Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Jernmalm Bruberg gruve - snitt av østre del Skjerp - se ned for å se opp! Langgangen gruve Kjempa bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Fossumgruvene - kart Ruglaåsen Veien til Skrehelle Farlige skjerp Prinsens bolig Veivalg og god skilting Gruvesjakter i Magnetkollen Mangelfull sikring Malmletere - rutengjengere Beverrenne Glasergruva nord Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Glaseren - hestevandring Gateløp på Skotfoss Inngang - Glasergruva Tangen på Skotfoss Skotåsen gruve Innsegling til Rugla Løveid sett fra Ruglaåsen Graver på Maihaugen Granatkrystaller i kvarts Kurvslede Vrakstein ved Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bygdeborgveien til Kjempa Magnetittåre i Glasergruva Stryk i Falkumelva Ole Høiland - hule Elever i Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Strømdal gård Hyttebekken ved Bruberg Meterrikstegn Breigangen gruve - profil Langs Falkumelvas bredd Toppkjoyte Åletjern i Gulsetmarka Vrakstein ved Glasergruva Gulis haug Malmen er magnetisk Informasjon om sprøyting Boliger i Røråsen Brurester - Falkumelva Kjempa under angrep Gulset bru (nedl.) De siste huleboere Gulset gård Magnetjernstein Gruvesjakter - Glaseren Steingjerde til Langgangsplassen Limitjern ved Kreppamyr Utsyn fra Vestre Skredhelle Hjellevannet Vebjørns plass Gravhaug på Gulset Skotfossen eller Ovfoss Rusletur på Skotfoss Bliva badeplass Lokalhistorie Rasteplass på Ulvskollen Bliva Gammel esse Gulset bedehus Skifer Milebunn i Skådalen Kart over Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Prebkollen Skirferbrudd ved Falkumelva Magnetitt i gneiss Åletjern Bruberg - snitt av vestre del Torgersen og Sollid Sandgata på Skotfoss Vadested - sluse - bro Hestevandring - "Gå djevelen" Skotfoss skole Grøtsund ved Skotfoss Steinbrudd for Skien sluse Direktørvilla - Vaddrettet Nordgaards vannledning Myren i dag Konglekrig på bygdeborg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Flytteblokk På Langgangsjordet Skifer - Falkumelva Breidgangen gruve med ruin TT-skilt i Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Kart - Glasergruva Gruvesjakt - ikke lett å se! Elvelandskap Skotfosstien - informasjonsplakat Siste huleboer Smørhullet Gulset skole på Strømdal Glaseren - farlige skjerp Ruin av Sackerhus studeres Øvelse i Hyni pukkverk Eggformede gruveganger Skotfoss stadion på Røråsen Bredgangen gruve - sikret Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Isskuring Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Thors plass Kalkstein i oppløsning Sjøen i Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Klyve Gamlehjem Ovnsplater og ovner Brubergstollen Liabrakka Skiferbruddet ved Falkumelva Bliva nedover Tallmannshuset ved Løveid Kart over Fringsfossen og Skotfossene Elstrøm - mølledrift Brattkant ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Goberg lense Parkering til Mikaelshulen Ebbes plass Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss 1890 Vakkert elvelandskap Mikaelshula Vognmann Flohr - Skotfossveien Bruket på Skotfoss Geoparktur til Glasergruva Hyttebekken ned fra Bruberg Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfoss Goberg lense Hynieva Tømmerrenna på Fossum Storelva sett fra Elstrøm Ulvsvann - Fossumkart Stoll utminert ved fyrsetting Kjempa falt Skådalen - kullmiler Breigangen gruve - ruin Løveid Tømmerfløtere på Falkumelva Falkumbrua 1983 Rugla Gjestgiveri Amfibolittganger Spor av bronseladerrøyser Skien - et eldorado for kano Arbeidsmiljø i Bruberg Åletjern Stigeråsen på Gulset Tømmerenne Revefelle ved Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Bergmanden Gamle jernverk Ruinen ved Breidgangen Kanon på museet til Løvenskiold Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Omdal skole, Dalsbygda Glasergruva - en opplevelse Kanal og sluse i Falkumelva Lakene i Ulvsvann Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Sjakt - Glasergruva Røverkollen Elstrøm camping Aquadukt Skiferbruddet ved Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Gravhauger - Gulset Avløpsrør - Falkumelva På Ulvsvannsjordet Naturlige veier Gravhaug på Gulset Kart - Kjempeåsen Trehjørningen - Ulvskollen Bjørn skutt nær Skien Kullslede Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Dalsbygda Fareskilt - gruveåpninger Kart over Bruberg Rugla sett fra Rugleåsen Kullbæring Skotfosskleiva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Pinnehuset Løveid sluser Rokkedalen Hynibrua fra 1655 Dal i Dalsbygda Amasonitt Gruvesjakt - Bruberg gruve Syd for Skotfossen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Regler for laksefisket Skien vannverk - Ulvsvann Myren tresliperi Skotfoss - en liten flom Røvarkollen Magnetisk jernmalm Hyni pukkverk Kjempeåsen med bygdeborg Løveid fra Nordsjøsida Jettegryter Sjakt - Glasergruva Myren på Gulset Kjempa bygdeborgvei Geiterams Bjørnestilla Gruvearbeidernes håndredskaper Tvittingen Meterrikstegn Spor av bever På vei til glaseren Informasjon til Glaseren Gneis Gulset kirke under bygging Gneiss på vestsiden av Falkumelva Veien til Smørhullet Hulvei - elever Kvartskrystaller Låvebru Nyhus Fra brannstasjonen mot Galgebakken Bygdeborg Kjempeåsen idag Hulvei Vik og havn på Ruglaåsen Stiger Paulsens bolig Hulvei på Elstrøm Nyhus - Gulsetkaasa Jettegryter ved Kjempa Glimmer Gravhaug på Bjørntvedt Kullslede Russerhula Trykk og temperatur Smie ved Vasdalstjern Myren tresliperi - 1908 Bru, mølle og sluse i Falkumelva Sluse i Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Vakkert tre ved Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Modell av arbeid i gruve Ebbes plass Nedgang i Glasergruva Pipa - Skotfoss bruk

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish