Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Spor av bever Sandgata på Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Magnetisk jernmalm Gulset bedehus Røvarkollen Gulset skole på Strømdal Kart - Kjempeåsen Regler for laksefisket Revefelle ved Falkumelva Skotåsen gruve Kjempeåsen idag Skotfoss - en idyllisk plass Geoparkåpning ved Glasergruva Åletjern Ebbes plass Løveid TT-skilt i Rokkedalen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gneis Amasonitt Skirferbrudd ved Falkumelva Skifer - Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Tømmerfløtere på Falkumelva Tvittingen Skien - et eldorado for kano Informasjon til Glaseren Modell av arbeid i gruve Veien til Skrehelle Nedgang i Glasergruva Toppkjoyte Meterrikstegn Rugla Gjestgiveri Jettegryter ved Kjempa De siste huleboere Elstrøm camping Kjempeåsen med bygdeborg Langs Falkumelvas bredd Ruglaåsen Hestekrybba ved Skotfossveien Tømmerrenna på Fossum Gulis haug Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hynieva Hestevandring - "Gå djevelen" Gravplass - Pollen ved Skotfoss Veien til Smørhullet Dal i Dalsbygda Bergmanden Nordgaards vannledning Malmen er magnetisk Gravhaug på Gulset Kjempa bygdeborgvei Limitjern ved Kreppamyr Hyni pukkverk Elvelandskap Spor av bronseladerrøyser Parkering til Mikaelshulen Vadested - sluse - bro Langgangen gruve Falkum - en geologisk grenselinje Skotfoss Gravhaug på Gulset Jettegryter Elever i Glasergruva Sjakt - Glasergruva Kanal og sluse i Falkumelva Bjørnestilla Bliva nedover Meterrikstegn Falkumbrua 1983 Amfibolittganger Gneiss på vestsiden av Falkumelva Ovnsplater og ovner Skotfoss Granatkrystaller i kvarts Russerhula Breidgangen gruve med ruin Ulvsvann - Fossumkart Gamle jernverk Lokalhistorie Brubergstollen Sjøen i Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Pipa - Skotfoss bruk Stigeråsen på Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Åletjern i Gulsetmarka Gulset gård Gravhauger - Gulset Rugla sett fra Rugleåsen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kart - Glasergruva Skotfosskleiva Åletjern På Ulvsvannsjordet Naturlige veier Bredgangen gruve - sikret Isskuring Skotfosstien - informasjonsplakat Omdal skole, Dalsbygda Siste huleboer Kart over Glasergruva Fossumgruvene - kart Milebunn i Skådalen Ebbes plass Røverkollen Hyttebekken ned fra Bruberg Vrakstein ved Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Smie ved Vasdalstjern Bygdeborger - rester etter festning Ole Høiland - hule Avløpsrør - Falkumelva Malmletere - rutengjengere Rusletur på Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Vik og havn på Ruglaåsen Magnetitt i gneiss Kulturlandskap - Vestre Gulset Geoparktur til Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Beverrenne Thors plass Breigangen gruve - profil Steingjerde til Langgangsplassen Strømdal gård Skotfoss skole Lakene i Ulvsvann Vognmann Flohr - Skotfossveien Pinnehuset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Graver på Maihaugen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Liabrakka Farlige skjerp Steinbrudd for Skien sluse Kjempa under angrep Stiger Paulsens bolig Gravhaug på Bjørntvedt Kullslede Kullbunn i Svartendalen Elstrøm - mølledrift Glaseren - hestevandring Skotfoss 1890 Låvebru Nyhus Myren i dag Glasergruva nord Bliva badeplass Direktørvilla - Vaddrettet Vrakstein ved Glasergruva Gulset kirke under bygging Glasergruva - en opplevelse Kart over eiendommen Elstrøm Gruvesjakt - ikke lett å se! Hjellevannet Kanon på museet til Løvenskiold Torgersen og Sollid Mangelfull sikring Hulvei på Elstrøm Gateløp på Skotfoss Bjordamskollen bygdeborg Klyve Gamlehjem Skotfoss - en liten flom Ruin av Sackerhus studeres Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bruket på Skotfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bliva Skifer Vakkert elvelandskap Fareskilt - gruveåpninger Tallmannshuset ved Løveid Myren tresliperi - 1908 Hyttebekken ved Bruberg Kjempa bygdeborg Løveid sluser Gruvagang i Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempa falt Inngang - Glasergruva Gulset bru (nedl.) Rasteplass på Ulvskollen Breigangen gruve - ruin Boliger i Røråsen Bjørn skutt nær Skien Kvartskrystaller Bruberg gruve - snitt av østre del Informasjon om sprøyting Kart over Bruberg På Langgangsjordet Prebkollen Kullbæring Magnetittåre i Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Nyhus - Gulsetkaasa Rokkedalen Gruvesjakter i Magnetkollen Glimmer Prinsens bolig Myren på Gulset Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Hulvei Trykk og temperatur Hynibrua fra 1655 Magnetjernstein Goberg lense Skotfoss stadion på Røråsen Gammel esse Tangen på Skotfoss Skådalen - kullmiler Arbeidsmiljø i Bruberg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Stoll utminert ved fyrsetting Konglekrig på bygdeborg Kurvslede Mikaelshula Goberg lense Dalsbygda Jernmalm Bygdeborgveien til Kjempa Øvelse i Hyni pukkverk Smørhullet Aquadukt Bygdeborg Grøtsund ved Skotfoss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Sjakt - Glasergruva Flytteblokk Vebjørns plass Veivalg og god skilting Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Bruberg - snitt av vestre del Innsegling til Rugla Brurester - Falkumelva Sluse i Falkumelva Kalkstein i oppløsning Landsbygda og byen møtes på Gulset Stryk i Falkumelva Gruvesjakt - Bruberg gruve Hulvei - elever Kullslede På vei til glaseren Myren tresliperi Syd for Skotfossen Brattkant ved Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfossen eller Ovfoss Tømmerenne Geiterams Løveid sett fra Ruglaåsen Utsyn fra Vestre Skredhelle

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish