Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Malmen er magnetisk Hyttebekken ved Bruberg Ulvsvann - Fossumkart Geoparktur til Glasergruva Kanon på museet til Løvenskiold Skotåsen gruve Kjempa bygdeborgvei Kalkstein i oppløsning Klyve Gamlehjem Gulset bedehus Grøtsund ved Skotfoss Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kart over Bruberg Sjakt - Glasergruva Hynieva Steinbrudd for Skien sluse Avløpsrør - Falkumelva På vei til glaseren Skiferbruddet ved Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Gulset skole på Strømdal Kulturlandskap - Vestre Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Vebjørns plass Bergmanden Skotfoss skole Breigangen gruve - ruin Gruvesjakter - Glaseren Stigeråsen på Gulset Tvittingen Kullbæring Gulset kirke under bygging Fra brannstasjonen mot Galgebakken Rasteplass på Ulvskollen Rusletur på Skotfoss Russerhula Flytteblokk Bruket på Skotfoss Glaseren - hestevandring Hestekrybba ved Skotfossveien Røvarkollen Malmletere - rutengjengere Jernmalm Kart over Glasergruva Falkumbrua 1983 Kanal og sluse i Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Konglekrig på bygdeborg Bjordamskollen bygdeborg Informasjon om sprøyting Skien vannverk - Ulvsvann Jettegryter Gateløp på Skotfoss Løveid fra Nordsjøsida Hyttebekken ned fra Bruberg Gravhaug på Gulset Graver på Maihaugen Stoll utminert ved fyrsetting Limitjern ved Kreppamyr Thors plass Omdal skole, Dalsbygda Eggformede gruveganger Spor av bever Trykk og temperatur Gravhauger - Gulset Myren tresliperi - 1908 Dalsbygda På Langgangsjordet Gamle jernverk Bliva Toppkjoyte Smie ved Vasdalstjern Tømmerfløtere på Falkumelva Sjøen i Glasergruva De siste huleboere Syd for Skotfossen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Tallmannshuset ved Løveid Magnetitt i gneiss Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gneis Tømmerenne Skifer Magnetjernstein Prebkollen Tømmerrenna på Fossum Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Hjellevannet Goberg lense Goberg lense Ovnsplater og ovner Nyhus - Gulsetkaasa Pinnehuset Brurester - Falkumelva Mikaelshula Skifer - Falkumelva Elstrøm - mølledrift Kullbunn i Svartendalen Bruberg - snitt av vestre del Geiterams Gruvearbeidernes håndredskaper Elever i Glasergruva Nordgaards vannledning Sandgata på Skotfoss Brubergstollen Myren tresliperi Kullslede Jettegryter ved Kjempa Bliva nedover Bliva badeplass Fossumgruvene - kart Smørhullet På Ulvsvannsjordet Ebbes plass Kjempa bygdeborg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Rokkedalen Meterrikstegn Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss - en liten flom Revefelle ved Falkumelva Inngang - Glasergruva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kullslede Sjakt - Glasergruva Kart - Kjempeåsen Rugla sett fra Rugleåsen Langs Falkumelvas bredd Kjempeåsen med bygdeborg Øvelse i Hyni pukkverk Vrakstein ved Glasergruva Vadested - sluse - bro Glasergruva - en opplevelse Kjempa under angrep Skotfoss Kart over Fringsfossen og Skotfossene Vrakstein ved Glasergruva Løveid TT-skilt i Rokkedalen Låvebru Nyhus Skotfossen eller Ovfoss Kart - Glasergruva Lokalhistorie Kjempeåsen idag Gravhaug på Bjørntvedt Kvartskrystaller Åletjern i Gulsetmarka Magnetisk jernmalm Aquadukt Gulset bru (nedl.) Torgersen og Sollid Strømdal gård Veivalg og god skilting Skotfoss stadion på Røråsen Langgangen gruve Dal i Dalsbygda Innsegling til Rugla Skotfosstien - informasjonsplakat Veien til Skrehelle Boliger i Røråsen Falkum - en geologisk grenselinje Farlige skjerp Bygdeborgveien til Kjempa Magnetittåre i Glasergruva Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfoss Ruin av Sackerhus studeres Lakene i Ulvsvann Brattkant ved Falkumelva Ruglaåsen Vakkert tre ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Kurvslede Bjørn skutt nær Skien Direktørvilla - Vaddrettet Platå for hestevandring - Bruberg gruve Tangen på Skotfoss Siste huleboer Modell av arbeid i gruve Bjørnestilla Kart over eiendommen Elstrøm Brubergsjakt sett fra traktorveien Hestevandring - "Gå djevelen" Stiger Paulsens bolig Skiferbruddet ved Falkumelva Glimmer Glaserdalen - stien kommer fra Lia Landsbygda og byen møtes på Gulset Gulis haug Milebunn i Skådalen Elstrøm camping Åletjern Parkering til Mikaelshulen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Hulvei på Elstrøm Røverkollen Løveid sett fra Ruglaåsen Myren i dag Mangelfull sikring Gulset gård Fareskilt - gruveåpninger Glasergruva nord Amfibolittganger Kjempa falt Gruvesjakt - ikke lett å se! Spor av bronseladerrøyser Hynibrua fra 1655 Prinsens bolig Nedgang i Glasergruva Beverrenne Geoparkåpning ved Glasergruva Gravhaug på Gulset Liabrakka Skotfosskleiva Pipa - Skotfoss bruk Gruvesjakt - Bruberg gruve Gneiss på vestsiden av Falkumelva Ebbes plass Vognmann Flohr - Skotfossveien Vakkert elvelandskap Bygdeborg Ole Høiland - hule Storelva sett fra Elstrøm Åletjern Regler for laksefisket Skotfoss 1890 Skådalen - kullmiler Trehjørningen - Ulvskollen Gruvesjakter i Magnetkollen Isskuring Utsyn fra Vestre Skredhelle Gruvagang i Glasergruva Hulvei Løveid sluser Bruberg gruve - snitt av østre del Magnetittåre i Glasergruva Myren på Gulset Breigangen gruve - profil Hyni pukkverk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Steingjerde til Langgangsplassen Meterrikstegn Gammel esse Rugla Gjestgiveri Breidgangen gruve med ruin Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skjerp - se ned for å se opp! Veien til Smørhullet Elvelandskap Skirferbrudd ved Falkumelva Amasonitt Ruinen ved Breidgangen Stryk i Falkumelva Informasjon til Glaseren Sluse i Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Naturlige veier

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish