Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Sluse i Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Magnetisk jernmalm Jettegryter ved Kjempa Breigangen gruve - ruin Skotfosstien - informasjonsplakat De siste huleboere Vebjørns plass Løveid sluser Skien vannverk - Ulvsvann Toppkjoyte Myren i dag Glaseren - farlige skjerp Ruin av Sackerhus studeres Kulturlandskap - Vestre Gulset Lokalhistorie Omdal skole, Dalsbygda Gammel esse Bredgangen gruve - sikret Storelva sett fra Elstrøm Parkering til Mikaelshulen Dalsbygda Vakkert tre ved Falkumelva Revefelle ved Falkumelva Elstrøm - mølledrift Utsyn fra Vestre Skredhelle Amasonitt Kjempa falt Prinsens bolig Veien til Skrehelle Stryk i Falkumelva Kurvslede Lakene i Ulvsvann Bygdeborgveien til Kjempa Rugla sett fra Rugleåsen Boliger i Røråsen Skirferbrudd ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Gulset gård Skotfoss skole Avløpsrør - Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm Glimmer Bliva nedover Bjørnestilla Myren tresliperi - 1908 Bygdeborger - rester etter festning Åletjern Magnetjernstein Veivalg og god skilting Rasteplass på Ulvskollen Eggformede gruveganger Geoparktur til Glasergruva Russerhula Hyni pukkverk Stigeråsen på Gulset Stoll utminert ved fyrsetting Brubergstollen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Stiger Paulsens bolig Myren på Gulset Hestevandring - "Gå djevelen" Bygdeborg Bruberg gruve - snitt av østre del Falkumbrua 1983 Steingjerde til Langgangsplassen Mikaelshula Goberg lense Skotfoss stadion på Røråsen Trehjørningen - Ulvskollen Elvelandskap TT-skilt i Rokkedalen Inngang - Glasergruva Skotfoss - en liten flom Jettegryter Skotfoss 1890 Brattkant ved Falkumelva Gulset skole på Strømdal Malmen er magnetisk Klyve Gamlehjem Dal i Dalsbygda Jernmalm Amfibolittganger Løveid fra Nordsjøsida Vognmann Flohr - Skotfossveien Breidgangen gruve med ruin Gravhaug på Gulset Kullbæring Arbeidsmiljø i Bruberg Gruvesjakt - Bruberg gruve Meterrikstegn Gneiss på vestsiden av Falkumelva Ebbes plass På Langgangsjordet Gruvagang i Glasergruva Rokkedalen Tømmerenne Sandgata på Skotfoss Prebkollen Granatkrystaller i kvarts Bru, mølle og sluse i Falkumelva Langgangen gruve Elstrøm camping Øvelse i Hyni pukkverk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bruket på Skotfoss Skådalen - kullmiler Regler for laksefisket Gulset bedehus Kanal og sluse i Falkumelva Mangelfull sikring Ebbes plass Sjøen i Glasergruva Brurester - Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Pipa - Skotfoss bruk Åletjern i Gulsetmarka Geiterams Langs Falkumelvas bredd Ovnsplater og ovner Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Liabrakka Isskuring Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Syd for Skotfossen Thors plass Milebunn i Skådalen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Kjempa bygdeborgvei Informasjon om sprøyting Strømdal gård Beverrenne Hynibrua fra 1655 Magnetittåre i Glasergruva Trykk og temperatur Gateløp på Skotfoss Farlige skjerp Hulvei Myren tresliperi Meterrikstegn Skotåsen gruve Vadested - sluse - bro Limitjern ved Kreppamyr Kart - Kjempeåsen Hestekrybba ved Skotfossveien Kjempa bygdeborg Løveid sett fra Ruglaåsen Glasergruva nord Skotfoss Kullslede Hulvei på Elstrøm Falkum - en geologisk grenselinje Sjakt - Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gruvesjakt - ikke lett å se! Gruvesjakter i Magnetkollen Hjellevannet Skiferbruddet ved Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Siste huleboer Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Ulvsvann - Fossumkart Geoparkåpning ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Gulset kirke under bygging Kart over Bruberg Spor av bronseladerrøyser Gravhauger - Gulset Informasjon til Glaseren Steinbrudd for Skien sluse Tømmerrenna på Fossum Kjempa under angrep Fossumgruvene - kart Vrakstein ved Glasergruva Malmletere - rutengjengere Bliva Breigangen gruve - profil Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kalkstein i oppløsning Gravplass - Pollen ved Skotfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Ruinen ved Breidgangen Gruvesjakter - Glaseren Naturlige veier Kjempeåsen med bygdeborg Røvarkollen Gruvearbeidernes håndredskaper Gulis haug Bjordamskollen bygdeborg Skotfossen eller Ovfoss Gulset bru (nedl.) Skifer - Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Torgersen og Sollid Skifer Vakkert elvelandskap På Ulvsvannsjordet Direktørvilla - Vaddrettet Fareskilt - gruveåpninger Sjakt - Glasergruva Tvittingen Kjempeåsen idag Innsegling til Rugla Nordgaards vannledning Magnetittåre i Glasergruva Skotfosskleiva Kullslede Glasergruva - en opplevelse Gneis Elever i Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Grøtsund ved Skotfoss Kart over Glasergruva Nedgang i Glasergruva Goberg lense Kanon på museet til Løvenskiold Vik og havn på Ruglaåsen Hynieva Pinnehuset Kvartskrystaller Rester etter fyrsetting i Glasergruva Løveid Flytteblokk Åletjern Bjørn skutt nær Skien Kart - Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Bliva badeplass Åpningen av Geoparken ved Glasergruva På vei til glaseren Aquadukt Glaserdalen - stien kommer fra Lia Tangen på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Veien til Smørhullet Magnetitt i gneiss Smørhullet Rusletur på Skotfoss Skotfoss Konglekrig på bygdeborg Ruglaåsen Hyttebekken ved Bruberg Ole Høiland - hule Bruberg - snitt av vestre del Gravhaug på Bjørntvedt Hulvei - elever Bergmanden Nyhus - Gulsetkaasa Røverkollen Gamle jernverk Spor av bever Tømmerfløtere på Falkumelva Glaseren - hestevandring Gravhaug på Gulset Låvebru Nyhus Hyttebekken ned fra Bruberg Graver på Maihaugen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish