal skole, Dalsbygda Bruberg - snitt av vestre del Informasjon om sprøyting Ole Høiland - hule Vik og havn på Ruglaåsen Langgangen gruve Vrakstein ved Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Myren tresliperi - 1908 Fareskilt - gruveåpninger Liabrakka Goberg lense Geoparkåpning ved Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Mikaelshula Skjerp - se ned for å se opp! Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss stadion på Røråsen Spor av bever Åletjern i Gulsetmarka Ruglaåsen Breidgangen gruve med ruin Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid Tallmannshuset ved Løveid Bygdeborg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Breigangen gruve - ruin

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish