Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Malmen er magnetisk Hynieva Bjordamskollen bygdeborg Myren på Gulset Magnetisk jernmalm Farlige skjerp Glaserdalen - stien kommer fra Lia Sjakt - Glasergruva Elever i Glasergruva På Ulvsvannsjordet Ruinen ved Breidgangen Skjerp - se ned for å se opp! Skotfoss Glaseren - hestevandring Jernmalm Bliva badeplass Isskuring Skotfoss - en liten flom Kart over Glasergruva Hulvei på Elstrøm Løveid Steinbrudd for Skien sluse Gulset bedehus Geoparktur til Glasergruva Skifer - Falkumelva Inngang - Glasergruva Gulset skole på Strømdal Mikaelshula Sjøen i Glasergruva Åletjern Hyni pukkverk Rasteplass på Ulvskollen Spor av bronseladerrøyser Ole Høiland - hule Trehjørningen - Ulvskollen Røvarkollen Vakkert tre ved Falkumelva Skådalen - kullmiler Landsbygda og byen møtes på Gulset Syd for Skotfossen Kanon på museet til Løvenskiold Regler for laksefisket Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Låvebru Nyhus Løveid sluser Hulvei - elever Kjempeåsen idag Tvittingen Ulvsvann - Fossumkart Bygdeborgveien til Kjempa Gulset bru (nedl.) Vrakstein ved Glasergruva Brubergstollen Skotfoss - en idyllisk plass Langgangen gruve Hyttebekken ved Bruberg Nedgang i Glasergruva Informasjon om sprøyting Torgersen og Sollid Kjempeåsen med bygdeborg Myren tresliperi Veien til Skrehelle Øvelse i Hyni pukkverk Rokkedalen Skirferbrudd ved Falkumelva Stigeråsen på Gulset Skifer Nyhus - Gulsetkaasa Milebunn i Skådalen Lokalhistorie Ebbes plass Gulset gård Vik og havn på Ruglaåsen Nordgaards vannledning Graver på Maihaugen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Siste huleboer Vognmann Flohr - Skotfossveien Dalsbygda Brubergsjakt sett fra traktorveien Gruvesjakt - ikke lett å se! Granatkrystaller i kvarts Bjørn skutt nær Skien Kart - Kjempeåsen Bruket på Skotfoss Skotfosstien - informasjonsplakat På Langgangsjordet Spor av bever Hyttebekken ned fra Bruberg Kanal og sluse i Falkumelva Glimmer Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skotfoss 1890 Breigangen gruve - profil Fossumgruvene - kart Geiterams Kurvslede Meterrikstegn Aquadukt Smørhullet Smie ved Vasdalstjern Løveid fra Nordsjøsida Toppkjoyte Limitjern ved Kreppamyr Amfibolittganger Modell av arbeid i gruve Magnetittåre i Glasergruva Skotåsen gruve Flytteblokk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Innsegling til Rugla Informasjon til Glaseren Skotfoss skole Skien - et eldorado for kano Pipa - Skotfoss bruk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Åletjern i Gulsetmarka Klyve Gamlehjem Thors plass Kjempa bygdeborg Falkumbrua 1983 Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kjempa bygdeborgvei Gruvesjakter - Glaseren Gruvagang i Glasergruva Dal i Dalsbygda Utsyn fra Vestre Skredhelle Jettegryter ved Kjempa Tangen på Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Geoparkåpning ved Glasergruva Røverkollen Brurester - Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Glasergruva nord Bruberg - snitt av vestre del Bliva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kvartskrystaller Direktørvilla - Vaddrettet Grøtsund ved Skotfoss Gravhaug på Gulset Boliger i Røråsen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Pinnehuset Breigangen gruve - ruin Vadested - sluse - bro Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Tallmannshuset ved Løveid Åletjern Fareskilt - gruveåpninger Lakene i Ulvsvann Bliva nedover Ovnsplater og ovner Avløpsrør - Falkumelva Elstrøm - mølledrift Glasergruva - en opplevelse Skiferbruddet ved Falkumelva Kart over Bruberg Eggformede gruveganger Jettegryter Storelva sett fra Elstrøm Ruglaåsen Strømdal gård Vrakstein ved Glasergruva Veien til Smørhullet Gravhaug på Gulset Hjellevannet Naturlige veier Stryk i Falkumelva Falkum - en geologisk grenselinje Hestevandring - "Gå djevelen" Kart over Fringsfossen og Skotfossene Elvelandskap Sjakt - Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Glaseren - farlige skjerp Vakkert elvelandskap Langs Falkumelvas bredd Kart - Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Goberg lense Kjempa under angrep Rugla Gjestgiveri På vei til glaseren De siste huleboere Bergmanden Veivalg og god skilting Magnetjernstein Ebbes plass Gneiss på vestsiden av Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Bredgangen gruve - sikret Tømmerrenna på Fossum Liabrakka Gruvesjakt - Bruberg gruve Bygdeborger - rester etter festning Skotfossen eller Ovfoss Kulturlandskap - Vestre Gulset Gulis haug Bjørnestilla Gateløp på Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Bruberg gruve - snitt av østre del Kullslede Gneis Beverrenne Myren i dag Meterrikstegn Mangelfull sikring TT-skilt i Rokkedalen Bygdeborg Ruin av Sackerhus studeres Gravhauger - Gulset Amasonitt Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Myren tresliperi - 1908 Malmletere - rutengjengere Breidgangen gruve med ruin Kullbunn i Svartendalen Prinsens bolig Arbeidsmiljø i Bruberg Goberg lense Tømmerenne Gamle jernverk Kullslede Platå for hestevandring - Bruberg gruve Magnetitt i gneiss Rusletur på Skotfoss Trykk og temperatur Kart over eiendommen Elstrøm Sluse i Falkumelva Gammel esse Prebkollen Steingjerde til Langgangsplassen Skotfosskleiva Stiger Paulsens bolig Skien vannverk - Ulvsvann Omdal skole, Dalsbygda Rugla sett fra Rugleåsen Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfoss Kalkstein i oppløsning Elstrøm camping Parkering til Mikaelshulen Hulvei Gruvearbeidernes håndredskaper Gulset kirke under bygging Sandgata på Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Hynibrua fra 1655 Russerhula Revefelle ved Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Kjempa falt Kullbæring

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish