Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Veien til Skrehelle Steinbrudd for Skien sluse Vebjørns plass Geiterams Vrakstein ved Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Flytteblokk TT-skilt i Rokkedalen Pinnehuset Ebbes plass Geoparktur til Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Bredgangen gruve - sikret Bruberg gruve - snitt av østre del Bliva nedover Strømdal gård Kullslede Brattkant ved Falkumelva Lokalhistorie Myren tresliperi Løveid sluser Innsegling til Rugla Myren i dag Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kart over eiendommen Elstrøm Informasjon til Glaseren Kanon på museet til Løvenskiold Kullbæring Løveid sett fra Ruglaåsen Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss - en idyllisk plass Kjempa bygdeborg Parkering til Mikaelshulen Hyni pukkverk Kjempeåsen idag Jettegryter ved Kjempa Rokkedalen Kjempa bygdeborgvei Rasteplass på Ulvskollen Gulset bedehus Bjørnestilla Konglekrig på bygdeborg Løveid fra Nordsjøsida Myren på Gulset Brurester - Falkumelva Bergmanden Åletjern i Gulsetmarka Hyttebekken ved Bruberg Gneis Aquadukt Skirferbrudd ved Falkumelva Falkum - en geologisk grenselinje Kart over Bruberg Bygdeborger - rester etter festning Skotfoss - en liten flom Langs Falkumelvas bredd Avløpsrør - Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Hyttebekken ned fra Bruberg Gulset bru (nedl.) Kjempa falt Kjempa under angrep Dalsbygda Grøtsund ved Skotfoss Elstrøm camping Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gulset kirke under bygging Platå for hestevandring - Bruberg gruve De siste huleboere Fareskilt - gruveåpninger Direktørvilla - Vaddrettet Vik og havn på Ruglaåsen Amfibolittganger Prinsens bolig Skifer - Falkumelva Liabrakka Ovnsplater og ovner Torgersen og Sollid Mangelfull sikring Gulis haug Skotfoss skole Limitjern ved Kreppamyr Thors plass Skien - et eldorado for kano Skotfosstien - informasjonsplakat Gravhaug på Bjørntvedt Gravhaug på Gulset Skien vannverk - Ulvsvann Brubergsjakt sett fra traktorveien Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Falkumbrua 1983 Steingjerde til Langgangsplassen Skotåsen gruve Gravplass - Pollen ved Skotfoss Farlige skjerp Tømmerrenna på Fossum Elever i Glasergruva Meterrikstegn Gruvesjakt - ikke lett å se! Ulvsvann - Fossumkart Breigangen gruve - ruin Breidgangen gruve med ruin Gamle jernverk Fossumgruvene - kart Låvebru Nyhus Skjerp - se ned for å se opp! Gruvagang i Glasergruva Vakkert elvelandskap Gammel esse På vei til glaseren Storelva sett fra Elstrøm Toppkjoyte Øvelse i Hyni pukkverk Elstrøm - mølledrift Vadested - sluse - bro Dal i Dalsbygda Brubergstollen Modell av arbeid i gruve Hynibrua fra 1655 Stoll utminert ved fyrsetting Russerhula Skiferbruddet ved Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Arbeidsmiljø i Bruberg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skotfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Malmen er magnetisk Hulvei - elever Åletjern Glimmer Goberg lense Gravhauger - Gulset Smørhullet Milebunn i Skådalen Bjørn skutt nær Skien Bliva badeplass Rusletur på Skotfoss Jernmalm Malmletere - rutengjengere Kullslede Åletjern Stigeråsen på Gulset Graver på Maihaugen Gateløp på Skotfoss Myren tresliperi - 1908 Bjordamskollen bygdeborg Gravhaug på Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Jettegryter Bygdeborg Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfosskleiva Røvarkollen Trykk og temperatur Breigangen gruve - profil Nordgaards vannledning Klyve Gamlehjem Hynieva Sjøen i Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Ole Høiland - hule Sjakt - Glasergruva Magnetitt i gneiss Vognmann Flohr - Skotfossveien Ruinen ved Breidgangen Hestekrybba ved Skotfossveien På Ulvsvannsjordet Boliger i Røråsen Langgangen gruve Rugla sett fra Rugleåsen Regler for laksefisket Prebkollen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Ebbes plass Ruglaåsen Veivalg og god skilting Spor av bronseladerrøyser Glasergruva nord Bruket på Skotfoss Tangen på Skotfoss Skådalen - kullmiler Gulset skole på Strømdal Røverkollen Eggformede gruveganger Geoparkåpning ved Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Revefelle ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Syd for Skotfossen Glasergruva - en opplevelse Inngang - Glasergruva Veien til Smørhullet Kart over Glasergruva Sjakt - Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Stryk i Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Kvartskrystaller Meterrikstegn Hulvei Glaseren - hestevandring Goberg lense Kart - Glasergruva Bruberg - snitt av vestre del Magnetittåre i Glasergruva Siste huleboer Tvittingen Ruin av Sackerhus studeres Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Lakene i Ulvsvann Kart over Fringsfossen og Skotfossene Glaseren - farlige skjerp Bliva Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakter i Magnetkollen Naturlige veier Kart - Kjempeåsen Stiger Paulsens bolig Landsbygda og byen møtes på Gulset Beverrenne Trehjørningen - Ulvskollen Magnetisk jernmalm Tømmerfløtere på Falkumelva Gulset gård Informasjon om sprøyting Spor av bever Elvelandskap Hjellevannet Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Tømmerenne Isskuring Gruvearbeidernes håndredskaper Sandgata på Skotfoss Hulvei på Elstrøm Granatkrystaller i kvarts Løveid Kalkstein i oppløsning Amasonitt Mikaelshula Skotfoss Kurvslede På Langgangsjordet Magnetjernstein Rugla Gjestgiveri Hestevandring - "Gå djevelen" Skifer Pipa - Skotfoss bruk Kullbunn i Svartendalen Sluse i Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Gruvesjakter - Glaseren Nedgang i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish