Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Beverrenne Amfibolittganger Skotfoss - en idyllisk plass Gneis Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss skole Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Kjempa falt Trehjørningen - Ulvskollen Elstrøm - mølledrift Meterrikstegn Utsyn fra Vestre Skredhelle Kullslede Malmletere - rutengjengere Platå for hestevandring - Bruberg gruve Bliva nedover Elvelandskap Hulvei Løveid Hynibrua fra 1655 Ulvsvann - Fossumkart Hynieva Rasteplass på Ulvskollen Rugla sett fra Rugleåsen Russerhula Ruin av Sackerhus studeres Elstrøm camping Sjakt - Glasergruva Skådalen - kullmiler Vakkert tre ved Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Geoparkåpning ved Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Konglekrig på bygdeborg Informasjon til Glaseren Pinnehuset Tallmannshuset ved Løveid Parkering til Mikaelshulen Dal i Dalsbygda Geiterams Farlige skjerp Stigeråsen på Gulset Gravhauger - Gulset Skotfoss Graver på Maihaugen Magnetjernstein Steingjerde til Langgangsplassen Liabrakka Gulis haug Elever i Glasergruva Skien - et eldorado for kano Glimmer Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Åletjern i Gulsetmarka Kart - Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Storelva sett fra Elstrøm Ebbes plass Gravhaug på Bjørntvedt Kart over Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Kullbæring Rester etter fyrsetting i Glasergruva Glasergruva nord Hulvei på Elstrøm Skotfossen eller Ovfoss Kjempa under angrep Regler for laksefisket Gruvesjakt - ikke lett å se! Magnetittåre i Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Bredgangen gruve - sikret Bygdeborg Gruvesjakt - Bruberg gruve Ebbes plass Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kart over Bruberg Ovnsplater og ovner Vakkert elvelandskap Langgangen gruve Vrakstein ved Glasergruva Gravhaug på Gulset Grøtsund ved Skotfoss Skotfosskleiva Tømmerfløtere på Falkumelva TT-skilt i Rokkedalen Magnetitt i gneiss Bruberg - snitt av vestre del Hjellevannet Gruvesjakter i Magnetkollen Fareskilt - gruveåpninger Veivalg og god skilting Gulset bru (nedl.) Skirferbrudd ved Falkumelva Toppkjoyte De siste huleboere Jettegryter ved Kjempa Bruket på Skotfoss Naturlige veier Langs Falkumelvas bredd Kvartskrystaller Skotfosstien - informasjonsplakat Gruvesjakter - Glaseren Løveid sett fra Ruglaåsen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Flytteblokk Bjørn skutt nær Skien Prinsens bolig Brurester - Falkumelva Gammel esse Amasonitt Ruglaåsen Brubergsjakt sett fra traktorveien Torgersen og Sollid Spor av bever Hestevandring - "Gå djevelen" Veien til Skrehelle Løveid fra Nordsjøsida Revefelle ved Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Kanal og sluse i Falkumelva Veien til Smørhullet Kart - Kjempeåsen Kulturlandskap - Vestre Gulset Bygdeborgveien til Kjempa Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Hulvei - elever Dalsbygda Skifer Tvittingen Lokalhistorie Skiferbruddet ved Falkumelva Magnetisk jernmalm Stryk i Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Vebjørns plass Kullbunn i Svartendalen Kullslede Glaseren - hestevandring Gateløp på Skotfoss Milebunn i Skådalen Vognmann Flohr - Skotfossveien Skjerp - se ned for å se opp! Tømmerenne Klyve Gamlehjem Bergmanden Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gruvearbeidernes håndredskaper Prebkollen Trykk og temperatur Modell av arbeid i gruve Breidgangen gruve med ruin Direktørvilla - Vaddrettet Thors plass Meterrikstegn Vadested - sluse - bro Spor av bronseladerrøyser Sjøen i Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Tømmerrenna på Fossum Nordgaards vannledning Tangen på Skotfoss Åletjern Malmen er magnetisk Siste huleboer Bygdeborger - rester etter festning Rusletur på Skotfoss Rokkedalen På Ulvsvannsjordet Kalkstein i oppløsning Limitjern ved Kreppamyr Falkum - en geologisk grenselinje Kurvslede Nyhus - Gulsetkaasa Geoparktur til Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Mangelfull sikring Hyni pukkverk Landsbygda og byen møtes på Gulset Syd for Skotfossen Vrakstein ved Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Myren på Gulset Myren i dag Kanon på museet til Løvenskiold Avløpsrør - Falkumelva Kjempa bygdeborgvei Skien vannverk - Ulvsvann Løveid sluser Brubergstollen Informasjon om sprøyting Gamle jernverk Goberg lense Rugla Gjestgiveri Jernmalm Sluse i Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Bliva badeplass Strømdal gård Kjempeåsen idag Gruvagang i Glasergruva På vei til glaseren Mikaelshula Kart over eiendommen Elstrøm Fossumgruvene - kart Hestekrybba ved Skotfossveien Isskuring Gulset bedehus Gulset skole på Strømdal Breigangen gruve - ruin Breigangen gruve - profil Inngang - Glasergruva Falkumbrua 1983 Goberg lense Sjakt - Glasergruva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Nedgang i Glasergruva Smørhullet Skotfoss 1890 Kjempa bygdeborg Glaserdalen - stien kommer fra Lia Brattkant ved Falkumelva Aquadukt Hyttebekken ned fra Bruberg Boliger i Røråsen Skotfoss - en liten flom Røverkollen Myren tresliperi Glasergruva - en opplevelse Bliva Åletjern Vik og havn på Ruglaåsen Skotåsen gruve Sandgata på Skotfoss Lakene i Ulvsvann Skiferbruddet ved Falkumelva Bjordamskollen bygdeborg Smie ved Vasdalstjern Ole Høiland - hule Gulset kirke under bygging Innsegling til Rugla Røvarkollen Jettegryter Bjørnestilla Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gulset gård Pipa - Skotfoss bruk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skifer - Falkumelva Gravhaug på Gulset Låvebru Nyhus Stiger Paulsens bolig Eggformede gruveganger På Langgangsjordet Steinbrudd for Skien sluse

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish