Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Fareskilt - gruveåpninger Tvittingen Skotfosskleiva Kart - Glasergruva Gneis Hyttebekken ned fra Bruberg Brubergstollen Aquadukt Kjempa under angrep Skotfoss 1890 Løveid Brattkant ved Falkumelva Spor av bronseladerrøyser Naturlige veier Gammel esse På vei til glaseren Bjørnestilla På Ulvsvannsjordet Skotfoss Bygdeborger - rester etter festning Vebjørns plass Kart over Fringsfossen og Skotfossene TT-skilt i Rokkedalen Hestevandring - "Gå djevelen" Bliva Magnetisk jernmalm Jettegryter ved Kjempa Rasteplass på Ulvskollen Løveid fra Nordsjøsida Beverrenne Nyhus - Gulsetkaasa Gravhaug på Gulset Tømmerenne Breigangen gruve - ruin Ebbes plass Tangen på Skotfoss Hyttebekken ved Bruberg Skifer - Falkumelva Kvartskrystaller Gruvesjakt - Bruberg gruve Elvelandskap Tømmerfløtere på Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Stiger Paulsens bolig Farlige skjerp Vakkert elvelandskap Myren tresliperi - 1908 Veien til Smørhullet Hynieva Eggformede gruveganger Elever i Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Boliger i Røråsen Skotfossen eller Ovfoss Kart over Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Falkumbrua 1983 Kart over eiendommen Elstrøm Pipa - Skotfoss bruk Magnetittåre i Glasergruva Kjempeåsen idag Stryk i Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Skotfosstien - informasjonsplakat Breidgangen gruve med ruin Sluse i Falkumelva Goberg lense På Langgangsjordet Gulset skole på Strømdal Dalsbygda Bygdeborg Mangelfull sikring Kart - Kjempeåsen Gulset bru (nedl.) Rugla Gjestgiveri Bruket på Skotfoss Kanal og sluse i Falkumelva Direktørvilla - Vaddrettet Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Flytteblokk Jettegryter Fra brannstasjonen mot Galgebakken Arbeidsmiljø i Bruberg Goberg lense Geoparkåpning ved Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Skotåsen gruve Veivalg og god skilting Informasjon til Glaseren Åletjern i Gulsetmarka Skiferbruddet ved Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Nordgaards vannledning Brubergsjakt sett fra traktorveien Myren i dag Skotfoss Hulvei på Elstrøm Vadested - sluse - bro Kanon på museet til Løvenskiold Brurester - Falkumelva Trykk og temperatur Røvarkollen Gruvesjakter i Magnetkollen Sjakt - Glasergruva Glimmer Ole Høiland - hule Gruvearbeidernes håndredskaper Modell av arbeid i gruve Kjempeåsen med bygdeborg Trehjørningen - Ulvskollen Skifer Falkum - en geologisk grenselinje Meterrikstegn Syd for Skotfossen Vakkert tre ved Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gravhaug på Gulset Malmen er magnetisk Skjerp - se ned for å se opp! Regler for laksefisket Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Grøtsund ved Skotfoss Lakene i Ulvsvann Kullslede Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kalkstein i oppløsning Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Mikaelshula Gulset bedehus Breigangen gruve - profil Revefelle ved Falkumelva Inngang - Glasergruva Geiterams Spor av bever Myren tresliperi Bliva nedover Amasonitt Bjørn skutt nær Skien Klyve Gamlehjem Bjordamskollen bygdeborg Myren på Gulset Smie ved Vasdalstjern Løveid sluser Gulis haug Ruglaåsen Elstrøm - mølledrift Toppkjoyte Kurvslede Sjøen i Glasergruva Amfibolittganger Hyni pukkverk Dal i Dalsbygda Storelva sett fra Elstrøm Limitjern ved Kreppamyr Parkering til Mikaelshulen Utsyn fra Vestre Skredhelle Pinnehuset Gravhauger - Gulset Låvebru Nyhus Hestekrybba ved Skotfossveien Bergmanden Skien vannverk - Ulvsvann Kjempa bygdeborgvei Avløpsrør - Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Malmletere - rutengjengere Thors plass Rusletur på Skotfoss Steinbrudd for Skien sluse Gruvesjakter - Glaseren Bliva badeplass Glasergruva nord Sjakt - Glasergruva Prinsens bolig Gulset gård Platå for hestevandring - Bruberg gruve Bredgangen gruve - sikret Skien - et eldorado for kano Stigeråsen på Gulset Gateløp på Skotfoss Ulvsvann - Fossumkart Bru, mølle og sluse i Falkumelva Glaseren - hestevandring Åletjern Skotfoss skole Gruvagang i Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hulvei Strømdal gård Milebunn i Skådalen Nedgang i Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Kulturlandskap - Vestre Gulset Fossumgruvene - kart Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass Innsegling til Rugla Granatkrystaller i kvarts Ruinen ved Breidgangen Øvelse i Hyni pukkverk Graver på Maihaugen Omdal skole, Dalsbygda Meterrikstegn Gravhaug på Bjørntvedt Vognmann Flohr - Skotfossveien Liabrakka Veien til Skrehelle Isskuring Siste huleboer Hjellevannet Lokalhistorie Kullslede Ovnsplater og ovner Landsbygda og byen møtes på Gulset Langgangen gruve Steingjerde til Langgangsplassen Magnetjernstein Gulset kirke under bygging Bruberg - snitt av vestre del Åletjern Bruberg gruve - snitt av østre del Informasjon om sprøyting Kart over Bruberg Kullbæring Løveid sett fra Ruglaåsen Kjempa bygdeborg De siste huleboere Skotfoss - en liten flom Glaseren - farlige skjerp Stoll utminert ved fyrsetting Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Jernmalm Hynibrua fra 1655 Gamle jernverk Russerhula Torgersen og Sollid Glaserdalen - stien kommer fra Lia Prebkollen Ebbes plass Magnetitt i gneiss Ruin av Sackerhus studeres Skådalen - kullmiler Skirferbrudd ved Falkumelva Elstrøm camping Hulvei - elever Bygdeborgveien til Kjempa Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Røverkollen Sandgata på Skotfoss Smørhullet Langs Falkumelvas bredd Skiferbruddet ved Falkumelva Rokkedalen Kjempa falt Tallmannshuset ved Løveid

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish