Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Skotfosskleiva Brubergstollen Prebkollen TT-skilt i Rokkedalen Gneis Nyhus - Gulsetkaasa Hulvei på Elstrøm Tømmerfløtere på Falkumelva Skien - et eldorado for kano Gateløp på Skotfoss Løveid sluser Skotåsen gruve Veien til Smørhullet Nordgaards vannledning Ruglaåsen Skien vannverk - Ulvsvann Vakkert elvelandskap Magnetittåre i Glasergruva Åletjern Toppkjoyte Bjørnestilla Gruvesjakter - Glaseren Åletjern Siste huleboer Bergmanden Utsyn fra Vestre Skredhelle Meterrikstegn Skotfossen eller Ovfoss Sjakt - Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kjempeåsen med bygdeborg Bjordamskollen bygdeborg Langgangen gruve Skotfoss stadion på Røråsen Øvelse i Hyni pukkverk Steingjerde til Langgangsplassen Bruket på Skotfoss Magnetitt i gneiss Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Torgersen og Sollid Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Ulvsvann - Fossumkart Sluse i Falkumelva Goberg lense Prinsens bolig Dalsbygda Hjellevannet Kullslede Gravhaug på Gulset Russerhula Bygdeborger - rester etter festning Dal i Dalsbygda Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gulis haug Gruvearbeidernes håndredskaper Elstrøm - mølledrift Røvarkollen Gruvagang i Glasergruva Ovnsplater og ovner Kart over eiendommen Elstrøm Geoparkåpning ved Glasergruva Låvebru Nyhus Bru, mølle og sluse i Falkumelva Amasonitt Skotfoss - en liten flom Rasteplass på Ulvskollen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bjørn skutt nær Skien Gulset gård Sjakt - Glasergruva Hynieva Stigeråsen på Gulset Rugla Gjestgiveri Hulvei - elever Gravplass - Pollen ved Skotfoss Veien til Skrehelle Isskuring Gruvesjakt - ikke lett å se! Veivalg og god skilting Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gulset skole på Strømdal Mangelfull sikring Skådalen - kullmiler Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kart - Glasergruva Magnetjernstein Kurvslede Bredgangen gruve - sikret Kjempa under angrep Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss Goberg lense Flytteblokk Fareskilt - gruveåpninger Brurester - Falkumelva Kjempa bygdeborg Informasjon til Glaseren Stiger Paulsens bolig Direktørvilla - Vaddrettet Løveid Gulset kirke under bygging Rokkedalen Skifer Granatkrystaller i kvarts Limitjern ved Kreppamyr Amfibolittganger Kullslede Rugla sett fra Rugleåsen Skirferbrudd ved Falkumelva Vebjørns plass Bygdeborgveien til Kjempa Kjempa bygdeborgvei På Langgangsjordet Løveid sett fra Ruglaåsen Bliva badeplass Hynibrua fra 1655 Gulset bedehus Kart - Kjempeåsen Elvelandskap Regler for laksefisket Steinbrudd for Skien sluse De siste huleboere Løveid fra Nordsjøsida Myren tresliperi Informasjon om sprøyting Magnetittåre i Glasergruva Innsegling til Rugla Kullbæring Gulset bru (nedl.) Meterrikstegn Ruinen ved Breidgangen Hestevandring - "Gå djevelen" Pipa - Skotfoss bruk Tallmannshuset ved Løveid Hyni pukkverk Lakene i Ulvsvann Sjøen i Glasergruva Klyve Gamlehjem Rusletur på Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Inngang - Glasergruva Breidgangen gruve med ruin Nedgang i Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Kvartskrystaller Hyttebekken ned fra Bruberg Røverkollen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Graver på Maihaugen Mikaelshula Vrakstein ved Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Kart over Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Tømmerenne Glimmer Geiterams Myren i dag Tangen på Skotfoss Jettegryter Bruberg gruve - snitt av østre del Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss - en idyllisk plass Glaseren - hestevandring Omdal skole, Dalsbygda Kalkstein i oppløsning Bruberg - snitt av vestre del Skotfosstien - informasjonsplakat Malmletere - rutengjengere Vrakstein ved Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Bliva nedover Glasergruva - en opplevelse Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfoss Hulvei Revefelle ved Falkumelva Kjempa falt Breigangen gruve - ruin Kanon på museet til Løvenskiold Bliva Storelva sett fra Elstrøm Landsbygda og byen møtes på Gulset Tømmerrenna på Fossum Aquadukt Falkumbrua 1983 Kulturlandskap - Vestre Gulset Gneiss på vestsiden av Falkumelva Sandgata på Skotfoss Spor av bever Modell av arbeid i gruve Boliger i Røråsen Fossumgruvene - kart Thors plass Liabrakka Kullbunn i Svartendalen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Ole Høiland - hule Stoll utminert ved fyrsetting Kart over Bruberg Malmen er magnetisk På Ulvsvannsjordet Trykk og temperatur Gravhaug på Gulset Hestekrybba ved Skotfossveien Skiferbruddet ved Falkumelva Stryk i Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Eggformede gruveganger Skotfoss skole Breigangen gruve - profil Smørhullet Naturlige veier Brattkant ved Falkumelva På vei til glaseren Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Kjempeåsen idag Langs Falkumelvas bredd Spor av bronseladerrøyser Strømdal gård Myren på Gulset Skotfoss 1890 Falkum - en geologisk grenselinje Arbeidsmiljø i Bruberg Farlige skjerp Vadested - sluse - bro Rester etter fyrsetting i Glasergruva Tvittingen Brubergsjakt sett fra traktorveien Beverrenne Gravhauger - Gulset Milebunn i Skådalen Jernmalm Smie ved Vasdalstjern Grøtsund ved Skotfoss Syd for Skotfossen Bygdeborg Parkering til Mikaelshulen Ebbes plass Kanal og sluse i Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Gammel esse Elstrøm camping Gravhaug på Bjørntvedt Avløpsrør - Falkumelva Gamle jernverk Jettegryter ved Kjempa Trehjørningen - Ulvskollen Myren tresliperi - 1908 Magnetisk jernmalm Konglekrig på bygdeborg Glaseren - farlige skjerp Pinnehuset Ebbes plass Glasergruva nord Skifer - Falkumelva Lokalhistorie

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish