Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Konglekrig på bygdeborg Utsyn fra Vestre Skredhelle Ole Høiland - hule Bliva nedover Innsegling til Rugla Sjakt - Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gulset bru (nedl.) Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje Boliger i Røråsen Kart - Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Kurvslede Kjempeåsen idag Gruvearbeidernes håndredskaper Vrakstein ved Glasergruva Rusletur på Skotfoss Farlige skjerp Goberg lense Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Malmletere - rutengjengere Elstrøm camping Hulvei Skirferbrudd ved Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Vebjørns plass Hyttebekken ned fra Bruberg Dalsbygda Vakkert elvelandskap Gateløp på Skotfoss Hynieva Kart - Kjempeåsen Limitjern ved Kreppamyr Parkering til Mikaelshulen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skifer - Falkumelva Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfosskleiva Glimmer Gulis haug Informasjon om sprøyting Avløpsrør - Falkumelva Kvartskrystaller Russerhula Elever i Glasergruva Klyve Gamlehjem Skotfossen eller Ovfoss Gruvesjakt - Bruberg gruve Ebbes plass Liabrakka Toppkjoyte Brattkant ved Falkumelva Nordgaards vannledning Bygdeborger - rester etter festning Gruvesjakter i Magnetkollen Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss 1890 Lokalhistorie Brurester - Falkumelva Gulset gård Modell av arbeid i gruve Mikaelshula Hyni pukkverk Glaseren - hestevandring Kullslede Stigeråsen på Gulset Sjøen i Glasergruva Gravhaug på Gulset Spor av bever Meterrikstegn Rugla sett fra Rugleåsen Prebkollen Kanon på museet til Løvenskiold Tallmannshuset ved Løveid Vakkert tre ved Falkumelva Hynibrua fra 1655 Veien til Smørhullet Tømmerfløtere på Falkumelva Meterrikstegn Stryk i Falkumelva Kjempa bygdeborg Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Strømdal gård Eggformede gruveganger Kart over Bruberg Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Brubergsjakt sett fra traktorveien Sluse i Falkumelva Graver på Maihaugen Tømmerenne Ruglaåsen Gammel esse Åletjern Amasonitt Beverrenne Kjempa under angrep Kart over Glasergruva Langgangen gruve Glaserdalen - stien kommer fra Lia Åletjern Gamle jernverk Øvelse i Hyni pukkverk Sjakt - Glasergruva Skifer Granatkrystaller i kvarts Skotfoss - en idyllisk plass Regler for laksefisket Tangen på Skotfoss Gneis Veien til Skrehelle Gravhaug på Bjørntvedt Glasergruva - en opplevelse Bygdeborg De siste huleboere Rokkedalen Myren tresliperi - 1908 Malmen er magnetisk Skien - et eldorado for kano Ovnsplater og ovner Magnetittåre i Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Lakene i Ulvsvann Myren på Gulset Bru, mølle og sluse i Falkumelva TT-skilt i Rokkedalen Sandgata på Skotfoss Amfibolittganger Ruin av Sackerhus studeres Trehjørningen - Ulvskollen Kjempa falt Pinnehuset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Jettegryter Flytteblokk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Geoparkåpning ved Glasergruva Nedgang i Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Skotfoss stadion på Røråsen Gruvesjakt - ikke lett å se! Trykk og temperatur Direktørvilla - Vaddrettet Løveid sett fra Ruglaåsen På vei til glaseren På Ulvsvannsjordet Pipa - Skotfoss bruk Langs Falkumelvas bredd Naturlige veier Breigangen gruve - profil Glasergruva nord Skotfoss skole Bliva badeplass Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Jettegryter ved Kjempa Dal i Dalsbygda Magnetjernstein Bygdeborgveien til Kjempa Bjørnestilla Revefelle ved Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Ulvsvann - Fossumkart Skotfosstien - informasjonsplakat Skotåsen gruve Breidgangen gruve med ruin Myren tresliperi Åletjern i Gulsetmarka Magnetittåre i Glasergruva Røvarkollen Skotfoss - en liten flom Magnetitt i gneiss Kullbæring Fra brannstasjonen mot Galgebakken Røverkollen Thors plass Omdal skole, Dalsbygda Jernmalm Smie ved Vasdalstjern Geiterams Gravhaug på Gulset På Langgangsjordet Syd for Skotfossen Bruberg gruve - snitt av østre del Kjempa bygdeborgvei Informasjon til Glaseren Hyttebekken ved Bruberg Kjempeåsen med bygdeborg Rugla Gjestgiveri Kart over eiendommen Elstrøm Fossumgruvene - kart Gulset bedehus Inngang - Glasergruva Tvittingen Hestekrybba ved Skotfossveien Skådalen - kullmiler Elvelandskap Brubergstollen Vadested - sluse - bro Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss Bruket på Skotfoss Stiger Paulsens bolig Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ebbes plass Kullslede Bruberg - snitt av vestre del Prinsens bolig Gravhauger - Gulset Bliva Myren i dag Veivalg og god skilting Landsbygda og byen møtes på Gulset Isskuring Bjørn skutt nær Skien Milebunn i Skådalen Goberg lense Mangelfull sikring Fareskilt - gruveåpninger Bergmanden Låvebru Nyhus Hulvei - elever Breigangen gruve - ruin Geoparktur til Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Gravplass - Pollen ved Skotfoss Steinbrudd for Skien sluse Skien vannverk - Ulvsvann Gulset skole på Strømdal Rasteplass på Ulvskollen Nyhus - Gulsetkaasa Gruvagang i Glasergruva Hjellevannet Løveid fra Nordsjøsida Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Bjordamskollen bygdeborg Steingjerde til Langgangsplassen Siste huleboer Grøtsund ved Skotfoss Aquadukt Falkumbrua 1983 Smørhullet Gulset kirke under bygging Torgersen og Sollid Skiferbruddet ved Falkumelva Vognmann Flohr - Skotfossveien Elstrøm - mølledrift Hestevandring - "Gå djevelen" Kalkstein i oppløsning Spor av bronseladerrøyser Magnetisk jernmalm Løveid sluser Tømmerrenna på Fossum Hulvei på Elstrøm Glaseren - farlige skjerp Gneiss på vestsiden av Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish