Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Kvartskrystaller Brurester - Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Skotfoss stadion på Røråsen Kart - Kjempeåsen Hjellevannet Glaseren - hestevandring Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfoss - en liten flom Omdal skole, Dalsbygda Myren tresliperi Isskuring Kart over eiendommen Elstrøm Farlige skjerp Hestevandring - "Gå djevelen" Rasteplass på Ulvskollen Vrakstein ved Glasergruva Elvelandskap Veivalg og god skilting Bredgangen gruve - sikret Prinsens bolig Revefelle ved Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Brattkant ved Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Glimmer Liabrakka Gravhaug på Bjørntvedt Mangelfull sikring Kullslede Geoparktur til Glasergruva Skotfoss Grøtsund ved Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Løveid fra Nordsjøsida Kullbæring Strømdal gård Sandgata på Skotfoss Veien til Smørhullet Gravhaug på Gulset Låvebru Nyhus Kart over Bruberg Innsegling til Rugla Glaserdalen - stien kommer fra Lia Konglekrig på bygdeborg Vebjørns plass Lakene i Ulvsvann På Ulvsvannsjordet Skotfosstien - informasjonsplakat Gruvagang i Glasergruva Trykk og temperatur Smie ved Vasdalstjern Mikaelshula Skotåsen gruve Rugla sett fra Rugleåsen Åletjern Gruvesjakt - ikke lett å se! Amasonitt Parkering til Mikaelshulen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Tvittingen Langgangen gruve Fossumgruvene - kart Kjempeåsen idag Stigeråsen på Gulset Malmen er magnetisk Skotfosskleiva Meterrikstegn Magnetittåre i Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Magnetjernstein Amfibolittganger Eggformede gruveganger Kjempeåsen med bygdeborg Vakkert elvelandskap Åletjern Gulset kirke under bygging Steingjerde til Langgangsplassen Kullslede Tømmerenne Siste huleboer Rusletur på Skotfoss Gneis Gneiss på vestsiden av Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Thors plass Storelva sett fra Elstrøm Flytteblokk Pipa - Skotfoss bruk Falkum - en geologisk grenselinje Nordgaards vannledning Gravhaug på Gulset Kjempa bygdeborgvei Magnetittåre i Glasergruva Tangen på Skotfoss Falkumbrua 1983 Gateløp på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Smørhullet Graver på Maihaugen Skien - et eldorado for kano Løveid Rokkedalen Skjerp - se ned for å se opp! Informasjon til Glaseren Ruin av Sackerhus studeres Skådalen - kullmiler Gulset bru (nedl.) Informasjon om sprøyting Sjakt - Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Platå for hestevandring - Bruberg gruve Røverkollen Bliva Torgersen og Sollid Hynieva Breigangen gruve - profil Ulvsvann - Fossumkart Stoll utminert ved fyrsetting Gamle jernverk Geoparkåpning ved Glasergruva Skifer Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Naturlige veier Boliger i Røråsen Bliva nedover Bygdeborg Myren i dag Myren på Gulset Pinnehuset Elever i Glasergruva Regler for laksefisket Gruvesjakter - Glaseren Toppkjoyte Bjørnestilla Rugla Gjestgiveri Kulturlandskap - Vestre Gulset Spor av bever Hulvei - elever Arbeidsmiljø i Bruberg Aquadukt Elstrøm - mølledrift Øvelse i Hyni pukkverk Bruket på Skotfoss Jettegryter ved Kjempa Landsbygda og byen møtes på Gulset Hynibrua fra 1655 Bygdeborger - rester etter festning Brubergstollen Gruvearbeidernes håndredskaper Løveid sluser Ebbes plass Jernmalm Inngang - Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss 1890 Breigangen gruve - ruin Bjordamskollen bygdeborg Gammel esse Kanal og sluse i Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Skifer - Falkumelva Elstrøm camping Sjakt - Glasergruva Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Kurvslede Kjempa bygdeborg Glaseren - farlige skjerp Kart over Glasergruva Klyve Gamlehjem Malmletere - rutengjengere Kullbunn i Svartendalen Gravhauger - Gulset Limitjern ved Kreppamyr Tømmerrenna på Fossum Beverrenne Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skirferbrudd ved Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Milebunn i Skådalen Røvarkollen Prebkollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Åletjern i Gulsetmarka Bergmanden Brubergsjakt sett fra traktorveien Hyni pukkverk Fra brannstasjonen mot Galgebakken Løveid sett fra Ruglaåsen Vadested - sluse - bro Sluse i Falkumelva Fareskilt - gruveåpninger Ovnsplater og ovner Glasergruva nord Bruberg - snitt av vestre del Hyttebekken ved Bruberg Granatkrystaller i kvarts Hulvei på Elstrøm Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Syd for Skotfossen Geiterams Modell av arbeid i gruve Gulset gård Gulis haug Dal i Dalsbygda Spor av bronseladerrøyser Meterrikstegn Bliva badeplass Kjempa falt Stryk i Falkumelva Magnetitt i gneiss Ebbes plass Rester etter fyrsetting i Glasergruva De siste huleboere Goberg lense Myren tresliperi - 1908 Ruinen ved Breidgangen Magnetisk jernmalm TT-skilt i Rokkedalen Hulvei Stiger Paulsens bolig Glasergruva - en opplevelse Gulset skole på Strømdal Hyttebekken ned fra Bruberg Kalkstein i oppløsning Ruglaåsen Veien til Skrehelle Lokalhistorie Bygdeborgveien til Kjempa Bruberg gruve - snitt av østre del Gulset bedehus Kanon på museet til Løvenskiold Tallmannshuset ved Løveid Sjøen i Glasergruva På vei til glaseren Dalsbygda Gruvesjakt - Bruberg gruve Bjørn skutt nær Skien Skien vannverk - Ulvsvann Nedgang i Glasergruva Skotfoss skole Kart - Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Goberg lense Ole Høiland - hule Direktørvilla - Vaddrettet Skotfoss - en idyllisk plass Jettegryter Breidgangen gruve med ruin Russerhula Kjempa under angrep Vognmann Flohr - Skotfossveien Trehjørningen - Ulvskollen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish