Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Spor av bronseladerrøyser Magnetisk jernmalm På Ulvsvannsjordet Tømmerenne Informasjon om sprøyting Ulvsvann - Fossumkart Ruglaåsen Vakkert elvelandskap Myren tresliperi Glaserdalen - stien kommer fra Lia Meterrikstegn Magnetjernstein Tømmerrenna på Fossum Skotfoss Gruvearbeidernes håndredskaper Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bliva nedover Avløpsrør - Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Gravplass - Pollen ved Skotfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kart over Bruberg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Myren tresliperi - 1908 Elever i Glasergruva Trehjørningen - Ulvskollen Granatkrystaller i kvarts Bruberg - snitt av vestre del Flytteblokk Vognmann Flohr - Skotfossveien Glasergruva nord Gulset gård Fossumgruvene - kart Løveid Hulvei på Elstrøm Ruin av Sackerhus studeres Falkumbrua 1983 Jernmalm Skifer - Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gneis Skien vannverk - Ulvsvann Syd for Skotfossen Meterrikstegn Farlige skjerp Fareskilt - gruveåpninger Smie ved Vasdalstjern Kvartskrystaller Brubergsjakt sett fra traktorveien Hulvei - elever Stiger Paulsens bolig Kjempa falt Malmletere - rutengjengere Hynibrua fra 1655 Stoll utminert ved fyrsetting Rokkedalen Beverrenne Tømmerfløtere på Falkumelva Gulset bru (nedl.) Parkering til Mikaelshulen Hynieva Røvarkollen Veien til Smørhullet Goberg lense Hyttebekken ned fra Bruberg Kjempeåsen idag Skotfosstien - informasjonsplakat Kullslede Lakene i Ulvsvann Låvebru Nyhus Bygdeborger - rester etter festning Skirferbrudd ved Falkumelva Dalsbygda Stigeråsen på Gulset Bjordamskollen bygdeborg Bergmanden Kart - Kjempeåsen Hestevandring - "Gå djevelen" Prinsens bolig Storelva sett fra Elstrøm Glasergruva - en opplevelse Naturlige veier Gruvagang i Glasergruva Amasonitt Bliva Geiterams Nedgang i Glasergruva Hyni pukkverk Kart over Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Øvelse i Hyni pukkverk Rugla Gjestgiveri Ruinen ved Breidgangen Limitjern ved Kreppamyr Nordgaards vannledning Bredgangen gruve - sikret Skiferbruddet ved Falkumelva Informasjon til Glaseren Skjerp - se ned for å se opp! Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Myren på Gulset Siste huleboer På vei til glaseren Skotfosskleiva Skotfossen eller Ovfoss Innsegling til Rugla Brubergstollen Revefelle ved Falkumelva Glimmer Gammel esse Steingjerde til Langgangsplassen Boliger i Røråsen Geoparkåpning ved Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Prebkollen Bygdeborgveien til Kjempa Lokalhistorie Tvittingen Aquadukt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Hyttebekken ved Bruberg Løveid fra Nordsjøsida Pinnehuset Skotåsen gruve Røverkollen Skotfoss 1890 Rusletur på Skotfoss Ebbes plass Gravhaug på Gulset Nyhus - Gulsetkaasa Torgersen og Sollid Skotfoss stadion på Røråsen Langs Falkumelvas bredd Grøtsund ved Skotfoss Bliva badeplass Liabrakka Magnetitt i gneiss Kurvslede Bru, mølle og sluse i Falkumelva Smørhullet Gamle jernverk Gravhauger - Gulset Tangen på Skotfoss Regler for laksefisket Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Glaseren - hestevandring Rasteplass på Ulvskollen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Ebbes plass Skiferbruddet ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gulset kirke under bygging Hjellevannet Vrakstein ved Glasergruva Åletjern Dal i Dalsbygda Magnetittåre i Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset På Langgangsjordet Kulturlandskap - Vestre Gulset Veivalg og god skilting Gulset bedehus Skotfoss - en idyllisk plass Arbeidsmiljø i Bruberg Brattkant ved Falkumelva Inngang - Glasergruva Goberg lense Pipa - Skotfoss bruk Kjempa under angrep Bjørnestilla Trykk og temperatur Tallmannshuset ved Løveid Ovnsplater og ovner Isskuring Amfibolittganger Utsyn fra Vestre Skredhelle Kanal og sluse i Falkumelva De siste huleboere Bruberg gruve - snitt av østre del Hulvei Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skien - et eldorado for kano TT-skilt i Rokkedalen Skotfoss - en liten flom Løveid sluser Brurester - Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Thors plass Kjempeåsen med bygdeborg Myren i dag Gravhaug på Gulset Kullbunn i Svartendalen Klyve Gamlehjem Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Åletjern i Gulsetmarka Skotfoss skole Jettegryter ved Kjempa Vrakstein ved Glasergruva Sluse i Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Ole Høiland - hule Bygdeborg Kullbæring Vebjørns plass Kalkstein i oppløsning Jettegryter Russerhula Kullslede Elstrøm camping Elstrøm - mølledrift Bruket på Skotfoss Skifer Gulset skole på Strømdal Strømdal gård Løveid sett fra Ruglaåsen Elvelandskap Åletjern Malmen er magnetisk Skådalen - kullmiler Gulis haug Toppkjoyte Skotfoss Direktørvilla - Vaddrettet Breigangen gruve - profil Breigangen gruve - ruin Falkum - en geologisk grenselinje Kjempa bygdeborg Modell av arbeid i gruve Omdal skole, Dalsbygda Gneiss på vestsiden av Falkumelva Sandgata på Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Veien til Skrehelle Milebunn i Skådalen Sjakt - Glasergruva Gateløp på Skotfoss Mikaelshula Kart - Glasergruva Graver på Maihaugen Bjørn skutt nær Skien Magnetittåre i Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Gruvesjakt - Bruberg gruve Konglekrig på bygdeborg Sjøen i Glasergruva Spor av bever Stryk i Falkumelva Vakkert tre ved Falkumelva Eggformede gruveganger Mangelfull sikring Vadested - sluse - bro Sjakt - Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Gruvesjakt - ikke lett å se! Kart over eiendommen Elstrøm Langgangen gruve Rugla sett fra Rugleåsen Kjempa bygdeborgvei

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish