Hopp til hovedinnholdet

Bjørnestilla

Ikke langt fra Gulset og byens sentrum "1. juli 1880 skjøt forstmester Saxlund en bjørn, skadeskjøt en, og så den tredje," står det på minneplaten på stedet. Slike faste plasser for bjørnejakt med utlagt åte finnes flere steder rundt om i skogene. Minneplata om hendelsen her i Fossumskauen er satt opp på 1930-tallet.

Stedet er lett tilgjengelig og gir oss god illustrasjon på bjørnejakt ved stille. Nærheten til Skien gir også et inntrykk av at bjørnen var vanlig i skogene våre til innpå begynnelsen 1900-tallet. Avisene i distriktet kunne ofte bringe små meldinger om menneskets møte med bjørn.
Et skikkelig bakholdsangrep Minneplata står der åta, ofte en hesteskrott, var lagt, klemt fast under noen tømmerstokker og stein. Dit kunne bjørnen søke flere ganger hvor han rev og sleit i føda. Det gjaldt for jegeren å følge med slik at han kunne ligge i skjul på stilla og slå til når bamsen var opptatt i "matfatet". I stilla på bergknausen like i nærheten, med god oversikt over bjørn og åte, lå han plassert med sitt våpen.

Saxslund, forstmester og jeger skjøt bjørnen i 1880. Forfatteren Christian Gierløff fra Kragerø har i sin bok «Skogen og jakten» flere beretninger om forstmester Michael Saxlund som var ansatt hos Løvenskiold mellom 1877 og 1891.
Saxlund forteller om sin opplevelse: «Helt ned til Skien bys grenser drev der bjørn. En vår la jeg ut hesteskrott på en bjønnestille ved Ulsvannet, byens vanninntak, tre-fire kilometer fra byen, tyve minutter fra huset mitt her på Fossum. Fra stillen kunde jeg høre vognene ramle inne i byens gater.
Lenge varte det ikke før der kom bud om at «nå var det kastet av», d.v.s, at tømmerstokkene over hesteskrotten var revet vekk, og han far sjølv hadde tatt til med å forsyne sig efter den lange sulteforingen sin hele vinteren igjennom. Jeg lurte mig inn i stillen. I det samme jeg kikket ut av hullet i stilleveggen kom en svær bjønn frampå. En diger ladd. Stod litt og plirte og glante og været imot mig, og fikk skottet midt i pannen. Men dessverre, jeg brukte en av disse hersens eksploderende kulene. De kan ikke trenge igjennem en ordentlig norsk pannebrask, de bare slår sig flate på den. Bjønnen fikk en flenge, og så vel både sol og stjerner, men borte var den. Jeg tenkte på å gå.
Da hørte jeg det brake oppe i den stupbratte Ulvskollen. Straks efter lå et par småtasser oppå hesten, hogg i, og åt med stort velbehag. Det brakte igjen, og en svær bjønn kom, den fjerde. Den fikk teften av mig og vilde jage ongene vekk, føiset dem vekk. Jeg skjøt den, og småtassene strøk oppover uren. Det var bjønnemutter som blev liggende igjen. På to timer hadde jeg sett fire bjønner like innpå bygrensen.»


Bilder

Rasteplass på Ulvskollen Mangelfull sikring Prinsens bolig Sjakt - Glasergruva Trehjørningen - Ulvskollen Dal i Dalsbygda Kjempeåsen idag Vakkert tre ved Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Røverkollen Bjørnestilla Falkumbrua 1983 Gulset kirke under bygging Vik og havn på Ruglaåsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Prebkollen Naturlige veier På Ulvsvannsjordet Kullbunn i Svartendalen Stoll utminert ved fyrsetting På vei til glaseren Nordgaards vannledning Rester etter fyrsetting i Glasergruva Avløpsrør - Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Gruvesjakt - ikke lett å se! Steinbrudd for Skien sluse Røvarkollen Inngang - Glasergruva Sjakt - Glasergruva Skådalen - kullmiler Skien - et eldorado for kano Sjøen i Glasergruva Meterrikstegn Stryk i Falkumelva Tvittingen Kart - Glasergruva Geiterams Meterrikstegn Øvelse i Hyni pukkverk Brubergstollen Bjordamskollen bygdeborg Gruvearbeidernes håndredskaper Glasergruva - en opplevelse Skotfossen eller Ovfoss Langgangen gruve Bygdeborgveien til Kjempa Nyhus - Gulsetkaasa Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hyttebekken ved Bruberg Glimmer Tallmannshuset ved Løveid Malmletere - rutengjengere Glaserdalen - stien kommer fra Lia Magnetjernstein Kullslede Veivalg og god skilting Skifer Vadested - sluse - bro Rusletur på Skotfoss Isskuring Magnetisk jernmalm Limitjern ved Kreppamyr Vrakstein ved Glasergruva Amasonitt Bygdeborger - rester etter festning Skjerp - se ned for å se opp! Klyve Gamlehjem Kart - Kjempeåsen Gateløp på Skotfoss Fossumgruvene - kart Myren tresliperi Glasergruva nord Arbeidsmiljø i Bruberg Tangen på Skotfoss Kjempa bygdeborg Ulvsvann - Fossumkart Elstrøm camping Bruket på Skotfoss Veien til Smørhullet Skien vannverk - Ulvsvann Jettegryter Glaseren - hestevandring Hulvei Skotfoss Løveid fra Nordsjøsida Hynibrua fra 1655 Bredgangen gruve - sikret Skotfoss - en idyllisk plass Gammel esse Skotfoss skole Tømmerenne Kjempa bygdeborgvei Rugla Gjestgiveri Jettegryter ved Kjempa Farlige skjerp Sandgata på Skotfoss Gulset bedehus Lokalhistorie Gravplass - Pollen ved Skotfoss Fareskilt - gruveåpninger Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Bergmanden Kart over eiendommen Elstrøm Kanal og sluse i Falkumelva Magnetitt i gneiss Bjørn skutt nær Skien Hyni pukkverk På Langgangsjordet Magnetittåre i Glasergruva Amfibolittganger Skiferbruddet ved Falkumelva Gulset skole på Strømdal Aquadukt Graver på Maihaugen Sluse i Falkumelva Kalkstein i oppløsning Ebbes plass Løveid sett fra Ruglaåsen Informasjon om sprøyting Kjempa falt Skotfoss stadion på Røråsen Kvartskrystaller Strømdal gård Åletjern Geoparktur til Glasergruva Kanon på museet til Løvenskiold Parkering til Mikaelshulen Bygdeborg Spor av bever Kulturlandskap - Vestre Gulset Langs Falkumelvas bredd Gulset bru (nedl.) Brurester - Falkumelva Kullbæring Ebbes plass Breigangen gruve - ruin Stiger Paulsens bolig Kjempa under angrep Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Breigangen gruve - profil Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Granatkrystaller i kvarts Innsegling til Rugla Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skotfoss 1890 Tømmerrenna på Fossum Steingjerde til Langgangsplassen Trykk og temperatur Bliva nedover Smie ved Vasdalstjern Myren tresliperi - 1908 Mikaelshula Ole Høiland - hule Bliva badeplass Utsyn fra Vestre Skredhelle Myren i dag Smørhullet Liabrakka Løveid Skotåsen gruve Hestevandring - "Gå djevelen" Modell av arbeid i gruve Rokkedalen Vakkert elvelandskap Skiferbruddet ved Falkumelva Gneis Ruinen ved Breidgangen Beverrenne Milebunn i Skådalen Konglekrig på bygdeborg Myren på Gulset Hyttebekken ned fra Bruberg Bruberg gruve - snitt av østre del Gravhaug på Gulset Eggformede gruveganger Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bliva Gravhaug på Bjørntvedt Rugla sett fra Rugleåsen Informasjon til Glaseren Løveid sluser Hulvei på Elstrøm Låvebru Nyhus Thors plass Ovnsplater og ovner Storelva sett fra Elstrøm Elstrøm - mølledrift Gamle jernverk Åletjern i Gulsetmarka Kullslede Toppkjoyte Revefelle ved Falkumelva Gulis haug Skirferbrudd ved Falkumelva Hjellevannet Dalsbygda Falkum - en geologisk grenselinje Elvelandskap De siste huleboere Hynieva Grøtsund ved Skotfoss Gruvagang i Glasergruva Bruberg - snitt av vestre del Russerhula Malmen er magnetisk Gravhaug på Gulset Skotfoss - en liten flom TT-skilt i Rokkedalen Spor av bronseladerrøyser Siste huleboer Platå for hestevandring - Bruberg gruve Ruin av Sackerhus studeres Breidgangen gruve med ruin Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfosskleiva Veien til Skrehelle Kart over Bruberg Pinnehuset Syd for Skotfossen Pipa - Skotfoss bruk Nedgang i Glasergruva Kurvslede Gruvesjakter - Glaseren Boliger i Røråsen Lakene i Ulvsvann Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kart over Glasergruva Vebjørns plass Torgersen og Sollid Elever i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Tømmerfløtere på Falkumelva Jernmalm Gulset gård Skotfosstien - informasjonsplakat Stigeråsen på Gulset Skotfoss Gruvesjakter i Magnetkollen Glaseren - farlige skjerp Vrakstein ved Glasergruva Ruglaåsen Åletjern Brattkant ved Falkumelva Skifer - Falkumelva Hulvei - elever Flytteblokk Gruvesjakt - Bruberg gruve Gravhauger - Gulset Landsbygda og byen møtes på Gulset Regler for laksefisket Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Goberg lense

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish