Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Kjempeåsen med bygdeborg Glaseren - hestevandring Skifer Gulis haug Nyhus - Gulsetkaasa Rester etter fyrsetting i Glasergruva Liabrakka Rokkedalen Ruinen ved Breidgangen Skotfossen eller Ovfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Stryk i Falkumelva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Prinsens bolig Kalkstein i oppløsning Strømdal gård Låvebru Nyhus Breigangen gruve - profil På vei til glaseren Hyni pukkverk Veien til Skrehelle Magnetjernstein Isskuring Steingjerde til Langgangsplassen Trehjørningen - Ulvskollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Stoll utminert ved fyrsetting Vebjørns plass Vognmann Flohr - Skotfossveien Konglekrig på bygdeborg Åletjern Innsegling til Rugla Thors plass Geoparkåpning ved Glasergruva Pinnehuset Limitjern ved Kreppamyr Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Nordgaards vannledning Aquadukt Ulvsvann - Fossumkart Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Siste huleboer Glaseren - farlige skjerp Falkum - en geologisk grenselinje Meterrikstegn Breigangen gruve - ruin Skotfoss skole Ebbes plass Landsbygda og byen møtes på Gulset Gruvesjakter - Glaseren Skotfosstien - informasjonsplakat Løveid fra Nordsjøsida Informasjon til Glaseren Lokalhistorie Glaserdalen - stien kommer fra Lia Bjordamskollen bygdeborg Kart over Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Smie ved Vasdalstjern Skotfoss - en liten flom Gulset gård Gruvesjakt - ikke lett å se! Brubergstollen Spor av bever Hynibrua fra 1655 Flytteblokk Kullslede Bruberg - snitt av vestre del Langs Falkumelvas bredd Bliva badeplass Hulvei på Elstrøm Hulvei - elever Røverkollen Brurester - Falkumelva Milebunn i Skådalen Fossumgruvene - kart Rugla sett fra Rugleåsen Skien - et eldorado for kano Syd for Skotfossen Elstrøm camping Nedgang i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Regler for laksefisket Bygdeborger - rester etter festning Bjørnestilla Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kjempa under angrep Arbeidsmiljø i Bruberg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skiferbruddet ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss Løveid Pipa - Skotfoss bruk Graver på Maihaugen Amasonitt Elever i Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Jernmalm De siste huleboere Bygdeborg Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kullbæring Myren på Gulset Elvelandskap Dalsbygda Skotfoss - en idyllisk plass Eggformede gruveganger Kjempeåsen idag Sjøen i Glasergruva Tangen på Skotfoss Skådalen - kullmiler Bruket på Skotfoss Hulvei Gruvearbeidernes håndredskaper Øvelse i Hyni pukkverk Hynieva Avløpsrør - Falkumelva Falkumbrua 1983 Beverrenne Omdal skole, Dalsbygda Tømmerenne Skifer - Falkumelva Gammel esse Dal i Dalsbygda Gravhaug på Gulset Tømmerrenna på Fossum Malmletere - rutengjengere Skotfoss Bygdeborgveien til Kjempa Magnetittåre i Glasergruva På Langgangsjordet Grøtsund ved Skotfoss Ole Høiland - hule Hyttebekken ved Bruberg Skien vannverk - Ulvsvann Parkering til Mikaelshulen Kvartskrystaller Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Trykk og temperatur Langgangen gruve Bjørn skutt nær Skien Tvittingen Gruvagang i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Ruglaåsen Vrakstein ved Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Torgersen og Sollid Ruin av Sackerhus studeres Sandgata på Skotfoss Skotfoss 1890 Jettegryter ved Kjempa Stiger Paulsens bolig Jettegryter Stigeråsen på Gulset Direktørvilla - Vaddrettet Løveid sluser Goberg lense Løveid sett fra Ruglaåsen Tømmerfløtere på Falkumelva Sluse i Falkumelva Inngang - Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Toppkjoyte Glasergruva - en opplevelse Fareskilt - gruveåpninger Gruvesjakter i Magnetkollen Myren i dag Gravhauger - Gulset Glimmer Geiterams Mangelfull sikring Kullslede Vakkert tre ved Falkumelva Gamle jernverk Elstrøm - mølledrift Bliva Prebkollen Veivalg og god skilting Gneiss på vestsiden av Falkumelva På Ulvsvannsjordet Gruvesjakt - Bruberg gruve Kjempa bygdeborgvei Myren tresliperi Kart over eiendommen Elstrøm Ebbes plass Skotåsen gruve Rusletur på Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Modell av arbeid i gruve Kanon på museet til Løvenskiold TT-skilt i Rokkedalen Gravhaug på Bjørntvedt Geoparktur til Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Gneis Magnetisk jernmalm Hjellevannet Vadested - sluse - bro Gateløp på Skotfoss Rugla Gjestgiveri Skjerp - se ned for å se opp! Kulturlandskap - Vestre Gulset Sjakt - Glasergruva Farlige skjerp Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Steinbrudd for Skien sluse Smørhullet Russerhula Ovnsplater og ovner Skotfoss stadion på Røråsen Hestekrybba ved Skotfossveien Gulset bru (nedl.) Brattkant ved Falkumelva Lakene i Ulvsvann Magnetitt i gneiss Hyttebekken ned fra Bruberg Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skirferbrudd ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Sjakt - Glasergruva Kart over Bruberg Bredgangen gruve - sikret Kjempa falt Vakkert elvelandskap Spor av bronseladerrøyser Glasergruva nord Rasteplass på Ulvskollen Kart - Glasergruva Meterrikstegn Revefelle ved Falkumelva Gulset bedehus Amfibolittganger Åletjern i Gulsetmarka Gulset kirke under bygging Goberg lense Kart - Kjempeåsen Gravhaug på Gulset Granatkrystaller i kvarts Skotfosskleiva Bergmanden Naturlige veier Mikaelshula Informasjon om sprøyting Storelva sett fra Elstrøm Boliger i Røråsen Åletjern Kanal og sluse i Falkumelva Gulset skole på Strømdal Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kurvslede Malmen er magnetisk Klyve Gamlehjem Vik og havn på Ruglaåsen Bliva nedover Veien til Smørhullet Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Hestevandring - "Gå djevelen" Røvarkollen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish