Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Mikaelshula Ruin av Sackerhus studeres Gulset bedehus Langgangen gruve Isskuring Vrakstein ved Glasergruva Skådalen - kullmiler Elever i Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp TT-skilt i Rokkedalen Bjørnestilla Gulis haug Geoparkåpning ved Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Elvelandskap Myren på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Bru, mølle og sluse i Falkumelva Brurester - Falkumelva Gateløp på Skotfoss Gulset skole på Strømdal Magnetittåre i Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Torgersen og Sollid Stiger Paulsens bolig Kart over Bruberg Veien til Skrehelle Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skifer Kullslede Gravhaug på Gulset Kart over eiendommen Elstrøm Flytteblokk Falkumbrua 1983 Ole Høiland - hule Åletjern Hynieva Sandgata på Skotfoss Trykk og temperatur Gruvagang i Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Røverkollen Steinbrudd for Skien sluse Boliger i Røråsen Brubergstollen Spor av bronseladerrøyser Omdal skole, Dalsbygda Bruket på Skotfoss Skifer - Falkumelva Kjempa bygdeborgvei Jernmalm Breigangen gruve - ruin Goberg lense Tømmerrenna på Fossum Jettegryter Vebjørns plass Hulvei på Elstrøm Hyttebekken ned fra Bruberg Direktørvilla - Vaddrettet Bjørn skutt nær Skien Glasergruva - en opplevelse Dal i Dalsbygda Farlige skjerp Rugla sett fra Rugleåsen Kart - Glasergruva Tangen på Skotfoss Malmen er magnetisk Bliva badeplass Bygdeborg Hyttebekken ved Bruberg Nedgang i Glasergruva Pinnehuset Breidgangen gruve med ruin Skien - et eldorado for kano Platå for hestevandring - Bruberg gruve Pipa - Skotfoss bruk Goberg lense Magnetisk jernmalm Kjempeåsen med bygdeborg Smørhullet Amasonitt Nordgaards vannledning Trehjørningen - Ulvskollen Malmletere - rutengjengere Magnetitt i gneiss Gravhaug på Bjørntvedt Elstrøm - mølledrift Gravhaug på Gulset Gruvesjakter - Glaseren Åletjern i Gulsetmarka Geiterams Kart - Kjempeåsen Kalkstein i oppløsning Glaseren - hestevandring Gruvearbeidernes håndredskaper Parkering til Mikaelshulen Kart over Glasergruva Gneis Vrakstein ved Glasergruva Røvarkollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Skotåsen gruve Rugla Gjestgiveri Informasjon om sprøyting Skjerp - se ned for å se opp! Hulvei Geoparktur til Glasergruva Spor av bever Ebbes plass Hestekrybba ved Skotfossveien Skotfoss stadion på Røråsen Vognmann Flohr - Skotfossveien Prebkollen Mangelfull sikring Amfibolittganger Falkum - en geologisk grenselinje Revefelle ved Falkumelva Bliva nedover Kjempa falt Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gruvesjakt - ikke lett å se! Skirferbrudd ved Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Veien til Smørhullet Bjordamskollen bygdeborg Kjempa under angrep Bredgangen gruve - sikret Sjøen i Glasergruva Sjakt - Glasergruva Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Skiferbruddet ved Falkumelva Arbeidsmiljø i Bruberg Breigangen gruve - profil Jettegryter ved Kjempa Hjellevannet Liabrakka Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss skole Limitjern ved Kreppamyr Bliva Ruinen ved Breidgangen Naturlige veier Regler for laksefisket Øvelse i Hyni pukkverk Sluse i Falkumelva Gulset kirke under bygging Skotfoss 1890 Hyni pukkverk Strømdal gård De siste huleboere Tvittingen Kurvslede På vei til glaseren Glaseren - farlige skjerp Skien vannverk - Ulvsvann Lakene i Ulvsvann Kjempeåsen idag Ulvsvann - Fossumkart Bergmanden Storelva sett fra Elstrøm Stryk i Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Løveid sluser Aquadukt Gruvesjakter i Magnetkollen Kanon på museet til Løvenskiold Kanal og sluse i Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Meterrikstegn Vakkert tre ved Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Elstrøm camping Magnetjernstein Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gamle jernverk Dalsbygda Klyve Gamlehjem Syd for Skotfossen Meterrikstegn Brattkant ved Falkumelva Skotfosstien - informasjonsplakat Tømmerenne Fossumgruvene - kart Hestevandring - "Gå djevelen" Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Skotfoss - en liten flom Løveid Hulvei - elever Informasjon til Glaseren Granatkrystaller i kvarts Konglekrig på bygdeborg Gravhauger - Gulset Smie ved Vasdalstjern Avløpsrør - Falkumelva Beverrenne Gammel esse Glimmer Nyhus - Gulsetkaasa Eggformede gruveganger Skotfoss Kullbæring Gulset gård Ebbes plass Ruglaåsen Skotfossen eller Ovfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Rokkedalen Rusletur på Skotfoss Kjempa bygdeborg Rasteplass på Ulvskollen Åletjern På Langgangsjordet Kullslede Stigeråsen på Gulset Veivalg og god skilting Gulset bru (nedl.) Bygdeborger - rester etter festning Fareskilt - gruveåpninger Glasergruva nord Sjakt - Glasergruva Lokalhistorie Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfosskleiva Vadested - sluse - bro Kart over Fringsfossen og Skotfossene Inngang - Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa På Ulvsvannsjordet Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Thors plass Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Prinsens bolig Innsegling til Rugla Vakkert elvelandskap Myren i dag Myren tresliperi Russerhula Graver på Maihaugen Grøtsund ved Skotfoss Ovnsplater og ovner Milebunn i Skådalen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Siste huleboer Vik og havn på Ruglaåsen Kvartskrystaller Modell av arbeid i gruve Steingjerde til Langgangsplassen Hynibrua fra 1655 Glaserdalen - stien kommer fra Lia Låvebru Nyhus Bruberg - snitt av vestre del Toppkjoyte Langs Falkumelvas bredd Kullbunn i Svartendalen Magnetittåre i Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish