Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Jettegryter Kart over Glasergruva Kurvslede Grøtsund ved Skotfoss Stryk i Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gruvearbeidernes håndredskaper Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Isskuring Myren tresliperi Ulvsvann - Fossumkart Eggformede gruveganger Gravhaug på Gulset Tømmerfløtere på Falkumelva Toppkjoyte Hulvei Rugla Gjestgiveri Torgersen og Sollid Magnetittåre i Glasergruva Amasonitt Malmen er magnetisk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Brubergsjakt sett fra traktorveien Gulset bru (nedl.) Limitjern ved Kreppamyr Kalkstein i oppløsning Bruberg - snitt av vestre del Ruglaåsen Ruin av Sackerhus studeres Elvelandskap Løveid sett fra Ruglaåsen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Hyttebekken ned fra Bruberg Skifer - Falkumelva Ebbes plass Jettegryter ved Kjempa Sjakt - Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Revefelle ved Falkumelva Naturlige veier Løveid fra Nordsjøsida Tvittingen Bjordamskollen bygdeborg Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Nedgang i Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Glasergruva nord Bliva badeplass Glaserdalen - stien kommer fra Lia Meterrikstegn Gulis haug Storelva sett fra Elstrøm Prebkollen Nordgaards vannledning Kjempeåsen med bygdeborg Magnetittåre i Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Skifer Sandgata på Skotfoss Bliva Kart over Bruberg Magnetitt i gneiss Sluse i Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Kullbæring Vadested - sluse - bro Vebjørns plass Magnetisk jernmalm Kullbunn i Svartendalen Bliva nedover Kullslede Prinsens bolig Hulvei på Elstrøm Avløpsrør - Falkumelva Kjempa falt Myren tresliperi - 1908 Geiterams Bygdeborg Fossumgruvene - kart Amfibolittganger Kulturlandskap - Vestre Gulset Smørhullet Trehjørningen - Ulvskollen Hynieva Elstrøm camping På vei til glaseren Rasteplass på Ulvskollen Åletjern i Gulsetmarka Skotfosskleiva Beverrenne Pinnehuset Spor av bronseladerrøyser Skotfoss - en liten flom Gravhaug på Bjørntvedt Myren i dag Nyhus - Gulsetkaasa Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kjempa bygdeborg Hjellevannet Langgangen gruve Mikaelshula Hyni pukkverk Smie ved Vasdalstjern Siste huleboer Parkering til Mikaelshulen Bredgangen gruve - sikret Gulset gård Skotfoss Farlige skjerp Gneis Kullslede Breigangen gruve - profil Skjerp - se ned for å se opp! Falkumbrua 1983 Skotfosstien - informasjonsplakat Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Hynibrua fra 1655 Liabrakka Fra brannstasjonen mot Galgebakken Utsyn fra Vestre Skredhelle Modell av arbeid i gruve Jernmalm Brattkant ved Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Tallmannshuset ved Løveid Dal i Dalsbygda Gruvagang i Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Glimmer Gneiss på vestsiden av Falkumelva På Ulvsvannsjordet Trykk og temperatur Klyve Gamlehjem Vakkert elvelandskap Gruvesjakt - Bruberg gruve Vrakstein ved Glasergruva Stigeråsen på Gulset Hestekrybba ved Skotfossveien Fareskilt - gruveåpninger Skien - et eldorado for kano Kvartskrystaller Gateløp på Skotfoss Syd for Skotfossen Ovnsplater og ovner Kjempa bygdeborgvei Vik og havn på Ruglaåsen Ebbes plass Skotfoss stadion på Røråsen Langs Falkumelvas bredd Direktørvilla - Vaddrettet Bru, mølle og sluse i Falkumelva Åletjern Tømmerenne Landsbygda og byen møtes på Gulset Glaseren - hestevandring Goberg lense Løveid sluser Ruinen ved Breidgangen Glasergruva - en opplevelse TT-skilt i Rokkedalen Breidgangen gruve med ruin Bergmanden Skotåsen gruve Skådalen - kullmiler Veivalg og god skilting Åletjern Kjempa under angrep Informasjon til Glaseren Gruvesjakter - Glaseren Thors plass Geoparktur til Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Geoparkåpning ved Glasergruva Rusletur på Skotfoss Flytteblokk Omdal skole, Dalsbygda Goberg lense Konglekrig på bygdeborg Brubergstollen Ole Høiland - hule Vakkert tre ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss 1890 Gammel esse Veien til Skrehelle Sjakt - Glasergruva Bruket på Skotfoss Sjøen i Glasergruva Regler for laksefisket Røverkollen Breigangen gruve - ruin Skirferbrudd ved Falkumelva Gamle jernverk Kanon på museet til Løvenskiold Hulvei - elever Graver på Maihaugen Skien vannverk - Ulvsvann Bygdeborger - rester etter festning Bjørn skutt nær Skien Myren på Gulset Elever i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Malmletere - rutengjengere Gravhaug på Gulset Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Veien til Smørhullet Skiferbruddet ved Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Steingjerde til Langgangsplassen Strømdal gård Russerhula Meterrikstegn Hestevandring - "Gå djevelen" Spor av bever Lokalhistorie Gulset kirke under bygging Låvebru Nyhus Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gulset bedehus Kart - Glasergruva Innsegling til Rugla Gruvesjakter i Magnetkollen Rokkedalen Røvarkollen Skotfoss Elstrøm - mølledrift Milebunn i Skådalen Skotfossen eller Ovfoss Skotfoss skole Magnetjernstein Pipa - Skotfoss bruk Boliger i Røråsen Tømmerrenna på Fossum Dalsbygda Kjempeåsen idag Øvelse i Hyni pukkverk Arbeidsmiljø i Bruberg Hyttebekken ved Bruberg Gravhauger - Gulset Bjørnestilla Lakene i Ulvsvann De siste huleboere Inngang - Glasergruva På Langgangsjordet Brurester - Falkumelva Stiger Paulsens bolig Aquadukt Informasjon om sprøyting Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Rugla sett fra Rugleåsen Gulset skole på Strømdal Vrakstein ved Glasergruva Mangelfull sikring Tangen på Skotfoss Kart - Kjempeåsen Løveid

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish