Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Røverkollen Konglekrig på bygdeborg Fossumgruvene - kart Hyttebekken ned fra Bruberg Pipa - Skotfoss bruk Gravhaug på Gulset Rokkedalen Revefelle ved Falkumelva Graver på Maihaugen Bliva Magnetjernstein Gulset gård Meterrikstegn Rasteplass på Ulvskollen Bjørnestilla Gruvearbeidernes håndredskaper Informasjon til Glaseren Mikaelshula Åletjern i Gulsetmarka Glasergruva nord Gulset kirke under bygging Prebkollen Breigangen gruve - profil Stryk i Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Gateløp på Skotfoss Ruglaåsen Skiferbruddet ved Falkumelva Stiger Paulsens bolig Rester etter fyrsetting i Glasergruva Mangelfull sikring Rugla Gjestgiveri Skotfoss Hulvei Skotfoss - en idyllisk plass Løveid sluser Vadested - sluse - bro Jettegryter Trehjørningen - Ulvskollen Hulvei på Elstrøm Skotfoss stadion på Røråsen Tangen på Skotfoss Glaseren - farlige skjerp Dalsbygda Tømmerrenna på Fossum Gulset skole på Strømdal Løveid sett fra Ruglaåsen Prinsens bolig Skjerp - se ned for å se opp! Magnetisk jernmalm Kurvslede Bru, mølle og sluse i Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Elvelandskap Kjempa bygdeborg Breigangen gruve - ruin Elstrøm camping Toppkjoyte Storelva sett fra Elstrøm Gravhauger - Gulset Kart over Fringsfossen og Skotfossene Elever i Glasergruva Goberg lense Skifer Gravhaug på Gulset Kart over Glasergruva Åletjern Vakkert elvelandskap Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skirferbrudd ved Falkumelva Informasjon om sprøyting Smie ved Vasdalstjern Gulset bedehus Breidgangen gruve med ruin Direktørvilla - Vaddrettet Malmen er magnetisk Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Vik og havn på Ruglaåsen Løveid Kullbunn i Svartendalen Syd for Skotfossen Spor av bever Malmletere - rutengjengere Hulvei - elever Bliva badeplass På Ulvsvannsjordet Inngang - Glasergruva Røvarkollen Gruvesjakter - Glaseren Vrakstein ved Glasergruva Magnetitt i gneiss Gruvesjakter i Magnetkollen Ebbes plass Pinnehuset Nyhus - Gulsetkaasa Arbeidsmiljø i Bruberg Løveid fra Nordsjøsida Torgersen og Sollid Falkum - en geologisk grenselinje Skotfoss 1890 Bliva nedover Gulset bru (nedl.) Kalkstein i oppløsning Tallmannshuset ved Løveid Sandgata på Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Gammel esse Ruin av Sackerhus studeres Beverrenne Utsyn fra Vestre Skredhelle Modell av arbeid i gruve Amasonitt Gruvagang i Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Jernmalm Tømmerfløtere på Falkumelva Grøtsund ved Skotfoss Geoparktur til Glasergruva Myren på Gulset Ebbes plass TT-skilt i Rokkedalen Russerhula Skotfosskleiva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Hynibrua fra 1655 Skotfoss Bygdeborger - rester etter festning Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kanon på museet til Løvenskiold Gneiss på vestsiden av Falkumelva Brubergstollen Parkering til Mikaelshulen Kullslede Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gamle jernverk Bygdeborg Vebjørns plass Gravhaug på Bjørntvedt Gruvesjakt - ikke lett å se! Kulturlandskap - Vestre Gulset Strømdal gård Spor av bronseladerrøyser Naturlige veier Sluse i Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Smørhullet Hyttebekken ved Bruberg Siste huleboer Bruket på Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Tømmerenne Fareskilt - gruveåpninger Kjempeåsen idag Hestevandring - "Gå djevelen" Hyni pukkverk Liabrakka Isskuring Skiferbruddet ved Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Granatkrystaller i kvarts Klyve Gamlehjem Kjempa bygdeborgvei Sjakt - Glasergruva Kullslede Goberg lense Kart - Glasergruva Låvebru Nyhus Ulvsvann - Fossumkart Brattkant ved Falkumelva Skotfoss - en liten flom På vei til glaseren Kullbæring Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skifer - Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm De siste huleboere Innsegling til Rugla Glaseren - hestevandring Myren tresliperi Langs Falkumelvas bredd Avløpsrør - Falkumelva Rusletur på Skotfoss Nedgang i Glasergruva Brurester - Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kart over Bruberg Gulis haug Flytteblokk Kjempeåsen med bygdeborg Geiterams Boliger i Røråsen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Vrakstein ved Glasergruva Ovnsplater og ovner Bruberg - snitt av vestre del Skotfossen eller Ovfoss Bruberg gruve - snitt av østre del Sjøen i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Hestekrybba ved Skotfossveien Meterrikstegn Skien - et eldorado for kano Rester etter fyrsetting i Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gneis Dal i Dalsbygda Geoparkåpning ved Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss skole Thors plass Bredgangen gruve - sikret Bjordamskollen bygdeborg Ole Høiland - hule Tvittingen Stigeråsen på Gulset Bergmanden Bjørn skutt nær Skien Sjakt - Glasergruva Hynieva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Glimmer Veien til Skrehelle Falkumbrua 1983 Farlige skjerp Gruvesjakt - Bruberg gruve Lokalhistorie Kvartskrystaller Skotfosstien - informasjonsplakat Aquadukt Langgangen gruve Kjempa falt Åletjern Nordgaards vannledning Magnetittåre i Glasergruva Hjellevannet Stoll utminert ved fyrsetting Kanal og sluse i Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Amfibolittganger Lakene i Ulvsvann Limitjern ved Kreppamyr Kart - Kjempeåsen Skådalen - kullmiler Myren i dag Eggformede gruveganger Kjempa under angrep Veivalg og god skilting Landsbygda og byen møtes på Gulset Veien til Smørhullet På Langgangsjordet Elstrøm - mølledrift Steinbrudd for Skien sluse Rugla sett fra Rugleåsen Regler for laksefisket Trykk og temperatur Øvelse i Hyni pukkverk Milebunn i Skådalen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish