Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Bliva nedover Røverkollen Gulset bedehus Kullbunn i Svartendalen Kart over Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Kart over eiendommen Elstrøm Vik og havn på Ruglaåsen Øvelse i Hyni pukkverk Stoll utminert ved fyrsetting Skiferbruddet ved Falkumelva Myren på Gulset Kjempa under angrep Bru, mølle og sluse i Falkumelva Goberg lense Rokkedalen Gammel esse Klyve Gamlehjem Myren tresliperi Omdal skole, Dalsbygda Glasergruva - en opplevelse Lokalhistorie Gravhaug på Gulset Vrakstein ved Glasergruva Kurvslede Limitjern ved Kreppamyr Fossumgruvene - kart Trehjørningen - Ulvskollen Skotfoss stadion på Røråsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bygdeborg Bruberg gruve - snitt av østre del Låvebru Nyhus Vognmann Flohr - Skotfossveien Tømmerenne Røvarkollen Arbeidsmiljø i Bruberg Parkering til Mikaelshulen Bruberg - snitt av vestre del Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skirferbrudd ved Falkumelva Glasergruva nord Skien vannverk - Ulvsvann Goberg lense Hestekrybba ved Skotfossveien Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Smørhullet Grøtsund ved Skotfoss Graver på Maihaugen Boliger i Røråsen Isskuring Kjempeåsen idag Kart over Fringsfossen og Skotfossene Liabrakka Skifer Elstrøm camping Kjempa falt Revefelle ved Falkumelva Pinnehuset Kjempa bygdeborgvei På Langgangsjordet Brubergsjakt sett fra traktorveien Elever i Glasergruva Nedgang i Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Nordgaards vannledning Rugla Gjestgiveri Kjempa bygdeborg Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Sjøen i Glasergruva Thors plass De siste huleboere Meterrikstegn Meterrikstegn Sjakt - Glasergruva Malmen er magnetisk Løveid fra Nordsjøsida Geoparkåpning ved Glasergruva På vei til glaseren Breidgangen gruve med ruin Stiger Paulsens bolig Geoparktur til Glasergruva Glaseren - hestevandring Skotfosstien - informasjonsplakat Eggformede gruveganger Myren i dag Elvelandskap Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss - en liten flom Gulis haug Inngang - Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Informasjon om sprøyting Brattkant ved Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Syd for Skotfossen Sjakt - Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Aquadukt Magnetisk jernmalm Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hyttebekken ned fra Bruberg Ole Høiland - hule Skotfoss skole Farlige skjerp Jernmalm Kullslede Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Torgersen og Sollid Utsyn fra Vestre Skredhelle Malmletere - rutengjengere Kullbæring Strømdal gård Gamle jernverk Geiterams Mangelfull sikring Bergmanden Bjørnestilla Landsbygda og byen møtes på Gulset Gneis Bjørn skutt nær Skien Skien - et eldorado for kano Pipa - Skotfoss bruk Dalsbygda Tømmerrenna på Fossum Ulvsvann - Fossumkart Spor av bever Skotfoss Glaseren - farlige skjerp Modell av arbeid i gruve Glimmer Nyhus - Gulsetkaasa Vakkert tre ved Falkumelva Prinsens bolig Veien til Skrehelle Hulvei - elever Kulturlandskap - Vestre Gulset Elstrøm - mølledrift Flytteblokk Prebkollen Informasjon til Glaseren Fareskilt - gruveåpninger Gulset gård Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Åletjern Spor av bronseladerrøyser Hyttebekken ved Bruberg Falkum - en geologisk grenselinje Skotfoss Magnetittåre i Glasergruva Kart - Glasergruva Ruglaåsen Beverrenne Tømmerfløtere på Falkumelva Kvartskrystaller Skifer - Falkumelva Brurester - Falkumelva Gulset kirke under bygging Amasonitt Skotfoss - en idyllisk plass Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kart over Bruberg Langgangen gruve Bruket på Skotfoss Gruvesjakter - Glaseren Skådalen - kullmiler TT-skilt i Rokkedalen Vakkert elvelandskap Sluse i Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Rugla sett fra Rugleåsen Hynieva Bliva Avløpsrør - Falkumelva Innsegling til Rugla Vadested - sluse - bro Breigangen gruve - ruin Gruvesjakter i Magnetkollen Amfibolittganger Gulset bru (nedl.) Åletjern Lakene i Ulvsvann Glaserdalen - stien kommer fra Lia Ebbes plass Magnetitt i gneiss Bygdeborgveien til Kjempa Gruvagang i Glasergruva Brubergstollen Siste huleboer Sandgata på Skotfoss Skotåsen gruve Åletjern i Gulsetmarka Rasteplass på Ulvskollen Ebbes plass Konglekrig på bygdeborg Kullslede Hulvei på Elstrøm Magnetjernstein Skotfosskleiva Hulvei Gruvesjakt - ikke lett å se! Breigangen gruve - profil Tangen på Skotfoss Milebunn i Skådalen Kjempeåsen med bygdeborg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kalkstein i oppløsning Hyni pukkverk Direktørvilla - Vaddrettet Russerhula Naturlige veier Kanal og sluse i Falkumelva Gulset skole på Strømdal Storelva sett fra Elstrøm Bygdeborger - rester etter festning Løveid sluser Hestevandring - "Gå djevelen" Stigeråsen på Gulset Fra brannstasjonen mot Galgebakken Veivalg og god skilting Hjellevannet Falkumbrua 1983 Hynibrua fra 1655 Kart - Kjempeåsen Myren tresliperi - 1908 Bliva badeplass Løveid sett fra Ruglaåsen Toppkjoyte Gravhaug på Gulset Mikaelshula Trykk og temperatur Regler for laksefisket På Ulvsvannsjordet Veien til Smørhullet Gneiss på vestsiden av Falkumelva Jettegryter Langs Falkumelvas bredd Vebjørns plass Skotfoss 1890 Gruvesjakt - Bruberg gruve Rusletur på Skotfoss Jettegryter ved Kjempa Gravhaug på Bjørntvedt Magnetittåre i Glasergruva Stryk i Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Gravhauger - Gulset Bjordamskollen bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Dal i Dalsbygda Tvittingen Gruvearbeidernes håndredskaper Ruin av Sackerhus studeres Bredgangen gruve - sikret Løveid Kanon på museet til Løvenskiold Gateløp på Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish