Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Gulset skole på Strømdal Kanon på museet til Løvenskiold Fossumgruvene - kart Goberg lense På Langgangsjordet Brattkant ved Falkumelva Milebunn i Skådalen Avløpsrør - Falkumelva Falkumbrua 1983 Kart - Kjempeåsen Russerhula Thors plass Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kurvslede Kullslede Kalkstein i oppløsning Ulvsvann - Fossumkart Kart - Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Geoparktur til Glasergruva Skotfoss Bruberg gruve - snitt av østre del Trykk og temperatur Glasergruva nord Hulvei Rugla Gjestgiveri Brubergstollen Kart over eiendommen Elstrøm Gravhaug på Bjørntvedt Hynieva Prebkollen Bliva Strømdal gård Skotfoss 1890 Åletjern Meterrikstegn Pinnehuset Tallmannshuset ved Løveid Jernmalm Rasteplass på Ulvskollen Kjempa bygdeborgvei Bliva badeplass Informasjon om sprøyting Gulset bru (nedl.) Vognmann Flohr - Skotfossveien Gammel esse Bjordamskollen bygdeborg Bruberg - snitt av vestre del Siste huleboer Modell av arbeid i gruve Toppkjoyte Myren tresliperi - 1908 Langs Falkumelvas bredd Skotfossen eller Ovfoss Ole Høiland - hule Kart over Glasergruva Skotfoss - en liten flom Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Glimmer Bliva nedover Røvarkollen Rugla sett fra Rugleåsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Skiferbruddet ved Falkumelva Breigangen gruve - profil Gravplass - Pollen ved Skotfoss Torgersen og Sollid Steingjerde til Langgangsplassen Beverrenne Bygdeborgveien til Kjempa TT-skilt i Rokkedalen Spor av bever Elstrøm camping Naturlige veier Øvelse i Hyni pukkverk Kart over Bruberg Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Granatkrystaller i kvarts Magnetitt i gneiss Jettegryter ved Kjempa Breigangen gruve - ruin Hestekrybba ved Skotfossveien Geoparkåpning ved Glasergruva Bruket på Skotfoss Storelva sett fra Elstrøm Hulvei - elever Hyttebekken ved Bruberg Skådalen - kullmiler Spor av bronseladerrøyser Kjempeåsen idag Gravhaug på Gulset Bredgangen gruve - sikret Kullbunn i Svartendalen De siste huleboere Amasonitt Boliger i Røråsen Dal i Dalsbygda Farlige skjerp Skotfoss stadion på Røråsen Elstrøm - mølledrift Amfibolittganger Gulis haug Rokkedalen Vebjørns plass Mikaelshula Skjerp - se ned for å se opp! Pipa - Skotfoss bruk Vakkert elvelandskap Gulset kirke under bygging Myren tresliperi Ruinen ved Breidgangen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Fra brannstasjonen mot Galgebakken Inngang - Glasergruva Arbeidsmiljø i Bruberg Veien til Skrehelle Kjempeåsen med bygdeborg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kullslede Gruvesjakter - Glaseren Sandgata på Skotfoss Glaseren - farlige skjerp Bjørnestilla Stiger Paulsens bolig Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skotfosskleiva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Regler for laksefisket Mangelfull sikring Tømmerfløtere på Falkumelva Nedgang i Glasergruva Kullbæring Elever i Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Vik og havn på Ruglaåsen Hyni pukkverk Gruvesjakt - ikke lett å se! Graver på Maihaugen Gruvagang i Glasergruva Åletjern Limitjern ved Kreppamyr Sjakt - Glasergruva Hulvei på Elstrøm Gravhaug på Gulset Gateløp på Skotfoss Flytteblokk På Ulvsvannsjordet Stoll utminert ved fyrsetting Tømmerenne Gulset bedehus Ovnsplater og ovner På vei til glaseren Malmletere - rutengjengere Bygdeborg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Aquadukt Ebbes plass Glasergruva - en opplevelse Dalsbygda Jettegryter Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Myren på Gulset Kjempa bygdeborg Meterrikstegn Gneis Skien vannverk - Ulvsvann Informasjon til Glaseren Parkering til Mikaelshulen Magnetittåre i Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Skiferbruddet ved Falkumelva Sjakt - Glasergruva Sluse i Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Goberg lense Skotfosstien - informasjonsplakat Brurester - Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Bergmanden Ruglaåsen Isskuring Nyhus - Gulsetkaasa Prinsens bolig Tømmerrenna på Fossum Steinbrudd for Skien sluse Tvittingen Løveid Tangen på Skotfoss Løveid sluser Vrakstein ved Glasergruva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Elvelandskap Skotfoss - en idyllisk plass Låvebru Nyhus Hynibrua fra 1655 Kvartskrystaller Utsyn fra Vestre Skredhelle Falkum - en geologisk grenselinje Fareskilt - gruveåpninger Kanal og sluse i Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Skifer - Falkumelva Ebbes plass Myren i dag Gamle jernverk Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Klyve Gamlehjem Konglekrig på bygdeborg Skirferbrudd ved Falkumelva Revefelle ved Falkumelva Glaseren - hestevandring Lokalhistorie Kulturlandskap - Vestre Gulset Syd for Skotfossen Skotfoss skole Kjempa under angrep Stigeråsen på Gulset Gulset gård Røverkollen Omdal skole, Dalsbygda Skifer Gruvesjakter i Magnetkollen Nordgaards vannledning Magnetittåre i Glasergruva Gravhauger - Gulset Geiterams Glaserdalen - stien kommer fra Lia Magnetjernstein Skotfoss Magnetisk jernmalm Hestevandring - "Gå djevelen" Gruvesjakt - Bruberg gruve Veivalg og god skilting Vakkert tre ved Falkumelva Vadested - sluse - bro Rusletur på Skotfoss Ruin av Sackerhus studeres Innsegling til Rugla Løveid fra Nordsjøsida Malmen er magnetisk Hyttebekken ned fra Bruberg Smie ved Vasdalstjern Vrakstein ved Glasergruva Breidgangen gruve med ruin Grøtsund ved Skotfoss Hjellevannet Eggformede gruveganger Lakene i Ulvsvann Skotåsen gruve Stryk i Falkumelva Smørhullet Skien - et eldorado for kano Langgangen gruve Kjempa falt Veien til Smørhullet Sjøen i Glasergruva Liabrakka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish