Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Bredgangen gruve - sikret Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kanon på museet til Løvenskiold Bliva badeplass Gruvearbeidernes håndredskaper Magnetisk jernmalm Stigeråsen på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hjellevannet Nedgang i Glasergruva Gateløp på Skotfoss Gulset bru (nedl.) Jettegryter ved Kjempa Lakene i Ulvsvann Boliger i Røråsen Glasergruva - en opplevelse Glimmer Åletjern Utsyn fra Vestre Skredhelle Glasergruva nord Breigangen gruve - ruin Stiger Paulsens bolig Smie ved Vasdalstjern Skotfoss - en idyllisk plass Gneis Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kart over Glasergruva Mikaelshula Limitjern ved Kreppamyr Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Kvartskrystaller Isskuring Kart - Kjempeåsen Brattkant ved Falkumelva Breigangen gruve - profil Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kjempa falt Skotfoss skole Elvelandskap Bygdeborgveien til Kjempa Strømdal gård Sjøen i Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Gneiss på vestsiden av Falkumelva Lokalhistorie Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Skjerp - se ned for å se opp! På Ulvsvannsjordet Gulset skole på Strømdal Tømmerenne Kart - Glasergruva Thors plass Trehjørningen - Ulvskollen Dal i Dalsbygda Skifer - Falkumelva Bliva Bliva nedover Russerhula Gruvagang i Glasergruva Bygdeborg Ruglaåsen Veien til Smørhullet Brurester - Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Skotfosstien - informasjonsplakat Gulis haug Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Vakkert tre ved Falkumelva Siste huleboer Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Modell av arbeid i gruve Konglekrig på bygdeborg Fareskilt - gruveåpninger Skotfoss 1890 Bruberg gruve - snitt av østre del Gulset bedehus Flytteblokk Hulvei Kalkstein i oppløsning Magnetittåre i Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Goberg lense Rasteplass på Ulvskollen Naturlige veier Elstrøm - mølledrift Gamle jernverk På Langgangsjordet Spor av bronseladerrøyser Inngang - Glasergruva Rusletur på Skotfoss Bjørnestilla Langgangen gruve Kart over eiendommen Elstrøm Bruket på Skotfoss Kullslede Malmen er magnetisk Myren tresliperi - 1908 Øvelse i Hyni pukkverk Ruin av Sackerhus studeres Rugla sett fra Rugleåsen Ulvsvann - Fossumkart Myren i dag Kjempa bygdeborg Skotfosskleiva Geoparkåpning ved Glasergruva Falkumbrua 1983 Magnetjernstein Vognmann Flohr - Skotfossveien Bjørn skutt nær Skien Kurvslede Røvarkollen Malmletere - rutengjengere Breidgangen gruve med ruin Glaseren - hestevandring Spor av bever TT-skilt i Rokkedalen Direktørvilla - Vaddrettet Informasjon om sprøyting Innsegling til Rugla Parkering til Mikaelshulen Ovnsplater og ovner Prinsens bolig Gulset gård Informasjon til Glaseren Magnetittåre i Glasergruva Skien - et eldorado for kano Prebkollen Brubergstollen Pipa - Skotfoss bruk Gruvesjakter - Glaseren Løveid fra Nordsjøsida Goberg lense Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Syd for Skotfossen Vrakstein ved Glasergruva På vei til glaseren Skotfoss stadion på Røråsen Falkum - en geologisk grenselinje Gravhaug på Gulset Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skotfoss - en liten flom Steingjerde til Langgangsplassen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Arbeidsmiljø i Bruberg Beverrenne Ruinen ved Breidgangen Røverkollen Avløpsrør - Falkumelva Kjempeåsen idag Eggformede gruveganger Skiferbruddet ved Falkumelva Aquadukt Stryk i Falkumelva Elever i Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Tangen på Skotfoss Sjakt - Glasergruva Kullbæring Geiterams Løveid sett fra Ruglaåsen Myren på Gulset Rugla Gjestgiveri Hulvei - elever Vik og havn på Ruglaåsen Nyhus - Gulsetkaasa Rokkedalen Låvebru Nyhus Toppkjoyte Milebunn i Skådalen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Hestevandring - "Gå djevelen" Skådalen - kullmiler Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Ole Høiland - hule Skotåsen gruve Storelva sett fra Elstrøm Tvittingen Sluse i Falkumelva Gravhauger - Gulset Torgersen og Sollid Vakkert elvelandskap Gravhaug på Bjørntvedt Myren tresliperi Veivalg og god skilting Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Hyttebekken ned fra Bruberg Tømmerfløtere på Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Dalsbygda Kullslede Fossumgruvene - kart Revefelle ved Falkumelva Farlige skjerp Magnetitt i gneiss Gravhaug på Gulset Meterrikstegn Steinbrudd for Skien sluse Kart over Bruberg Amasonitt Skotfoss Mangelfull sikring Åletjern Smørhullet Brubergsjakt sett fra traktorveien Jernmalm Fra brannstasjonen mot Galgebakken Omdal skole, Dalsbygda Grøtsund ved Skotfoss Kullbunn i Svartendalen Nordgaards vannledning Sjakt - Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Granatkrystaller i kvarts Sandgata på Skotfoss Meterrikstegn Åletjern i Gulsetmarka Hynibrua fra 1655 Bruberg - snitt av vestre del Kjempa bygdeborgvei Hyttebekken ved Bruberg Geoparktur til Glasergruva Vadested - sluse - bro De siste huleboere Skirferbrudd ved Falkumelva Kulturlandskap - Vestre Gulset Løveid Veien til Skrehelle Hynieva Jettegryter Hyni pukkverk Tømmerrenna på Fossum Rester etter fyrsetting i Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Trykk og temperatur Ebbes plass Hulvei på Elstrøm Vebjørns plass Bjordamskollen bygdeborg Bergmanden Kjempa under angrep Kanal og sluse i Falkumelva Regler for laksefisket Elstrøm camping Klyve Gamlehjem Graver på Maihaugen Løveid sluser Amfibolittganger Gulset kirke under bygging Ebbes plass Tallmannshuset ved Løveid Bygdeborger - rester etter festning Gruvesjakter i Magnetkollen Liabrakka Pinnehuset Skifer Gammel esse

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish