Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Rasteplass på Ulvskollen Myren på Gulset Gravhaug på Gulset De siste huleboere Magnetisk jernmalm Lakene i Ulvsvann Glasergruva - en opplevelse Bruberg gruve - snitt av østre del Trykk og temperatur Malmletere - rutengjengere Bliva badeplass Landsbygda og byen møtes på Gulset Skotfoss 1890 Innsegling til Rugla Parkering til Mikaelshulen Magnetitt i gneiss Mangelfull sikring Graver på Maihaugen Rokkedalen Kart - Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Dal i Dalsbygda Rugla Gjestgiveri Veien til Smørhullet Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bygdeborg Bruberg - snitt av vestre del Magnetjernstein Tømmerenne Glimmer Spor av bronseladerrøyser Kullslede Kjempa falt Vakkert elvelandskap Kjempa under angrep Skådalen - kullmiler Revefelle ved Falkumelva Hulvei Platå for hestevandring - Bruberg gruve Sjøen i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Breidgangen gruve med ruin Eggformede gruveganger Kulturlandskap - Vestre Gulset Hynibrua fra 1655 Løveid fra Nordsjøsida Jettegryter ved Kjempa Inngang - Glasergruva Løveid sluser Jernmalm Meterrikstegn Informasjon til Glaseren Kart over eiendommen Elstrøm Boliger i Røråsen Ole Høiland - hule Gravhauger - Gulset Vrakstein ved Glasergruva Gulset gård Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Langgangen gruve Vadested - sluse - bro Vakkert tre ved Falkumelva Smie ved Vasdalstjern TT-skilt i Rokkedalen Vognmann Flohr - Skotfossveien Røvarkollen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Goberg lense Skotåsen gruve Veivalg og god skilting Mikaelshula Isskuring Myren tresliperi - 1908 Pipa - Skotfoss bruk Skotfosskleiva Milebunn i Skådalen Skotfoss Amfibolittganger Stryk i Falkumelva Dalsbygda Kullbæring Beverrenne Flytteblokk Ovnsplater og ovner Storelva sett fra Elstrøm Vebjørns plass Tømmerrenna på Fossum Kjempeåsen idag Elever i Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Omdal skole, Dalsbygda Skotfossen eller Ovfoss Toppkjoyte Geoparktur til Glasergruva Prinsens bolig Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Brurester - Falkumelva Elstrøm camping Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Prebkollen Vrakstein ved Glasergruva Breigangen gruve - profil Låvebru Nyhus Gulset bru (nedl.) Hulvei - elever Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gulis haug Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Røverkollen Malmen er magnetisk Kanon på museet til Løvenskiold Brattkant ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Bjordamskollen bygdeborg Modell av arbeid i gruve Bruket på Skotfoss Gruvesjakt - ikke lett å se! Åletjern Informasjon om sprøyting Amasonitt Granatkrystaller i kvarts Gruvagang i Glasergruva Elvelandskap Kjempa bygdeborgvei Syd for Skotfossen Grøtsund ved Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Stiger Paulsens bolig Limitjern ved Kreppamyr Skien - et eldorado for kano Glasergruva nord Kanal og sluse i Falkumelva Sandgata på Skotfoss Gneiss på vestsiden av Falkumelva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Fareskilt - gruveåpninger Glaseren - farlige skjerp Strømdal gård Spor av bever Gulset skole på Strømdal Ruinen ved Breidgangen Ebbes plass Smørhullet Lokalhistorie Gulset bedehus Hestevandring - "Gå djevelen" Gateløp på Skotfoss Hyttebekken ned fra Bruberg Kart - Kjempeåsen Steingjerde til Langgangsplassen Hjellevannet Sjakt - Glasergruva Myren i dag Bliva Gneis På vei til glaseren Kullslede Skotfoss - en liten flom Magnetittåre i Glasergruva Farlige skjerp Jettegryter Gravhaug på Gulset Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kalkstein i oppløsning Gruvearbeidernes håndredskaper Bjørn skutt nær Skien Skifer Ruglaåsen Bygdeborgveien til Kjempa Kart over Bruberg Klyve Gamlehjem Geiterams Bjørnestilla Gruvesjakter i Magnetkollen Tangen på Skotfoss Løveid Naturlige veier Skiferbruddet ved Falkumelva Myren tresliperi Glaseren - hestevandring Bredgangen gruve - sikret Kjempa bygdeborg Thors plass Veien til Skrehelle Vik og havn på Ruglaåsen Falkumbrua 1983 Meterrikstegn Arbeidsmiljø i Bruberg Russerhula Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hulvei på Elstrøm Liabrakka Brubergstollen Stigeråsen på Gulset Ruin av Sackerhus studeres Gammel esse Hyni pukkverk Gruvesjakter - Glaseren Gravhaug på Bjørntvedt Kvartskrystaller Løveid sett fra Ruglaåsen Breigangen gruve - ruin Direktørvilla - Vaddrettet Bergmanden Brubergsjakt sett fra traktorveien Bliva nedover Gruvesjakt - Bruberg gruve Ebbes plass Hynieva Kjempeåsen med bygdeborg Goberg lense Skotfoss stadion på Røråsen Åletjern i Gulsetmarka Nyhus - Gulsetkaasa Elstrøm - mølledrift Magnetittåre i Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Sluse i Falkumelva Nordgaards vannledning Skotfosstien - informasjonsplakat Steinbrudd for Skien sluse Trehjørningen - Ulvskollen Avløpsrør - Falkumelva Åletjern Siste huleboer På Ulvsvannsjordet Torgersen og Sollid Nedgang i Glasergruva Skifer - Falkumelva Regler for laksefisket Stoll utminert ved fyrsetting Geoparkåpning ved Glasergruva Gulset kirke under bygging Gravplass - Pollen ved Skotfoss Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skotfoss skole Rester etter fyrsetting i Glasergruva Pinnehuset Skirferbrudd ved Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Gamle jernverk Skien vannverk - Ulvsvann Rugla sett fra Rugleåsen Kart over Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss - en idyllisk plass Hestekrybba ved Skotfossveien På Langgangsjordet Tvittingen Kurvslede Øvelse i Hyni pukkverk Fossumgruvene - kart Sjakt - Glasergruva Rusletur på Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish