Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Ole Høiland - hule Revefelle ved Falkumelva Parkering til Mikaelshulen Vakkert tre ved Falkumelva Glimmer Langgangen gruve Hulvei - elever Steingjerde til Langgangsplassen Løveid sluser Sandgata på Skotfoss Tangen på Skotfoss Rokkedalen Skiferbruddet ved Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Gruvesjakter - Glaseren Elvelandskap Røvarkollen Rusletur på Skotfoss Ebbes plass Kart over eiendommen Elstrøm Myren på Gulset Magnetjernstein Dal i Dalsbygda Kullslede De siste huleboere Kart - Kjempeåsen Kjempa bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Kurvslede Hjellevannet Tallmannshuset ved Løveid Vakkert elvelandskap Syd for Skotfossen Gamle jernverk Vognmann Flohr - Skotfossveien Meterrikstegn Gravhaug på Gulset Mangelfull sikring Grøtsund ved Skotfoss Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Ruglaåsen Kjempa falt Spor av bronseladerrøyser Smørhullet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Meterrikstegn Graver på Maihaugen Innsegling til Rugla Tømmerfløtere på Falkumelva Geiterams På Ulvsvannsjordet Skådalen - kullmiler Tvittingen Steinbrudd for Skien sluse Magnetittåre i Glasergruva Åletjern Gammel esse Vik og havn på Ruglaåsen Stoll utminert ved fyrsetting Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Malmen er magnetisk Myren tresliperi - 1908 Ovnsplater og ovner Naturlige veier Åletjern Bruberg - snitt av vestre del Ulvsvann - Fossumkart Kullbæring Milebunn i Skådalen Kullbunn i Svartendalen Geoparktur til Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Gravhaug på Gulset Veien til Smørhullet Skotfosstien - informasjonsplakat Løveid Boliger i Røråsen Konglekrig på bygdeborg Kjempa under angrep Gruvagang i Glasergruva Røverkollen Omdal skole, Dalsbygda Ebbes plass Liabrakka Avløpsrør - Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hyttebekken ned fra Bruberg Amasonitt Bjørnestilla Hyni pukkverk Kjempa bygdeborgvei Vadested - sluse - bro Kulturlandskap - Vestre Gulset Magnetisk jernmalm Glaseren - hestevandring Platå for hestevandring - Bruberg gruve Falkumbrua 1983 Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Hestekrybba ved Skotfossveien Spor av bever Glasergruva nord Gulset bedehus Myren tresliperi Brurester - Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Rugla Gjestgiveri Jettegryter ved Kjempa Veien til Skrehelle Klyve Gamlehjem Gulset gård Hynieva Kvartskrystaller Kullslede Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kart over Bruberg Rasteplass på Ulvskollen Siste huleboer Gulset bru (nedl.) Limitjern ved Kreppamyr Glasergruva - en opplevelse Hulvei på Elstrøm Toppkjoyte Gruvearbeidernes håndredskaper Kanon på museet til Løvenskiold Fareskilt - gruveåpninger Amfibolittganger Hulvei Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skotfoss Skifer Torgersen og Sollid Stryk i Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Ruinen ved Breidgangen Skotfosskleiva Gravhauger - Gulset Storelva sett fra Elstrøm Bjørn skutt nær Skien Direktørvilla - Vaddrettet Kart over Fringsfossen og Skotfossene Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss skole Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss stadion på Røråsen Stigeråsen på Gulset Informasjon om sprøyting Farlige skjerp Jernmalm Hynibrua fra 1655 Landsbygda og byen møtes på Gulset På vei til glaseren Eggformede gruveganger Granatkrystaller i kvarts Skotfoss 1890 Inngang - Glasergruva Brubergstollen Sjøen i Glasergruva Vebjørns plass Beverrenne Skirferbrudd ved Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Gneiss på vestsiden av Falkumelva Sjakt - Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Bliva nedover Vrakstein ved Glasergruva Pinnehuset Breigangen gruve - profil Kart - Glasergruva Bergmanden Skjerp - se ned for å se opp! Stiger Paulsens bolig Lokalhistorie Thors plass Veivalg og god skilting Skien vannverk - Ulvsvann Kjempeåsen idag Bliva badeplass På Langgangsjordet Gravhaug på Bjørntvedt Langs Falkumelvas bredd Bygdeborg Isskuring Skotfoss - en liten flom Gateløp på Skotfoss Tømmerenne Aquadukt Nordgaards vannledning Nedgang i Glasergruva Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje Bjordamskollen bygdeborg Bliva Lakene i Ulvsvann Kanal og sluse i Falkumelva Låvebru Nyhus Kart over Glasergruva Goberg lense Bygdeborger - rester etter festning Malmletere - rutengjengere Trehjørningen - Ulvskollen Fossumgruvene - kart Utsyn fra Vestre Skredhelle Sluse i Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Strømdal gård Øvelse i Hyni pukkverk Brattkant ved Falkumelva Dalsbygda Gulis haug Prinsens bolig Gulset kirke under bygging Gulset skole på Strømdal Sjakt - Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfossen eller Ovfoss Breigangen gruve - ruin Goberg lense Løveid fra Nordsjøsida Glaseren - farlige skjerp Magnetitt i gneiss TT-skilt i Rokkedalen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Russerhula Rugla sett fra Rugleåsen Jettegryter Tømmerrenna på Fossum Nyhus - Gulsetkaasa Skifer - Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Myren i dag Åletjern i Gulsetmarka Vrakstein ved Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Kalkstein i oppløsning Elever i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gruvesjakter i Magnetkollen Flytteblokk Gruvesjakt - ikke lett å se! Arbeidsmiljø i Bruberg Modell av arbeid i gruve Prebkollen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Regler for laksefisket Bruket på Skotfoss Informasjon til Glaseren Breidgangen gruve med ruin Smie ved Vasdalstjern Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotåsen gruve Elstrøm camping Ruin av Sackerhus studeres Løveid sett fra Ruglaåsen Gneis Elstrøm - mølledrift Skien - et eldorado for kano Pipa - Skotfoss bruk Trykk og temperatur

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish