Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Brubergsjakt sett fra traktorveien Geoparkåpning ved Glasergruva Kvartskrystaller Veien til Skrehelle Vrakstein ved Glasergruva Kullbæring Skien - et eldorado for kano Hyttebekken ned fra Bruberg Strømdal gård Veivalg og god skilting Beverrenne Skiferbruddet ved Falkumelva Myren på Gulset Skifer - Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Skotåsen gruve Langgangen gruve Ovnsplater og ovner Gravhaug på Bjørntvedt Magnetittåre i Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Omdal skole, Dalsbygda Naturlige veier Elstrøm - mølledrift Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetisk jernmalm Langs Falkumelvas bredd Kanal og sluse i Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kjempa falt Fareskilt - gruveåpninger Arbeidsmiljø i Bruberg Stoll utminert ved fyrsetting Jernmalm Gulis haug Malmletere - rutengjengere Flytteblokk Pinnehuset Røvarkollen Regler for laksefisket Bliva badeplass Åletjern Myren i dag Sandgata på Skotfoss Skotfoss Sluse i Falkumelva Kulturlandskap - Vestre Gulset Kjempeåsen idag Veien til Smørhullet Skjerp - se ned for å se opp! Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gamle jernverk Hestevandring - "Gå djevelen" Kullbunn i Svartendalen Ulvsvann - Fossumkart Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Gruvesjakt - Bruberg gruve Milebunn i Skådalen Skotfosstien - informasjonsplakat TT-skilt i Rokkedalen Dal i Dalsbygda Lokalhistorie Eggformede gruveganger Tømmerenne Innsegling til Rugla Konglekrig på bygdeborg Tømmerfløtere på Falkumelva Gulset kirke under bygging Geiterams Gulset bru (nedl.) Elvelandskap Glimmer Tangen på Skotfoss Skotfoss - en idyllisk plass Skådalen - kullmiler Bygdeborger - rester etter festning Trehjørningen - Ulvskollen Falkumbrua 1983 Gneiss på vestsiden av Falkumelva Vakkert elvelandskap Rasteplass på Ulvskollen Skiferbruddet ved Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gravplass - Pollen ved Skotfoss Sjakt - Glasergruva Fossumgruvene - kart Gruvesjakter - Glaseren Lakene i Ulvsvann Prebkollen Pipa - Skotfoss bruk Spor av bronseladerrøyser Mikaelshula Graver på Maihaugen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hyttebekken ved Bruberg Kart over Bruberg Røverkollen Revefelle ved Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Modell av arbeid i gruve Malmen er magnetisk Bliva nedover På vei til glaseren Kart - Kjempeåsen Løveid Elstrøm camping Skotfoss skole Magnetittåre i Glasergruva Hulvei på Elstrøm Låvebru Nyhus Farlige skjerp Tvittingen Meterrikstegn Skotfosskleiva Smie ved Vasdalstjern Vognmann Flohr - Skotfossveien Liabrakka Brurester - Falkumelva Kalkstein i oppløsning Skotfoss 1890 Falkum - en geologisk grenselinje Meterrikstegn Skotfoss Gammel esse Skirferbrudd ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Breigangen gruve - profil Rester etter fyrsetting i Glasergruva Brattkant ved Falkumelva Smørhullet Ruinen ved Breidgangen Tømmerrenna på Fossum Kullslede Kjempa bygdeborgvei Åletjern i Gulsetmarka Glasergruva nord Nyhus - Gulsetkaasa Bygdeborg Steinbrudd for Skien sluse Kurvslede Informasjon om sprøyting Spor av bever Løveid sluser Vadested - sluse - bro Skotfossen eller Ovfoss Åletjern Rokkedalen Magnetjernstein Stiger Paulsens bolig Direktørvilla - Vaddrettet Gruvagang i Glasergruva Nedgang i Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Syd for Skotfossen Nordgaards vannledning Avløpsrør - Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Skifer Ole Høiland - hule Limitjern ved Kreppamyr På Langgangsjordet Vik og havn på Ruglaåsen Bygdeborgveien til Kjempa Parkering til Mikaelshulen Gulset gård Utsyn fra Vestre Skredhelle Kart over eiendommen Elstrøm Kullslede Goberg lense Bjørnestilla Amasonitt Kanon på museet til Løvenskiold Hynibrua fra 1655 Toppkjoyte Sjøen i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Geoparktur til Glasergruva På Ulvsvannsjordet Ebbes plass Jettegryter ved Kjempa Gravhaug på Gulset Goberg lense Gravhaug på Gulset Magnetitt i gneiss Torgersen og Sollid Bergmanden Kjempa bygdeborg Rugla sett fra Rugleåsen Ebbes plass Russerhula Hyni pukkverk Skotfoss - en liten flom Bruket på Skotfoss Brubergstollen Inngang - Glasergruva Kart over Glasergruva Informasjon til Glaseren Granatkrystaller i kvarts Breidgangen gruve med ruin Myren tresliperi - 1908 Bjordamskollen bygdeborg Aquadukt Bruberg gruve - snitt av østre del Breigangen gruve - ruin Kart - Glasergruva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Rugla Gjestgiveri Skotfoss stadion på Røråsen Amfibolittganger Løveid fra Nordsjøsida Gulset skole på Strømdal Bliva Trykk og temperatur Ruglaåsen Gateløp på Skotfoss Myren tresliperi Dalsbygda Jettegryter Hulvei Gruvesjakter i Magnetkollen Sjakt - Glasergruva Gulset bedehus Hulvei - elever Elever i Glasergruva Vebjørns plass Rusletur på Skotfoss Vakkert tre ved Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Grøtsund ved Skotfoss Bjørn skutt nær Skien Stryk i Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Gravhauger - Gulset Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakt - ikke lett å se! Siste huleboer De siste huleboere Gruvearbeidernes håndredskaper Prinsens bolig Stigeråsen på Gulset Thors plass Skien vannverk - Ulvsvann Glasergruva - en opplevelse Glaseren - hestevandring Isskuring Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gneis Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Mangelfull sikring Kjempa under angrep Bruberg - snitt av vestre del Hjellevannet Boliger i Røråsen Ruin av Sackerhus studeres Hynieva Løveid sett fra Ruglaåsen Glaserdalen - stien kommer fra Lia

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish