Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Brattkant ved Falkumelva Vakkert elvelandskap Skotfoss skole Modell av arbeid i gruve Gruvagang i Glasergruva Gulset bedehus Goberg lense Landsbygda og byen møtes på Gulset Stoll utminert ved fyrsetting Skådalen - kullmiler Gneis De siste huleboere Grøtsund ved Skotfoss Åletjern Rusletur på Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann På Ulvsvannsjordet Meterrikstegn Milebunn i Skådalen Vadested - sluse - bro Tangen på Skotfoss Rokkedalen Thors plass Prebkollen Skotfoss stadion på Røråsen Løveid fra Nordsjøsida Kullslede Kjempa bygdeborgvei Vakkert tre ved Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gulset kirke under bygging Sandgata på Skotfoss Bygdeborgveien til Kjempa Sjakt - Glasergruva Meterrikstegn Jettegryter Stiger Paulsens bolig Falkum - en geologisk grenselinje Tømmerrenna på Fossum Revefelle ved Falkumelva Torgersen og Sollid Skifer - Falkumelva Gulset bru (nedl.) Bruket på Skotfoss Gravhaug på Gulset Tvittingen Gulis haug Eggformede gruveganger Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Informasjon om sprøyting Glaseren - hestevandring Strømdal gård Hjellevannet Malmletere - rutengjengere Kulturlandskap - Vestre Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Veien til Skrehelle Kjempa falt Kart over Bruberg Vrakstein ved Glasergruva Fossumgruvene - kart Bredgangen gruve - sikret TT-skilt i Rokkedalen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Trehjørningen - Ulvskollen Kjempa under angrep Veivalg og god skilting Inngang - Glasergruva Låvebru Nyhus Mangelfull sikring Bjørnestilla På vei til glaseren Skjerp - se ned for å se opp! Åletjern i Gulsetmarka Liabrakka Breigangen gruve - profil Tømmerfløtere på Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Hulvei Hyni pukkverk Bliva nedover Konglekrig på bygdeborg Øvelse i Hyni pukkverk Skotåsen gruve Fareskilt - gruveåpninger Gneiss på vestsiden av Falkumelva Sjakt - Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kanon på museet til Løvenskiold Røverkollen Bygdeborg Kjempeåsen med bygdeborg Steingjerde til Langgangsplassen Kart over eiendommen Elstrøm Gruvesjakter i Magnetkollen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gravhauger - Gulset Smørhullet Arbeidsmiljø i Bruberg Rugla sett fra Rugleåsen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Nedgang i Glasergruva Bliva badeplass Elvelandskap Kjempa bygdeborg Hulvei - elever Langgangen gruve Breigangen gruve - ruin Omdal skole, Dalsbygda Kullbunn i Svartendalen Aquadukt Ebbes plass Veien til Smørhullet På Langgangsjordet Vrakstein ved Glasergruva Gulset gård Gulset skole på Strømdal Skotfosstien - informasjonsplakat Ole Høiland - hule Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Mikaelshula Spor av bronseladerrøyser Kullbæring Stryk i Falkumelva Ulvsvann - Fossumkart Løveid sett fra Ruglaåsen Bliva Kalkstein i oppløsning Spor av bever Magnetitt i gneiss Ruinen ved Breidgangen Storelva sett fra Elstrøm Bergmanden Gamle jernverk Hynibrua fra 1655 Ebbes plass Gruvesjakter - Glaseren Klyve Gamlehjem Smie ved Vasdalstjern Hynieva Prinsens bolig Russerhula Glasergruva nord Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Regler for laksefisket Dalsbygda Sluse i Falkumelva Myren tresliperi Tallmannshuset ved Løveid Løveid sluser Breidgangen gruve med ruin Amfibolittganger Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Gravhaug på Gulset Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfosskleiva Ovnsplater og ovner Isskuring Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gruvearbeidernes håndredskaper Elstrøm - mølledrift Hestekrybba ved Skotfossveien Myren i dag Farlige skjerp Sjøen i Glasergruva Toppkjoyte Ruglaåsen Glaseren - farlige skjerp Skifer Kvartskrystaller Syd for Skotfossen Magnetjernstein Graver på Maihaugen Vebjørns plass Skotfoss - en idyllisk plass Magnetisk jernmalm Ruin av Sackerhus studeres Innsegling til Rugla Goberg lense Kurvslede Glasergruva - en opplevelse Langs Falkumelvas bredd Parkering til Mikaelshulen Kart over Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Magnetittåre i Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Malmen er magnetisk Gravhaug på Bjørntvedt Skotfoss - en liten flom Boliger i Røråsen Elever i Glasergruva Skien - et eldorado for kano Informasjon til Glaseren Gruvesjakt - ikke lett å se! Geiterams Geoparkåpning ved Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Kullslede Granatkrystaller i kvarts Tømmerenne Jettegryter ved Kjempa Kart - Glasergruva Gammel esse Jernmalm Gateløp på Skotfoss Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss 1890 Limitjern ved Kreppamyr Falkumbrua 1983 Kart - Kjempeåsen Åletjern Myren tresliperi - 1908 Kjempeåsen idag Kart over Fringsfossen og Skotfossene Vik og havn på Ruglaåsen Magnetittåre i Glasergruva Flytteblokk Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Bjørn skutt nær Skien Lokalhistorie Rasteplass på Ulvskollen Rugla Gjestgiveri Hulvei på Elstrøm Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid Rester etter fyrsetting i Glasergruva Trykk og temperatur Brubergstollen Bruberg gruve - snitt av østre del Stigeråsen på Gulset Bjordamskollen bygdeborg Nordgaards vannledning Siste huleboer Lakene i Ulvsvann Steinbrudd for Skien sluse Gruvesjakt - Bruberg gruve Fra brannstasjonen mot Galgebakken Elstrøm camping Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Glimmer Pipa - Skotfoss bruk Bruberg - snitt av vestre del Amasonitt Myren på Gulset Dal i Dalsbygda Naturlige veier Utsyn fra Vestre Skredhelle Bygdeborger - rester etter festning Brurester - Falkumelva Pinnehuset Beverrenne Vognmann Flohr - Skotfossveien Hyttebekken ned fra Bruberg Skotfossen eller Ovfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish