Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Eggformede gruveganger Løveid fra Nordsjøsida Storelva sett fra Elstrøm Skotfoss - en liten flom Tangen på Skotfoss Elever i Glasergruva Vadested - sluse - bro Dal i Dalsbygda Syd for Skotfossen Gulset kirke under bygging Arbeidsmiljø i Bruberg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Bredgangen gruve - sikret Pipa - Skotfoss bruk Torgersen og Sollid Geiterams Informasjon om sprøyting Skådalen - kullmiler Åletjern Kjempa under angrep Lakene i Ulvsvann Bruket på Skotfoss Kullslede Åletjern Tømmerrenna på Fossum Bruberg gruve - snitt av østre del Revefelle ved Falkumelva Amfibolittganger Gulset gård Direktørvilla - Vaddrettet Gamle jernverk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Naturlige veier Ulvsvann - Fossumkart Sjøen i Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Isskuring Elvelandskap Myren på Gulset Hyttebekken ned fra Bruberg Skotfossen eller Ovfoss Skotfosskleiva Gruvagang i Glasergruva Skotåsen gruve Glasergruva - en opplevelse Konglekrig på bygdeborg Glimmer Fareskilt - gruveåpninger Spor av bronseladerrøyser Aquadukt Kjempeåsen idag Strømdal gård Trehjørningen - Ulvskollen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Åletjern i Gulsetmarka Landsbygda og byen møtes på Gulset Gammel esse Boliger i Røråsen Skirferbrudd ved Falkumelva Langgangen gruve Skotfosstien - informasjonsplakat Toppkjoyte Tømmerfløtere på Falkumelva Prebkollen Rokkedalen Bjørnestilla Veivalg og god skilting Skotfoss skole Bruberg - snitt av vestre del Kulturlandskap - Vestre Gulset Skifer - Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Prinsens bolig Kullslede Hulvei Russerhula Gneis Lokalhistorie Myren i dag Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stiger Paulsens bolig Brattkant ved Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Goberg lense Kurvslede Kanal og sluse i Falkumelva Beverrenne Kjempa falt Løveid Mikaelshula Kjempa bygdeborgvei Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bliva badeplass Skifer Mangelfull sikring Steingjerde til Langgangsplassen Elstrøm camping Tallmannshuset ved Løveid Meterrikstegn Liabrakka Hynieva Dalsbygda Breidgangen gruve med ruin Kart - Glasergruva Amasonitt Vik og havn på Ruglaåsen Breigangen gruve - profil Kullbæring Kvartskrystaller Nedgang i Glasergruva Ole Høiland - hule Kalkstein i oppløsning Innsegling til Rugla Skotfoss Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Stoll utminert ved fyrsetting Hulvei på Elstrøm Gravhaug på Gulset Bliva Elstrøm - mølledrift Limitjern ved Kreppamyr Smie ved Vasdalstjern Malmletere - rutengjengere Magnetjernstein Skiferbruddet ved Falkumelva Glasergruva nord Pinnehuset Kjempa bygdeborg Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ruglaåsen Sluse i Falkumelva Klyve Gamlehjem Kjempeåsen med bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva På Ulvsvannsjordet Bygdeborgveien til Kjempa Gruvesjakter - Glaseren Siste huleboer De siste huleboere Inngang - Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Vakkert elvelandskap Kart over Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Falkumbrua 1983 Tvittingen Ruin av Sackerhus studeres Rasteplass på Ulvskollen Jernmalm Magnetisk jernmalm Parkering til Mikaelshulen Gulis haug Jettegryter Skotfoss - en idyllisk plass Ruinen ved Breidgangen Røverkollen Skien - et eldorado for kano Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Graver på Maihaugen Rugla sett fra Rugleåsen Magnetittåre i Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Trykk og temperatur Låvebru Nyhus Bygdeborger - rester etter festning Kart over eiendommen Elstrøm TT-skilt i Rokkedalen Kart - Kjempeåsen Nordgaards vannledning Magnetitt i gneiss Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gruvesjakter i Magnetkollen Granatkrystaller i kvarts Falkum - en geologisk grenselinje Røvarkollen Stigeråsen på Gulset Bjordamskollen bygdeborg Bjørn skutt nær Skien Løveid sluser Milebunn i Skådalen Gruvesjakt - ikke lett å se! På Langgangsjordet Breigangen gruve - ruin På vei til glaseren Malmen er magnetisk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kullbunn i Svartendalen Hestekrybba ved Skotfossveien Gruvearbeidernes håndredskaper Tømmerenne Bergmanden Goberg lense Magnetittåre i Glasergruva Brubergstollen Thors plass Smørhullet Langs Falkumelvas bredd Myren tresliperi Informasjon til Glaseren Veien til Smørhullet Ovnsplater og ovner Ebbes plass Stryk i Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss 1890 Gulset bru (nedl.) Skotfoss stadion på Røråsen Vognmann Flohr - Skotfossveien Bliva nedover Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Avløpsrør - Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Gulset bedehus Gravhaug på Gulset Veien til Skrehelle Sandgata på Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Gruvesjakt - Bruberg gruve Spor av bever Kart over Bruberg Vebjørns plass Hyni pukkverk Hjellevannet Skiferbruddet ved Falkumelva Vakkert tre ved Falkumelva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Regler for laksefisket Rusletur på Skotfoss Gulset skole på Strømdal Geoparktur til Glasergruva Farlige skjerp Jettegryter ved Kjempa Sjakt - Glasergruva Brurester - Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Kanon på museet til Løvenskiold Omdal skole, Dalsbygda Flytteblokk Gravhaug på Bjørntvedt Modell av arbeid i gruve Hulvei - elever Hynibrua fra 1655 Meterrikstegn Hyttebekken ved Bruberg Gravhauger - Gulset Rugla Gjestgiveri Øvelse i Hyni pukkverk Steinbrudd for Skien sluse Glaseren - hestevandring Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Fossumgruvene - kart Brubergsjakt sett fra traktorveien Bygdeborg Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gateløp på Skotfoss Sjakt - Glasergruva Skotfoss Ebbes plass

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish