Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Syd for Skotfossen Hulvei Skotfoss - en liten flom Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Ulvsvann - Fossumkart Hestevandring - "Gå djevelen" Limitjern ved Kreppamyr Magnetjernstein Bygdeborg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bliva Liabrakka Skotfosstien - informasjonsplakat Kart - Glasergruva Ole Høiland - hule Dalsbygda Hyni pukkverk Myren i dag På Ulvsvannsjordet Avløpsrør - Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hulvei på Elstrøm Amasonitt Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Thors plass Kjempa bygdeborg Parkering til Mikaelshulen Veien til Smørhullet Rokkedalen Gravhaug på Bjørntvedt Kulturlandskap - Vestre Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Steingjerde til Langgangsplassen Skiferbruddet ved Falkumelva Brurester - Falkumelva Eggformede gruveganger Dal i Dalsbygda Geoparktur til Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Rasteplass på Ulvskollen Malmletere - rutengjengere Landsbygda og byen møtes på Gulset Kart over Glasergruva Pipa - Skotfoss bruk Låvebru Nyhus Gravhaug på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bruberg - snitt av vestre del Skifer Bjordamskollen bygdeborg Ruin av Sackerhus studeres Revefelle ved Falkumelva Granatkrystaller i kvarts Ebbes plass Hjellevannet Pinnehuset Gamle jernverk Spor av bever Direktørvilla - Vaddrettet Langgangen gruve Hulvei - elever Skotfosskleiva Hynibrua fra 1655 Elvelandskap Innsegling til Rugla Gravplass - Pollen ved Skotfoss Arbeidsmiljø i Bruberg Vadested - sluse - bro Kullslede Kjempa falt Åletjern Geiterams Jernmalm Elstrøm camping Kart over Fringsfossen og Skotfossene Hestekrybba ved Skotfossveien Rusletur på Skotfoss Lakene i Ulvsvann Skien vannverk - Ulvsvann Magnetitt i gneiss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Glasergruva - en opplevelse Hyttebekken ved Bruberg Vrakstein ved Glasergruva Stigeråsen på Gulset Rugla Gjestgiveri TT-skilt i Rokkedalen Gammel esse Fra brannstasjonen mot Galgebakken Bygdeborgveien til Kjempa Utsyn fra Vestre Skredhelle Skotfoss skole Storelva sett fra Elstrøm Løveid Myren tresliperi Gateløp på Skotfoss Kullbæring Fareskilt - gruveåpninger Tømmerfløtere på Falkumelva Veivalg og god skilting Tangen på Skotfoss Bruberg gruve - snitt av østre del Løveid sluser Skotfoss stadion på Røråsen Ruglaåsen Bruket på Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Gulset bedehus Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bru, mølle og sluse i Falkumelva Stryk i Falkumelva Veien til Skrehelle Nordgaards vannledning Kjempeåsen idag Smørhullet Meterrikstegn Kanon på museet til Løvenskiold Brubergstollen Jettegryter Naturlige veier Glaseren - hestevandring Kjempeåsen med bygdeborg Tallmannshuset ved Løveid Bygdeborger - rester etter festning Magnetisk jernmalm Goberg lense Trykk og temperatur Vakkert elvelandskap Åletjern i Gulsetmarka Kart - Kjempeåsen Mangelfull sikring Isskuring Omdal skole, Dalsbygda Lokalhistorie Glasergruva nord Hynieva Røverkollen Skotfoss Gulset bru (nedl.) Malmen er magnetisk Vakkert tre ved Falkumelva På Langgangsjordet Bjørnestilla Røvarkollen Kart over eiendommen Elstrøm Myren på Gulset Falkumbrua 1983 Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Sandgata på Skotfoss Skotfossen eller Ovfoss Kullbunn i Svartendalen Magnetittåre i Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Glimmer Graver på Maihaugen Informasjon om sprøyting Spor av bronseladerrøyser Vrakstein ved Glasergruva Kanal og sluse i Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Kart over Bruberg Løveid fra Nordsjøsida Grøtsund ved Skotfoss Sjakt - Glasergruva Elever i Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Jettegryter ved Kjempa Kjempa under angrep Gulset gård Torgersen og Sollid Gulset kirke under bygging Skotåsen gruve Toppkjoyte Magnetittåre i Glasergruva Fossumgruvene - kart Beverrenne Boliger i Røråsen Geoparkåpning ved Glasergruva Aquadukt Vebjørns plass Kjempa bygdeborgvei Informasjon til Glaseren Meterrikstegn Skifer - Falkumelva Ebbes plass Platå for hestevandring - Bruberg gruve Siste huleboer Tvittingen Rugla sett fra Rugleåsen Klyve Gamlehjem Gneis Smie ved Vasdalstjern Goberg lense Hyttebekken ned fra Bruberg Stiger Paulsens bolig Gruvesjakt - Bruberg gruve Brattkant ved Falkumelva Kvartskrystaller Farlige skjerp Tømmerenne Gulis haug Gravhauger - Gulset Breigangen gruve - profil Regler for laksefisket Brubergsjakt sett fra traktorveien Stoll utminert ved fyrsetting Elstrøm - mølledrift Gruvearbeidernes håndredskaper Inngang - Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Sluse i Falkumelva Bliva nedover Milebunn i Skådalen Modell av arbeid i gruve Ovnsplater og ovner Strømdal gård Gruvesjakt - ikke lett å se! Skådalen - kullmiler Skotfoss 1890 Kurvslede Skien - et eldorado for kano Gruvagang i Glasergruva Åletjern Breigangen gruve - ruin Myren tresliperi - 1908 Gulset skole på Strømdal Gruvesjakter - Glaseren Prebkollen Mikaelshula Skirferbrudd ved Falkumelva På vei til glaseren Gneiss på vestsiden av Falkumelva Flytteblokk Åpningen av Geoparken ved Glasergruva De siste huleboere Russerhula Breidgangen gruve med ruin Kullslede Bredgangen gruve - sikret Langs Falkumelvas bredd Gravhaug på Gulset Prinsens bolig Konglekrig på bygdeborg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Glaseren - farlige skjerp Bliva badeplass Bergmanden Kalkstein i oppløsning Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Amfibolittganger Sjakt - Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Skotfoss Steinbrudd for Skien sluse Sjøen i Glasergruva Nedgang i Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish