Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gruvesjakt - Bruberg gruve Bredgangen gruve - sikret Goberg lense Tallmannshuset ved Løveid Vik og havn på Ruglaåsen Gulset bru (nedl.) Bruberg - snitt av vestre del Lokalhistorie Aquadukt Bygdeborgveien til Kjempa Smie ved Vasdalstjern Vrakstein ved Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Gruvearbeidernes håndredskaper Meterrikstegn Modell av arbeid i gruve Gateløp på Skotfoss Breigangen gruve - profil Konglekrig på bygdeborg Pinnehuset Inngang - Glasergruva De siste huleboere Glaseren - farlige skjerp Thors plass Gravhaug på Bjørntvedt Omdal skole, Dalsbygda Gravhaug på Gulset Falkum - en geologisk grenselinje Gneis Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Parkering til Mikaelshulen Gulset kirke under bygging Bruket på Skotfoss Vakkert elvelandskap Direktørvilla - Vaddrettet Stigeråsen på Gulset Bjørnestilla Kjempa falt Jernmalm Gulset bedehus Elever i Glasergruva Farlige skjerp Kjempa bygdeborgvei Kjempeåsen idag Dalsbygda Ulvsvann - Fossumkart Kalkstein i oppløsning Spor av bever Brurester - Falkumelva Sjakt - Glasergruva Fossumgruvene - kart Gruvesjakter - Glaseren TT-skilt i Rokkedalen Hyni pukkverk Sjakt - Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Magnetitt i gneiss Kvartskrystaller Skotfoss skole Hyttebekken ned fra Bruberg Tømmerenne Bjørn skutt nær Skien Sandgata på Skotfoss Skien - et eldorado for kano Stiger Paulsens bolig Magnetisk jernmalm Magnetittåre i Glasergruva Låvebru Nyhus Kurvslede Gravhauger - Gulset Granatkrystaller i kvarts Vebjørns plass Kullslede Skådalen - kullmiler Bliva Løveid Røvarkollen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Tømmerrenna på Fossum Myren på Gulset Myren i dag Toppkjoyte Ebbes plass Røverkollen Smørhullet Spor av bronseladerrøyser Gamle jernverk Geiterams Elstrøm - mølledrift Gammel esse Kart - Kjempeåsen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Bjordamskollen bygdeborg Gulset skole på Strømdal Gruvagang i Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Skirferbrudd ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Mangelfull sikring Løveid sett fra Ruglaåsen Flytteblokk Brubergstollen Bruberg gruve - snitt av østre del Glaserdalen - stien kommer fra Lia Åletjern Skotfosstien - informasjonsplakat Informasjon om sprøyting Beverrenne Gulis haug Mikaelshula Nedgang i Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Åletjern Rokkedalen Isskuring Glimmer Steinbrudd for Skien sluse Skifer Milebunn i Skådalen Elvelandskap Kanon på museet til Løvenskiold Skotfoss 1890 Graver på Maihaugen Rugla Gjestgiveri Ole Høiland - hule Stoll utminert ved fyrsetting Russerhula Ruinen ved Breidgangen Hjellevannet Lakene i Ulvsvann Skotfoss Strømdal gård Eggformede gruveganger Gravhaug på Gulset Brubergsjakt sett fra traktorveien Kulturlandskap - Vestre Gulset Rasteplass på Ulvskollen Tangen på Skotfoss Sluse i Falkumelva Ruin av Sackerhus studeres Gravplass - Pollen ved Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Sjøen i Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Prebkollen Limitjern ved Kreppamyr Malmletere - rutengjengere Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kjempa under angrep Platå for hestevandring - Bruberg gruve Klyve Gamlehjem Grøtsund ved Skotfoss Goberg lense Breidgangen gruve med ruin Rusletur på Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Hulvei på Elstrøm Dal i Dalsbygda Bygdeborger - rester etter festning Jettegryter Skiferbruddet ved Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Torgersen og Sollid Geoparktur til Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Regler for laksefisket Kullbæring Vognmann Flohr - Skotfossveien Hynieva Storelva sett fra Elstrøm Kullbunn i Svartendalen Siste huleboer Ruglaåsen Magnetjernstein Meterrikstegn Kullslede Hyttebekken ved Bruberg Naturlige veier Gneiss på vestsiden av Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Kart over Bruberg Jettegryter ved Kjempa Langgangen gruve Hynibrua fra 1655 Skotåsen gruve Elstrøm camping Liabrakka Amasonitt Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Veien til Smørhullet Bru, mølle og sluse i Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Veien til Skrehelle Veivalg og god skilting Prinsens bolig Løveid sluser Utsyn fra Vestre Skredhelle Innsegling til Rugla Kart - Glasergruva Informasjon til Glaseren Falkumbrua 1983 Kart over eiendommen Elstrøm Skifer - Falkumelva Bliva badeplass Malmen er magnetisk Bliva nedover Skien vannverk - Ulvsvann Tvittingen Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Stryk i Falkumelva Bergmanden Glasergruva nord Rester etter fyrsetting i Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil På vei til glaseren Hulvei - elever Skotfoss Fareskilt - gruveåpninger Myren tresliperi - 1908 Geoparkåpning ved Glasergruva Vadested - sluse - bro Breigangen gruve - ruin Kjempa bygdeborg Åletjern i Gulsetmarka Skotfoss - en liten flom Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Boliger i Røråsen Myren tresliperi Rester etter fyrsetting i Glasergruva På Ulvsvannsjordet Gulset gård Hulvei Gruvesjakt - ikke lett å se! Kjempeåsen med bygdeborg Trykk og temperatur Nordgaards vannledning Arbeidsmiljø i Bruberg Vakkert tre ved Falkumelva Glaseren - hestevandring Landsbygda og byen møtes på Gulset Trehjørningen - Ulvskollen Revefelle ved Falkumelva På Langgangsjordet Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Ovnsplater og ovner Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Syd for Skotfossen Glasergruva - en opplevelse Skotfosskleiva Bygdeborg Amfibolittganger Ebbes plass Steingjerde til Langgangsplassen Kanal og sluse i Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Kart over Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish