Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Gulset gård Geiterams Revefelle ved Falkumelva Milebunn i Skådalen Sjøen i Glasergruva Myren i dag Gammel esse Gulis haug Rugla Gjestgiveri Steingjerde til Langgangsplassen Stiger Paulsens bolig Kjempeåsen med bygdeborg Bygdeborg Beverrenne Hjellevannet Kart over eiendommen Elstrøm Graver på Maihaugen Skotfoss 1890 Ovnsplater og ovner Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfoss skole Gateløp på Skotfoss Russerhula Kjempa bygdeborg Jettegryter Bliva Kulturlandskap - Vestre Gulset Klyve Gamlehjem Granatkrystaller i kvarts Malmen er magnetisk Goberg lense Skotfosskleiva Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Gulset skole på Strømdal Direktørvilla - Vaddrettet Spor av bronseladerrøyser Vognmann Flohr - Skotfossveien Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss - en liten flom Myren på Gulset Røvarkollen Ruglaåsen Glasergruva - en opplevelse Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gruvesjakter - Glaseren Tømmerenne Skifer Syd for Skotfossen Breidgangen gruve med ruin Gulset kirke under bygging Bliva badeplass Bygdeborger - rester etter festning Gneis Jernmalm Smørhullet Amasonitt Kalkstein i oppløsning Hulvei på Elstrøm Gruvearbeidernes håndredskaper Magnetittåre i Glasergruva Løveid Hestekrybba ved Skotfossveien Vik og havn på Ruglaåsen Geoparktur til Glasergruva Dal i Dalsbygda Glaseren - hestevandring Sluse i Falkumelva Skotåsen gruve Vakkert elvelandskap Ole Høiland - hule Kullslede Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Tangen på Skotfoss Kjempa falt Brurester - Falkumelva Rokkedalen Brubergstollen Nordgaards vannledning Storelva sett fra Elstrøm Modell av arbeid i gruve Kart over Fringsfossen og Skotfossene Stoll utminert ved fyrsetting Myren tresliperi - 1908 Bliva nedover Hynieva På Langgangsjordet Langgangen gruve Skiferbruddet ved Falkumelva Veivalg og god skilting Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Stigeråsen på Gulset Skirferbrudd ved Falkumelva På vei til glaseren Øvelse i Hyni pukkverk Kjempeåsen idag Boliger i Røråsen Bruberg - snitt av vestre del Fossumgruvene - kart Skotfoss - en idyllisk plass Liabrakka Skotfoss stadion på Røråsen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Fra brannstasjonen mot Galgebakken Informasjon til Glaseren Falkumbrua 1983 Nyhus - Gulsetkaasa Arbeidsmiljø i Bruberg Tømmerfløtere på Falkumelva Vebjørns plass Kart - Kjempeåsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Strømdal gård De siste huleboere Falkum - en geologisk grenselinje Trehjørningen - Ulvskollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Sandgata på Skotfoss Bygdeborgveien til Kjempa Breigangen gruve - ruin Veien til Smørhullet Veien til Skrehelle Løveid sett fra Ruglaåsen Breigangen gruve - profil Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Kart - Glasergruva Hynibrua fra 1655 Eggformede gruveganger Åletjern i Gulsetmarka Brubergsjakt sett fra traktorveien Kullslede Konglekrig på bygdeborg Bruberg gruve - snitt av østre del Torgersen og Sollid Skifer - Falkumelva Elstrøm - mølledrift Skiferbruddet ved Falkumelva Rasteplass på Ulvskollen Magnetitt i gneiss Røverkollen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Brattkant ved Falkumelva Meterrikstegn Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetjernstein Tallmannshuset ved Løveid Glimmer Pipa - Skotfoss bruk Limitjern ved Kreppamyr Gravhaug på Gulset Kanal og sluse i Falkumelva Løveid sluser Gulset bru (nedl.) Ebbes plass Skjerp - se ned for å se opp! Omdal skole, Dalsbygda Nedgang i Glasergruva Magnetisk jernmalm Rugla sett fra Rugleåsen Gulset bedehus Sjakt - Glasergruva Meterrikstegn Aquadukt Åletjern Vakkert tre ved Falkumelva Myren tresliperi Siste huleboer Geoparkåpning ved Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Skotfoss Elstrøm camping Bjordamskollen bygdeborg Informasjon om sprøyting Bjørn skutt nær Skien Bruket på Skotfoss Ruin av Sackerhus studeres Mangelfull sikring Skien - et eldorado for kano Gravhauger - Gulset Tvittingen Kjempa bygdeborgvei Mikaelshula Jettegryter ved Kjempa Hulvei Stryk i Falkumelva På Ulvsvannsjordet Tømmerrenna på Fossum Bergmanden Gneiss på vestsiden av Falkumelva Gravhaug på Gulset Hyni pukkverk Glaseren - farlige skjerp Hyttebekken ned fra Bruberg Kanon på museet til Løvenskiold Kurvslede Steinbrudd for Skien sluse Gruvagang i Glasergruva Gamle jernverk Naturlige veier Hulvei - elever Dalsbygda Kart over Bruberg Låvebru Nyhus Bredgangen gruve - sikret Sjakt - Glasergruva Flytteblokk Prinsens bolig Platå for hestevandring - Bruberg gruve Lakene i Ulvsvann Innsegling til Rugla Kjempa under angrep Ruinen ved Breidgangen Goberg lense Lokalhistorie Avløpsrør - Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Vrakstein ved Glasergruva Thors plass Inngang - Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Skotfossen eller Ovfoss Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Rusletur på Skotfoss Fareskilt - gruveåpninger Elever i Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Elvelandskap Amfibolittganger Vadested - sluse - bro Gruvesjakter i Magnetkollen Løveid fra Nordsjøsida Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Regler for laksefisket Toppkjoyte Skotfosstien - informasjonsplakat Ebbes plass Gruvesjakt - ikke lett å se! Landsbygda og byen møtes på Gulset Pinnehuset Farlige skjerp Spor av bever Kullbæring TT-skilt i Rokkedalen Kart over Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Skådalen - kullmiler Gravhaug på Bjørntvedt Hyttebekken ved Bruberg Hestevandring - "Gå djevelen" Bjørnestilla Prebkollen Langs Falkumelvas bredd Isskuring Trykk og temperatur Malmletere - rutengjengere Åletjern Kvartskrystaller Bru, mølle og sluse i Falkumelva Glasergruva nord

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish