Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Ovnsplater og ovner Omdal skole, Dalsbygda Parkering til Mikaelshulen Vrakstein ved Glasergruva Myren tresliperi Modell av arbeid i gruve Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Amasonitt Inngang - Glasergruva Mangelfull sikring Lakene i Ulvsvann Bliva nedover Graver på Maihaugen Gruvesjakt - ikke lett å se! Sjøen i Glasergruva Veivalg og god skilting Steingjerde til Langgangsplassen Myren i dag Kjempa falt Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kart - Glasergruva Trehjørningen - Ulvskollen Prebkollen Gateløp på Skotfoss Tangen på Skotfoss Langgangen gruve Skådalen - kullmiler Klyve Gamlehjem Pipa - Skotfoss bruk Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kjempa bygdeborg Kurvslede Spor av bronseladerrøyser Bygdeborger - rester etter festning Aquadukt Glaseren - hestevandring Glasergruva nord Kullbunn i Svartendalen Arbeidsmiljø i Bruberg Tvittingen Skotfossen eller Ovfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gammel esse Limitjern ved Kreppamyr Gamle jernverk Bygdeborgveien til Kjempa Hulvei - elever Sjakt - Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Vakkert tre ved Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Naturlige veier Bliva Bjordamskollen bygdeborg Elstrøm - mølledrift Hestevandring - "Gå djevelen" Åletjern i Gulsetmarka Gulset gård Geoparkåpning ved Glasergruva Thors plass Smørhullet Skotfoss - en liten flom Fareskilt - gruveåpninger Bruket på Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Bru, mølle og sluse i Falkumelva Falkum - en geologisk grenselinje Spor av bever Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss Hyni pukkverk Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gneis Skiferbruddet ved Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Skotfosstien - informasjonsplakat Skotfosskleiva Siste huleboer Jettegryter Hyttebekken ned fra Bruberg Løveid sluser Bjørnestilla Glaseren - farlige skjerp Kart over Glasergruva Milebunn i Skådalen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Bliva badeplass Magnetisk jernmalm Kalkstein i oppløsning Kulturlandskap - Vestre Gulset Elvelandskap Rugla Gjestgiveri Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skifer - Falkumelva Kjempeåsen idag Prinsens bolig Regler for laksefisket Sluse i Falkumelva Skotfoss skole Skjerp - se ned for å se opp! Isskuring Kart over Bruberg Bruberg - snitt av vestre del Ole Høiland - hule Farlige skjerp Steinbrudd for Skien sluse Øvelse i Hyni pukkverk Nyhus - Gulsetkaasa Utsyn fra Vestre Skredhelle Stryk i Falkumelva Gulset bedehus Smie ved Vasdalstjern Åletjern Kjempa under angrep Brubergstollen Trykk og temperatur Vakkert elvelandskap Låvebru Nyhus Elever i Glasergruva Gravhauger - Gulset Rokkedalen Geoparktur til Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gulset skole på Strømdal Gulset kirke under bygging Rugla sett fra Rugleåsen Hulvei Geiterams Hjellevannet Avløpsrør - Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Bruberg gruve - snitt av østre del Ruinen ved Breidgangen Elstrøm camping Skotfoss stadion på Røråsen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Storelva sett fra Elstrøm Fossumgruvene - kart Vrakstein ved Glasergruva Kanal og sluse i Falkumelva Liabrakka Kullslede Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Pinnehuset Direktørvilla - Vaddrettet Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Nedgang i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Strømdal gård Skotfoss - en idyllisk plass Falkumbrua 1983 Mikaelshula På Ulvsvannsjordet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Flytteblokk Breigangen gruve - profil Skotfoss 1890 Skotåsen gruve Syd for Skotfossen Jernmalm Goberg lense Gravhaug på Bjørntvedt Tømmerfløtere på Falkumelva Malmletere - rutengjengere Kjempeåsen med bygdeborg Hynieva Hestekrybba ved Skotfossveien Ebbes plass Røverkollen Myren tresliperi - 1908 Glimmer Stoll utminert ved fyrsetting Innsegling til Rugla Nordgaards vannledning Toppkjoyte Stigeråsen på Gulset Løveid sett fra Ruglaåsen Hynibrua fra 1655 Grøtsund ved Skotfoss Myren på Gulset Beverrenne Ruin av Sackerhus studeres Meterrikstegn De siste huleboere Kjempa bygdeborgvei Kullbæring Tømmerrenna på Fossum Løveid På Langgangsjordet Magnetjernstein Skotfoss Granatkrystaller i kvarts Langs Falkumelvas bredd Malmen er magnetisk Kart - Kjempeåsen Løveid fra Nordsjøsida Tallmannshuset ved Løveid Fra brannstasjonen mot Galgebakken Veien til Skrehelle Skien vannverk - Ulvsvann Gravhaug på Gulset Magnetitt i gneiss Røvarkollen Bergmanden Dal i Dalsbygda Åletjern Gulset bru (nedl.) Kart over eiendommen Elstrøm Stiger Paulsens bolig Lokalhistorie Dalsbygda Rusletur på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Breigangen gruve - ruin Eggformede gruveganger Ulvsvann - Fossumkart Bjørn skutt nær Skien Vognmann Flohr - Skotfossveien Vebjørns plass Rasteplass på Ulvskollen Gruvesjakt - Bruberg gruve Vik og havn på Ruglaåsen På vei til glaseren Kullslede Breidgangen gruve med ruin Bredgangen gruve - sikret Gruvagang i Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Gulis haug Hulvei på Elstrøm Boliger i Røråsen Sjakt - Glasergruva Kvartskrystaller Ebbes plass Jettegryter ved Kjempa Brubergsjakt sett fra traktorveien Skien - et eldorado for kano Meterrikstegn Bygdeborg Russerhula Magnetittåre i Glasergruva Tømmerenne Skirferbrudd ved Falkumelva Torgersen og Sollid Konglekrig på bygdeborg Vadested - sluse - bro Skifer Brurester - Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Amfibolittganger Goberg lense Informasjon om sprøyting Gruvesjakter - Glaseren Veien til Smørhullet Gravhaug på Gulset Sandgata på Skotfoss Informasjon til Glaseren

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish