Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Skotfossen eller Ovfoss Siste huleboer Nyhus - Gulsetkaasa Hyttebekken ned fra Bruberg Bredgangen gruve - sikret Kullslede Steinbrudd for Skien sluse Røverkollen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Brubergstollen Langgangen gruve Gravhaug på Gulset Veien til Smørhullet Smørhullet Vakkert tre ved Falkumelva Innsegling til Rugla Åletjern Elstrøm - mølledrift Gruvagang i Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Åletjern Gulset bru (nedl.) Grøtsund ved Skotfoss Gulset gård Løveid sluser Prinsens bolig Gruvesjakter i Magnetkollen Goberg lense Torgersen og Sollid Gulis haug Boliger i Røråsen Tvittingen Stryk i Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Hynibrua fra 1655 Gruvearbeidernes håndredskaper Hulvei Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gravplass - Pollen ved Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Thors plass Sjakt - Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Malmen er magnetisk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Hyttebekken ved Bruberg Beverrenne Pipa - Skotfoss bruk På Langgangsjordet Sluse i Falkumelva Sjakt - Glasergruva Gammel esse Kjempa under angrep Kart over Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hestekrybba ved Skotfossveien Gneiss på vestsiden av Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Smie ved Vasdalstjern Bergmanden Skådalen - kullmiler Kanon på museet til Løvenskiold Gulset kirke under bygging Tangen på Skotfoss Kullslede Skien vannverk - Ulvsvann Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hulvei - elever Glasergruva nord Toppkjoyte Rugla sett fra Rugleåsen Bliva nedover Kjempa falt Nedgang i Glasergruva Bliva badeplass Bruberg - snitt av vestre del Myren tresliperi Aquadukt Elvelandskap Bjordamskollen bygdeborg Kjempeåsen med bygdeborg Kurvslede Gulset skole på Strømdal Meterrikstegn Goberg lense Løveid Meterrikstegn Vrakstein ved Glasergruva Hulvei på Elstrøm Informasjon til Glaseren Magnetitt i gneiss Graver på Maihaugen Rusletur på Skotfoss Prebkollen Gateløp på Skotfoss Bruket på Skotfoss Breidgangen gruve med ruin Skotfoss 1890 Fra brannstasjonen mot Galgebakken Øvelse i Hyni pukkverk Kanal og sluse i Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Kvartskrystaller Tallmannshuset ved Løveid Kjempa bygdeborgvei Klyve Gamlehjem Isskuring Kart over Bruberg Geoparkåpning ved Glasergruva Gravhaug på Gulset Malmletere - rutengjengere Ebbes plass Skifer - Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Jettegryter Kart over eiendommen Elstrøm Gamle jernverk Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skifer Kalkstein i oppløsning Modell av arbeid i gruve Skotfosskleiva Fareskilt - gruveåpninger Falkum - en geologisk grenselinje Gruvesjakt - Bruberg gruve Amasonitt Regler for laksefisket Myren på Gulset Bliva Trykk og temperatur Vakkert elvelandskap Mikaelshula Syd for Skotfossen Rokkedalen Mangelfull sikring Jernmalm Ruinen ved Breidgangen Farlige skjerp Glaseren - farlige skjerp Myren tresliperi - 1908 Skotfosstien - informasjonsplakat TT-skilt i Rokkedalen Geoparktur til Glasergruva Skotfoss skole Amfibolittganger Stiger Paulsens bolig Røvarkollen Konglekrig på bygdeborg Flytteblokk Skiferbruddet ved Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del Milebunn i Skådalen Informasjon om sprøyting Hyni pukkverk Tømmerenne Hjellevannet Løveid fra Nordsjøsida Fossumgruvene - kart Eggformede gruveganger Skotfoss - en liten flom Strømdal gård Dal i Dalsbygda Breigangen gruve - ruin Glasergruva - en opplevelse Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Geiterams Arbeidsmiljø i Bruberg Dalsbygda Skotåsen gruve Granatkrystaller i kvarts Kullbunn i Svartendalen Gulset bedehus Bygdeborg Hestevandring - "Gå djevelen" Skotfoss Omdal skole, Dalsbygda Magnetittåre i Glasergruva Låvebru Nyhus Elever i Glasergruva Kart - Kjempeåsen Lokalhistorie Falkumbrua 1983 Gruvesjakter - Glaseren Ruglaåsen Glimmer Pinnehuset Vognmann Flohr - Skotfossveien Bjørnestilla Skien - et eldorado for kano Bygdeborger - rester etter festning Veivalg og god skilting Glaseren - hestevandring Steingjerde til Langgangsplassen Storelva sett fra Elstrøm Gravhauger - Gulset Revefelle ved Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Kjempa bygdeborg Kart - Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Kjempeåsen idag Brattkant ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Magnetisk jernmalm Skotfoss Kullbæring Stigeråsen på Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Bygdeborgveien til Kjempa Trehjørningen - Ulvskollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Magnetjernstein Direktørvilla - Vaddrettet Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Tømmerrenna på Fossum Breigangen gruve - profil På vei til glaseren Veien til Skrehelle Brurester - Falkumelva Bjørn skutt nær Skien Bru, mølle og sluse i Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Tømmerfløtere på Falkumelva Spor av bever Gneis Ulvsvann - Fossumkart Liabrakka Avløpsrør - Falkumelva Inngang - Glasergruva Hynieva Vrakstein ved Glasergruva Ebbes plass Sandgata på Skotfoss Sjøen i Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Ruin av Sackerhus studeres Elstrøm camping Ole Høiland - hule Skotfoss stadion på Røråsen Jettegryter ved Kjempa Løveid sett fra Ruglaåsen På Ulvsvannsjordet Rasteplass på Ulvskollen Nordgaards vannledning Brubergsjakt sett fra traktorveien Spor av bronseladerrøyser Ovnsplater og ovner Lakene i Ulvsvann De siste huleboere Naturlige veier Vebjørns plass Vadested - sluse - bro Myren i dag Russerhula

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish