Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Gravhaug på Bjørntvedt Hyttebekken ned fra Bruberg Veivalg og god skilting Hestekrybba ved Skotfossveien Løveid sluser Kart over Fringsfossen og Skotfossene Glimmer Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Pipa - Skotfoss bruk Vakkert elvelandskap Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Ruin av Sackerhus studeres Bygdeborgveien til Kjempa Torgersen og Sollid Skien vannverk - Ulvsvann Goberg lense Spor av bever Nordgaards vannledning Ulvsvann - Fossumkart Boliger i Røråsen Bergmanden Kullslede Skotfoss Åletjern i Gulsetmarka Ebbes plass Kjempeåsen idag Meterrikstegn Kjempa bygdeborgvei Gneis Geiterams Skiferbruddet ved Falkumelva Jettegryter Fareskilt - gruveåpninger Skifer Hulvei Sjakt - Glasergruva Kjempa bygdeborg Gulset bedehus Gruvesjakter i Magnetkollen Jernmalm Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gruvagang i Glasergruva Innsegling til Rugla Kjempa under angrep Ovnsplater og ovner Ebbes plass Liabrakka Løveid sett fra Ruglaåsen På Ulvsvannsjordet Kulturlandskap - Vestre Gulset Rokkedalen Prebkollen Kalkstein i oppløsning Spor av bronseladerrøyser Goberg lense Strømdal gård Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Meterrikstegn Hestevandring - "Gå djevelen" Pinnehuset Steingjerde til Langgangsplassen Låvebru Nyhus Skotfoss - en liten flom Bru, mølle og sluse i Falkumelva Klyve Gamlehjem Rugla sett fra Rugleåsen Vrakstein ved Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Rester etter fyrsetting i Glasergruva Russerhula Stiger Paulsens bolig Mangelfull sikring Omdal skole, Dalsbygda Kart - Glasergruva Kvartskrystaller Geoparkåpning ved Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Storelva sett fra Elstrøm Skotfoss Øvelse i Hyni pukkverk Åletjern Bliva Skien - et eldorado for kano Hulvei på Elstrøm Skotfoss 1890 Smie ved Vasdalstjern Kanon på museet til Løvenskiold Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Geoparktur til Glasergruva Falkumbrua 1983 Bruberg gruve - snitt av østre del Nedgang i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Naturlige veier Isskuring Rester etter fyrsetting i Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Dal i Dalsbygda Åletjern Hulvei - elever Veien til Skrehelle Direktørvilla - Vaddrettet Flytteblokk Syd for Skotfossen Løveid Landsbygda og byen møtes på Gulset Breigangen gruve - profil Brattkant ved Falkumelva Tvittingen Skådalen - kullmiler Kurvslede Bygdeborger - rester etter festning Kullbæring Bruberg - snitt av vestre del Gulset kirke under bygging Siste huleboer Bjørn skutt nær Skien Bliva badeplass Røvarkollen Hynieva Brubergsjakt sett fra traktorveien Sluse i Falkumelva Veien til Smørhullet Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Trehjørningen - Ulvskollen Vebjørns plass Amasonitt Granatkrystaller i kvarts Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Gravhaug på Gulset Ole Høiland - hule Elvelandskap Gruvesjakt - ikke lett å se! Rasteplass på Ulvskollen Modell av arbeid i gruve Magnetjernstein Langs Falkumelvas bredd Tømmerenne Revefelle ved Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Eggformede gruveganger Tømmerfløtere på Falkumelva Langgangen gruve Informasjon om sprøyting Breigangen gruve - ruin Kjempa falt Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Tømmerrenna på Fossum Gulset gård Bjordamskollen bygdeborg Bjørnestilla Sjakt - Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Elstrøm - mølledrift Kart over Bruberg Gammel esse Bliva nedover Gamle jernverk Thors plass Skotåsen gruve Hjellevannet Falkum - en geologisk grenselinje Kart over eiendommen Elstrøm Aquadukt Farlige skjerp Bygdeborg Lokalhistorie Løveid fra Nordsjøsida Skotfoss stadion på Røråsen Grøtsund ved Skotfoss Skotfossen eller Ovfoss Regler for laksefisket Brubergstollen Malmen er magnetisk Glaseren - farlige skjerp Kart - Kjempeåsen Vadested - sluse - bro Trykk og temperatur Utsyn fra Vestre Skredhelle Glaseren - hestevandring Elstrøm camping Arbeidsmiljø i Bruberg Gulis haug Gateløp på Skotfoss Skjerp - se ned for å se opp! Elever i Glasergruva Prinsens bolig Smørhullet De siste huleboere Jettegryter ved Kjempa Vognmann Flohr - Skotfossveien Rugla Gjestgiveri Magnetittåre i Glasergruva På Langgangsjordet Gulset skole på Strømdal Limitjern ved Kreppamyr Stryk i Falkumelva Kart over Glasergruva Malmletere - rutengjengere Gruvesjakter - Glaseren Sandgata på Skotfoss Fossumgruvene - kart Parkering til Mikaelshulen Mikaelshula Myren i dag Gravhauger - Gulset Vakkert tre ved Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Fra brannstasjonen mot Galgebakken Amfibolittganger Gulset bru (nedl.) Milebunn i Skådalen Informasjon til Glaseren Lakene i Ulvsvann Myren på Gulset Dalsbygda Gruvearbeidernes håndredskaper Graver på Maihaugen Røverkollen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kullslede Avløpsrør - Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skifer - Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Bruket på Skotfoss På vei til glaseren Magnetisk jernmalm Myren tresliperi - 1908 Magnetitt i gneiss Stigeråsen på Gulset Skotfosskleiva Hyni pukkverk Hynibrua fra 1655 Myren tresliperi Brurester - Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Inngang - Glasergruva Beverrenne Skotfosstien - informasjonsplakat Vik og havn på Ruglaåsen Rusletur på Skotfoss Skirferbrudd ved Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Skotfoss skole Glasergruva nord Tangen på Skotfoss Gravhaug på Gulset Ruglaåsen TT-skilt i Rokkedalen Toppkjoyte Breidgangen gruve med ruin Kanal og sluse i Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish